గోవింద నామావళి - Govinda Naamavali

0
గోవింద నామావళి - Govinda Naamavali
గోవింద నామావళి - Govinda Naamavali
గోవింద నామావళి

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా
నిత్యనిర్మ/........లా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా
పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా
దశరథనందన గోవిందా దశముఖమర్దన గోవిందా
పక్షివాహనా గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

మత్స్యకూర్మ గోవిందా మధుసూధన హరి గోవిందా
వరాహ నరసింహ గోవిందా వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధ కల్కిధర గోవిందా
వేణుగానప్రియ గోవిందా వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

సీతానాయక గోవిందా శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజన పోషక గోవిందా ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాథరక్షక గోవిందా ఆపద్భాందవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

కమలదళాక్ష గోవిందా కామితఫలదాత గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా పాహి మురారే గోవిందా
శ్రీ ముద్రాంకిత గోవిందా శ్రీ వత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

పద్మావతీప్రియ గోవిందా ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్త ప్రదర్శక గోవిందా మత్స్యావతార గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా శారంగగదాధర గోవిందా
విరాజాతీర్ధస్థ గోవిందా విరోధిమర్ధన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

సాలగ్రామధర గోవిందా సహస్రనామా గోవిందా
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరితిలక గోవిందా కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహనా గోవిందా గజరాజ రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వానరసేవిత గోవిందా వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా ఏకత్వరూపా గోవిందా
శ్రీ రామకృష్ణా గోవిందా రఘుకుల నందన గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వజ్రకవచధర గోవిందా వైజయంతిమాల గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీపుంసరూపా గోవిందా శివకేశవమూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా భక్తరక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా నీరజనాభ గోవిందా
హాతీరామప్రియ గోవిందా హరి సర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్ధనమూర్తి గోవిందా జగత్సాక్షిరూపా గోవిందా
అభిషేకప్రియ గోవిందా ఆపన్నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

రత్నకిరీటా గోవిందా రామానుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా ఆశ్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా నిఖిలలోకేశా గోవిందా
ఆనందరూపా గోవిందా ఆద్యంతరహితా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ఇహపర దాయక గోవిందా ఇభరాజ రక్షక గోవిందా
పద్మదయాళో గోవిందా పద్మనాభహరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా తులసీవనమాల గోవిందా
శేషాద్రినిలయా గోవిందా శేషసాయినీ గోవిందా
శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

गोविन्द नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam) with the right anusvaras marked.

श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
भक्तवत्सला गोविन्दा भागवतप्रिय गोविन्दा
नित्यनिर्मला गोविन्दा नीलमेघश्याम गोविन्दा
पुराणपुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

नन्दनन्दना गोविन्दा नवनीतचोरा गोविन्दा
पशुपालक श्री गोविन्दा पापविमोचन गोविन्दा
दुष्टसंहार गोविन्दा दुरितनिवारण गोविन्दा
शिष्टपरिपालक गोविन्दा कष्टनिवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वज्रमकुटधर गोविन्दा वराहमूर्तिवि गोविन्दा
गोपीजनलोल गोविन्दा गोवर्धनोद्धार गोविन्दा
दशरथनन्दन गोविन्दा दशमुखमर्दन गोविन्दा
पक्षिवाहना गोविन्दा पाण्डवप्रिय गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

मत्स्यकूर्म गोविन्दा मधुसूधन हरि गोविन्दा
वराह नरसिंह गोविन्दा वामन भृगुराम गोविन्दा
बलरामानुज गोविन्दा बौद्ध कल्किधर गोविन्दा
वेणुगानप्रिय गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

सीतानायक गोविन्दा श्रितपरिपालक गोविन्दा
दरिद्रजन पोषक गोविन्दा धर्मसंस्थापक गोविन्दा
अनाथरक्षक गोविन्दा आपद्भान्दव गोविन्दा
शरणागतवत्सल गोविन्दा करुणासागर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

कमलदलाक्ष गोविन्दा कामितफलदात गोविन्दा
पापविनाशक गोविन्दा पाहि मुरारे गोविन्दा
श्री मुद्राङ्कित गोविन्दा श्री वत्साङ्कित गोविन्दा
धरणीनायक गोविन्दा दिनकरतेजा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

पद्मावतीप्रिय गोविन्दा प्रसन्नमूर्ती गोविन्दा
अभयहस्त प्रदर्शक गोविन्दा मत्स्यावतार गोविन्दा
शङ्खचक्रधर गोविन्दा शार्ङ्गगदाधर गोविन्दा
विराजातीर्धस्थ गोविन्दा विरोधिमर्धन गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

सालग्रामधर गोविन्दा सहस्रनामा गोविन्दा
लक्ष्मीवल्लभ गोविन्दा लक्ष्मणाग्रज गोविन्दा
कस्तूरितिलक गोविन्दा काञ्चनाम्बरधर गोविन्दा
गरुडवाहना गोविन्दा गजराज रक्षक गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वानरसेवित गोविन्दा वारधिबन्धन गोविन्दा
एडुकॊण्डलवाड गोविन्दा एकत्वरूपा गोविन्दा
श्री रामकृष्णा गोविन्दा रघुकुल नन्दन गोविन्दा
प्रत्यक्षदेवा गोविन्दा परमदयाकर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वज्रकवचधर गोविन्दा वैजयन्तिमाल गोविन्दा
वड्डिकासुलवाड गोविन्दा वसुदेवतनया गोविन्दा
बिल्वपत्रार्चित गोविन्दा भिक्षुक संस्तुत गोविन्दा
स्त्रीपुंसरूपा गोविन्दा शिवकेशवमूर्ति गोविन्दा
ब्रह्माण्डरूपा गोविन्दा भक्तरक्षक गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

नित्यकल्याण गोविन्दा नीरजनाभ गोविन्दा
हातीरामप्रिय गोविन्दा हरि सर्वोत्तम गोविन्दा
जनार्धनमूर्ति गोविन्दा जगत्साक्षिरूपा गोविन्दा
अभिषेकप्रिय गोविन्दा आपन्निवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

रत्नकिरीटा गोविन्दा रामानुजनुत गोविन्दा
स्वयम्प्रकाशा गोविन्दा आश्रितपक्ष गोविन्दा
नित्यशुभप्रद गोविन्दा निखिललोकेशा गोविन्दा
आनन्दरूपा गोविन्दा आद्यन्तरहिता गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

इहपर दायक गोविन्दा इभराज रक्षक गोविन्दा
पद्मदयालो गोविन्दा पद्मनाभहरि गोविन्दा
तिरुमलवासा गोविन्दा तुलसीवनमाल गोविन्दा
शेषाद्रिनिलया गोविन्दा शेषसायिनी गोविन्दा
श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

GOVINDA NAMAAVALI
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.

śrī śrīnivāsā gōvindā śrī vēṅkaṭēśā gōvindā
bhaktavatsalā gōvindā bhāgavatapriya gōvindā
nityanirmalā gōvindā nīlamēghaśyāma gōvindā
purāṇapuruṣā gōvindā puṇḍarīkākṣa gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

nandanandanā gōvindā navanītachōrā gōvindā
paśupālaka śrī gōvindā pāpavimōchana gōvindā
duṣṭasaṃhāra gōvindā duritanivāraṇa gōvindā
śiṣṭaparipālaka gōvindā kaṣṭanivāraṇa gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

vajramakuṭadhara gōvindā varāhamūrtivi gōvindā
gōpījanalōla gōvindā gōvardhanōddhāra gōvindā
daśarathanandana gōvindā daśamukhamardana gōvindā
pakṣivāhanā gōvindā pāṇḍavapriya gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

matsyakūrma gōvindā madhusūdhana hari gōvindā
varāha narasiṃha gōvindā vāmana bhṛgurāma gōvindā
balarāmānuja gōvindā bauddha kalkidhara gōvindā
vēṇugānapriya gōvindā vēṅkaṭaramaṇā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

sītānāyaka gōvindā śritaparipālaka gōvindā
daridrajana pōṣaka gōvindā dharmasaṃsthāpaka gōvindā
anātharakṣaka gōvindā āpadbhāndava gōvindā
śaraṇāgatavatsala gōvindā karuṇāsāgara gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

kamaladaḻākṣa gōvindā kāmitaphaladāta gōvindā
pāpavināśaka gōvindā pāhi murārē gōvindā
śrī mudrāṅkita gōvindā śrī vatsāṅkita gōvindā
dharaṇīnāyaka gōvindā dinakaratējā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

padmāvatīpriya gōvindā prasannamūrtī gōvindā
abhayahasta pradarśaka gōvindā matsyāvatāra gōvindā
śaṅkhachakradhara gōvindā śārṅgagadādhara gōvindā
virājātīrdhastha gōvindā virōdhimardhana gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

sālagrāmadhara gōvindā sahasranāmā gōvindā
lakṣmīvallabha gōvindā lakṣmaṇāgraja gōvindā
kastūritilaka gōvindā kāñchanāmbaradhara gōvindā
garuḍavāhanā gōvindā gajarāja rakṣaka gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

vānarasēvita gōvindā vāradhibandhana gōvindā
ēḍukoṇḍalavāḍa gōvindā ēkatvarūpā gōvindā
śrī rāmakṛṣṇā gōvindā raghukula nandana gōvindā
pratyakṣadēvā gōvindā paramadayākara gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

vajrakavachadhara gōvindā vaijayantimāla gōvindā
vaḍḍikāsulavāḍa gōvindā vasudēvatanayā gōvindā
bilvapatrārchita gōvindā bhikṣuka saṃstuta gōvindā
strīpuṃsarūpā gōvindā śivakēśavamūrti gōvindā
brahmāṇḍarūpā gōvindā bhaktarakṣaka gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

nityakaḻyāṇa gōvindā nīrajanābha gōvindā
hātīrāmapriya gōvindā hari sarvōttama gōvindā
janārdhanamūrti gōvindā jagatsākṣirūpā gōvindā
abhiṣēkapriya gōvindā āpannivāraṇa gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

ratnakirīṭā gōvindā rāmānujanuta gōvindā
svayamprakāśā gōvindā āśritapakṣa gōvindā
nityaśubhaprada gōvindā nikhilalōkēśā gōvindā
ānandarūpā gōvindā ādyantarahitā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

ihapara dāyaka gōvindā ibharāja rakṣaka gōvindā
padmadayāḻō gōvindā padmanābhahari gōvindā
tirumalavāsā gōvindā tulasīvanamāla gōvindā
śēṣādrinilayā gōvindā śēṣasāyinī gōvindā
śrī śrīnivāsā gōvindā śrī vēṅkaṭēśā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top