నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, June 7, 2020

యోగ దర్శనము - Yoga Darsanamuయోగ దర్శనము - Yoga Darsanamu

యోగ దర్శనం

శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ,సైద్దాంతికంగానూ, సాంఘీకంగానూ కొన్ని నియమ నిభందనలతో కూడిన అంశాలను సూచిస్తూ రూపొందించబడిన ప్రాచీన శారీరక,మానసిక రుగ్మతా నిరోధక విభాగమే యోగము.

యోగము అంటే ఈ రోజులలో కేవలము వ్యాయామ విభాగానికి చెందినది ఆసనాలు మాత్రమే అని కొందరి భావన.కాని యోగము అంటే కేవలము ఆసనాలు మాత్రమే కాదు యోగము అంటే జీవన విధానము.ఎలా జీవిస్తే అర్ధం ఉందొ తెలిపే విద్యా విభాగము ఈ యోగ దర్శన విభాగము.

యోగధర్శనంలో ఈ కింది శాఖలు కలవు.
అవి:
1.భక్తియోగం.
2.ఆత్మజ్ఞానయోగం.
3.జ్ఞానయోగం.
4.కర్మయోగం.
5.మంత్రంయోగం.
6.తంత్రయోగం.
7.రాజయోగం.
8.హఠయోగం.

ఈ కాలంలో మనం యోగాగా పిలుస్తూ విదేశీయులచే ఆకర్షించబడుతున్న యోగాలో చివరి రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి. (రాజయోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. హఠయోగం పూర్తిగా పాటిస్తున్నారు).


« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com