శిథిలమైపోయిన ప్రాచీన శివాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసిన రాయగడ్ యువకులు - Raigad youths who have rebuilt the ancient Shiva temple which was in ruins

యువకులు తలుచుకుంటే కానీ పనేదైనావుందా? రాయగడ్ యువకులు ఒక కలను నిజం చేశారు. ప్రాచీన శివాలయం శిథిలమైపోయిన, 30 ఏళ్ల కలగా మిగిలిన ఆలయాన్ని పునర్నిర్మాణం లో భాగం పంచుకున్నారు.

సుమారు 20/30 సంవత్సరాల క్రితం, భోప్రోయ కోటపై తామర చెరువు దగ్గర శివాలయం ఉందని ప్రధంకకా (భోరాయ్ దేవి ట్రస్ట్) తెలుసుకున్నప్పుడు, దేవాలయం పని కోసం కోటకు వచ్చిన స్వామి ఈ కథ చెప్పాడు.

2017 లో, రాయ్గడ్ కుటుంబం సుధాగడ్ (భోప్యా) ను దత్తత తీసుకుంది. కోటపై పరిరక్షణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. 2018 లో బండిపై శివుడి జయంతి కార్యక్రమం పూర్తి చేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు, తామర చెరువు దగ్గరకు వచ్చిన తరువాత, యువకులు మనస్సులలో ఆలోచనల చక్రం తిరగడం ప్రారంభమైంది.

చాలా మంది ఉదార ​​వ్యక్తుల సహాయంతో, యువకులు చాలా కష్టపడి, ఆలయానికి అవసరమైన సామగ్రిని తీసుకొని చివరకు ఆలయాన్ని నిర్మించారు. కొత్త ఆలయం నిర్మించబడింది, మరియు ఆలయ పునరుద్ధరణ జరిగిన రోజును ఫిబ్రవరి 19, 2019 న శివ జయంతి రోజుగా నిర్ణయించారు.

ప్రధంకక పునర్నిర్మాణానికి హాజరయ్యారు మరియు అక్కడి నుండి స్వామిని పిలిచారు.స్వామి సుధాగడ్ పై ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారు, బా రాయ్గడ్ కుటుంబం దీనిని కష్టపడి నిర్మించారు, వారి కల కూడా నెరవేరింది అని చెప్పవచ్చు.

_బారాయ్గడ్ కుటుంబం - సంతోష్ చక్రధర్ రావ్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top