గోవింద నామావళి | गोविन्द नामावलि | GOVINDA NAMAAVALI | கோ3வின்த3 நாமாவல்தி3 | ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿ | ഗോവിംദ നാമാവളി

గోవింద నామావళి | गोविन्द नामावलि | GOVINDA NAMAAVALI | கோ3வின்த3 நாமாவல்தி3 | ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿ | ഗോവിംദ നാമാവളി: గోవింద నామావళి :

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా
నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా
పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా
దశరథనందన గోవిందా దశముఖమర్దన గోవిందా
పక్షివాహనా గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

మత్స్యకూర్మ గోవిందా మధుసూధన హరి గోవిందా
వరాహ నరసింహ గోవిందా వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధ కల్కిధర గోవిందా
వేణుగానప్రియ గోవిందా వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

సీతానాయక గోవిందా శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజన పోషక గోవిందా ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాథరక్షక గోవిందా ఆపద్భాందవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

కమలదళాక్ష గోవిందా కామితఫలదాత గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా పాహి మురారే గోవిందా
శ్రీ ముద్రాంకిత గోవిందా శ్రీ వత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

పద్మావతీప్రియ గోవిందా ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్త ప్రదర్శక గోవిందా మత్స్యావతార గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా శారంగగదాధర గోవిందా
విరాజాతీర్ధస్థ గోవిందా విరోధిమర్ధన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

సాలగ్రామధర గోవిందా సహస్రనామా గోవిందా
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరితిలక గోవిందా కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహనా గోవిందా గజరాజ రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వానరసేవిత గోవిందా వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా ఏకత్వరూపా గోవిందా
శ్రీ రామకృష్ణా గోవిందా రఘుకుల నందన గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వజ్రకవచధర గోవిందా వైజయంతిమాల గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీపుంసరూపా గోవిందా శివకేశవమూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా భక్తరక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా నీరజనాభ గోవిందా
హాతీరామప్రియ గోవిందా హరి సర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్ధనమూర్తి గోవిందా జగత్సాక్షిరూపా గోవిందా
అభిషేకప్రియ గోవిందా ఆపన్నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

రత్నకిరీటా గోవిందా రామానుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా ఆశ్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా నిఖిలలోకేశా గోవిందా
ఆనందరూపా గోవిందా ఆద్యంతరహితా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ఇహపర దాయక గోవిందా ఇభరాజ రక్షక గోవిందా
పద్మదయాళో గోవిందా పద్మనాభహరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా తులసీవనమాల గోవిందా
శేషాద్రినిలయా గోవిందా శేషసాయినీ గోవిందా
శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా
 
गोविन्द नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
भक्तवत्सला गोविन्दा भागवतप्रिय गोविन्दा
नित्यनिर्मला गोविन्दा नीलमेघश्याम गोविन्दा
पुराणपुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

नन्दनन्दना गोविन्दा नवनीतचोरा गोविन्दा
पशुपालक श्री गोविन्दा पापविमोचन गोविन्दा
दुष्टसंहार गोविन्दा दुरितनिवारण गोविन्दा
शिष्टपरिपालक गोविन्दा कष्टनिवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वज्रमकुटधर गोविन्दा वराहमूर्तिवि गोविन्दा
गोपीजनलोल गोविन्दा गोवर्धनोद्धार गोविन्दा
दशरथनन्दन गोविन्दा दशमुखमर्दन गोविन्दा
पक्षिवाहना गोविन्दा पाण्डवप्रिय गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

मत्स्यकूर्म गोविन्दा मधुसूधन हरि गोविन्दा
वराह नरसिंह गोविन्दा वामन भृगुराम गोविन्दा
बलरामानुज गोविन्दा बौद्ध कल्किधर गोविन्दा
वेणुगानप्रिय गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

सीतानायक गोविन्दा श्रितपरिपालक गोविन्दा
दरिद्रजन पोषक गोविन्दा धर्मसंस्थापक गोविन्दा
अनाथरक्षक गोविन्दा आपद्भान्दव गोविन्दा
शरणागतवत्सल गोविन्दा करुणासागर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

कमलदलाक्ष गोविन्दा कामितफलदात गोविन्दा
पापविनाशक गोविन्दा पाहि मुरारे गोविन्दा
श्री मुद्राङ्कित गोविन्दा श्री वत्साङ्कित गोविन्दा
धरणीनायक गोविन्दा दिनकरतेजा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

पद्मावतीप्रिय गोविन्दा प्रसन्नमूर्ती गोविन्दा
अभयहस्त प्रदर्शक गोविन्दा मत्स्यावतार गोविन्दा
शङ्खचक्रधर गोविन्दा शार्ङ्गगदाधर गोविन्दा
विराजातीर्धस्थ गोविन्दा विरोधिमर्धन गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

सालग्रामधर गोविन्दा सहस्रनामा गोविन्दा
लक्ष्मीवल्लभ गोविन्दा लक्ष्मणाग्रज गोविन्दा
कस्तूरितिलक गोविन्दा काञ्चनाम्बरधर गोविन्दा
गरुडवाहना गोविन्दा गजराज रक्षक गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वानरसेवित गोविन्दा वारधिबन्धन गोविन्दा
एडुकॊण्डलवाड गोविन्दा एकत्वरूपा गोविन्दा
श्री रामकृष्णा गोविन्दा रघुकुल नन्दन गोविन्दा
प्रत्यक्षदेवा गोविन्दा परमदयाकर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वज्रकवचधर गोविन्दा वैजयन्तिमाल गोविन्दा
वड्डिकासुलवाड गोविन्दा वसुदेवतनया गोविन्दा
बिल्वपत्रार्चित गोविन्दा भिक्षुक संस्तुत गोविन्दा
स्त्रीपुंसरूपा गोविन्दा शिवकेशवमूर्ति गोविन्दा
ब्रह्माण्डरूपा गोविन्दा भक्तरक्षक गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

नित्यकल्याण गोविन्दा नीरजनाभ गोविन्दा
हातीरामप्रिय गोविन्दा हरि सर्वोत्तम गोविन्दा
जनार्धनमूर्ति गोविन्दा जगत्साक्षिरूपा गोविन्दा
अभिषेकप्रिय गोविन्दा आपन्निवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

रत्नकिरीटा गोविन्दा रामानुजनुत गोविन्दा
स्वयम्प्रकाशा गोविन्दा आश्रितपक्ष गोविन्दा
नित्यशुभप्रद गोविन्दा निखिललोकेशा गोविन्दा
आनन्दरूपा गोविन्दा आद्यन्तरहिता गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

इहपर दायक गोविन्दा इभराज रक्षक गोविन्दा
पद्मदयालो गोविन्दा पद्मनाभहरि गोविन्दा
तिरुमलवासा गोविन्दा तुलसीवनमाल गोविन्दा
शेषाद्रिनिलया गोविन्दा शेषसायिनी गोविन्दा
श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा
 
GOVINDA NAMAAVALI
This document is in romanized sanskrit-english according to IAST standard.

śrī śrīnivāsā gōvindā śrī vēṅkaṭēśā gōvindā
bhaktavatsalā gōvindā bhāgavatapriya gōvindā
nityanirmalā gōvindā nīlamēghaśyāma gōvindā
purāṇapuruṣā gōvindā puṇḍarīkākṣa gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

nandanandanā gōvindā navanītachōrā gōvindā
paśupālaka śrī gōvindā pāpavimōchana gōvindā
duṣṭasaṃhāra gōvindā duritanivāraṇa gōvindā
śiṣṭaparipālaka gōvindā kaṣṭanivāraṇa gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

vajramakuṭadhara gōvindā varāhamūrtivi gōvindā
gōpījanalōla gōvindā gōvardhanōddhāra gōvindā
daśarathanandana gōvindā daśamukhamardana gōvindā
pakṣivāhanā gōvindā pāṇḍavapriya gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

matsyakūrma gōvindā madhusūdhana hari gōvindā
varāha narasiṃha gōvindā vāmana bhṛgurāma gōvindā
balarāmānuja gōvindā bauddha kalkidhara gōvindā
vēṇugānapriya gōvindā vēṅkaṭaramaṇā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

sītānāyaka gōvindā śritaparipālaka gōvindā
daridrajana pōṣaka gōvindā dharmasaṃsthāpaka gōvindā
anātharakṣaka gōvindā āpadbhāndava gōvindā
śaraṇāgatavatsala gōvindā karuṇāsāgara gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

kamaladaḻākṣa gōvindā kāmitaphaladāta gōvindā
pāpavināśaka gōvindā pāhi murārē gōvindā
śrī mudrāṅkita gōvindā śrī vatsāṅkita gōvindā
dharaṇīnāyaka gōvindā dinakaratējā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

padmāvatīpriya gōvindā prasannamūrtī gōvindā
abhayahasta pradarśaka gōvindā matsyāvatāra gōvindā
śaṅkhachakradhara gōvindā śārṅgagadādhara gōvindā
virājātīrdhastha gōvindā virōdhimardhana gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

sālagrāmadhara gōvindā sahasranāmā gōvindā
lakṣmīvallabha gōvindā lakṣmaṇāgraja gōvindā
kastūritilaka gōvindā kāñchanāmbaradhara gōvindā
garuḍavāhanā gōvindā gajarāja rakṣaka gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

vānarasēvita gōvindā vāradhibandhana gōvindā
ēḍukoṇḍalavāḍa gōvindā ēkatvarūpā gōvindā
śrī rāmakṛṣṇā gōvindā raghukula nandana gōvindā
pratyakṣadēvā gōvindā paramadayākara gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

vajrakavachadhara gōvindā vaijayantimāla gōvindā
vaḍḍikāsulavāḍa gōvindā vasudēvatanayā gōvindā
bilvapatrārchita gōvindā bhikṣuka saṃstuta gōvindā
strīpuṃsarūpā gōvindā śivakēśavamūrti gōvindā
brahmāṇḍarūpā gōvindā bhaktarakṣaka gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

nityakaḻyāṇa gōvindā nīrajanābha gōvindā
hātīrāmapriya gōvindā hari sarvōttama gōvindā
janārdhanamūrti gōvindā jagatsākṣirūpā gōvindā
abhiṣēkapriya gōvindā āpannivāraṇa gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

ratnakirīṭā gōvindā rāmānujanuta gōvindā
svayamprakāśā gōvindā āśritapakṣa gōvindā
nityaśubhaprada gōvindā nikhilalōkēśā gōvindā
ānandarūpā gōvindā ādyantarahitā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

ihapara dāyaka gōvindā ibharāja rakṣaka gōvindā
padmadayāḻō gōvindā padmanābhahari gōvindā
tirumalavāsā gōvindā tulasīvanamāla gōvindā
śēṣādrinilayā gōvindā śēṣasāyinī gōvindā
śrī śrīnivāsā gōvindā śrī vēṅkaṭēśā gōvindā
gōvindā hari gōvindā gōkulanandana gōvindā

கோ3வின்த3 நாமாவல்தி3

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸா கோ3வின்தா3 ஶ்ரீ வேங்கடேஶா கோ3வின்தா3
ப4க்தவத்ஸலா கோ3வின்தா3 பா4க3வதப்ரிய கோ3வின்தா3
நித்யனிர்மலா கோ3வின்தா3 நீலமேக4ஶ்யாம கோ3வின்தா3
புராணபுருஷா கோ3வின்தா3 புண்ட3ரீகாக்ஷ கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

நன்த3னந்த3னா கோ3வின்தா3 நவனீதசோரா கோ3வின்தா3
பஶுபாலக ஶ்ரீ கோ3வின்தா3 பாபவிமோசன கோ3வின்தா3
து3ஷ்டஸம்ஹார கோ3வின்தா3 து3ரிதனிவாரண கோ3வின்தா3
ஶிஷ்டபரிபாலக கோ3வின்தா3 கஷ்டனிவாரண கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

வஜ்ரமகுடத4ர கோ3வின்தா3 வராஹமூர்திவி கோ3வின்தா3
கோ3பீஜனலோல கோ3வின்தா3 கோ3வர்த4னோத்3தா4ர கோ3வின்தா3
த3ஶரத2னந்த3ன கோ3வின்தா3 த3ஶமுக2மர்த3ன கோ3வின்தா3
பக்ஷிவாஹனா கோ3வின்தா3 பாண்ட3வப்ரிய கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

மத்ஸ்யகூர்ம கோ3வின்தா3 மது4ஸூத4ன ஹரி கோ3வின்தா3
வராஹ நரஸிம்ஹ கோ3வின்தா3 வாமன ப்4ருகு3ராம கோ3வின்தா3
ப3லராமானுஜ கோ3வின்தா3 பௌ3த்3த4 கல்கித4ர கோ3வின்தா3
வேணுகா3னப்ரிய கோ3வின்தா3 வேங்கடரமணா கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

ஸீதானாயக கோ3வின்தா3 ஶ்ரிதபரிபாலக கோ3வின்தா3
த3ரித்3ரஜன போஷக கோ3வின்தா3 த4ர்மஸம்ஸ்தா2பக கோ3வின்தா3
அனாத2ரக்ஷக கோ3வின்தா3 ஆபத்3பா4ன்த3வ கோ3வின்தா3
ஶரணாக3தவத்ஸல கோ3வின்தா3 கருணாஸாக3ர கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

கமலத3ல்தா3க்ஷ கோ3வின்தா3 காமிதப2லதா3த கோ3வின்தா3
பாபவினாஶக கோ3வின்தா3 பாஹி முராரே கோ3வின்தா3
ஶ்ரீ முத்3ராங்கித கோ3வின்தா3 ஶ்ரீ வத்ஸாங்கித கோ3வின்தா3
த4ரணீனாயக கோ3வின்தா3 தி3னகரதேஜா கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

பத்3மாவதீப்ரிய கோ3வின்தா3 ப்ரஸன்னமூர்தீ கோ3வின்தா3
அப4யஹஸ்த ப்ரத3ர்ஶக கோ3வின்தா3 மத்ஸ்யாவதார கோ3வின்தா3
ஶங்க3சக்ரத4ர கோ3வின்தா3 ஶார்ங்க3க3தா3த4ர கோ3வின்தா3
விராஜாதீர்த4ஸ்த2 கோ3வின்தா3 விரோதி4மர்த4ன கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

ஸாலக்3ராமத4ர கோ3வின்தா3 ஸஹஸ்ரனாமா கோ3வின்தா3
லக்ஷ்மீவல்லப4 கோ3வின்தா3 லக்ஷ்மணாக்3ரஜ கோ3வின்தா3
கஸ்தூரிதிலக கோ3வின்தா3 காஞ்சனாம்ப3ரத4ர கோ3வின்தா3
க3ருட3வாஹனா கோ3வின்தா3 கஜ3ராஜ ரக்ஷக கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

வானரஸேவித கோ3வின்தா3 வாரதி4ப3ன்த4ன கோ3வின்தா3
ஏடு3கொண்ட3லவாட3 கோ3வின்தா3 ஏகத்வரூபா கோ3வின்தா3
ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ணா கோ3வின்தா3 ரகு4குல நன்த3ன கோ3வின்தா3
ப்ரத்யக்ஷதே3வா கோ3வின்தா3 பரமத3யாகர கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

வஜ்ரகவசத4ர கோ3வின்தா3 வைஜயன்திமால கோ3வின்தா3
வட்3டி3காஸுலவாட3 கோ3வின்தா3 வஸுதே3வதனயா கோ3வின்தா3
பி3ல்வபத்ரார்சித கோ3வின்தா3 பி4க்ஷுக ஸம்ஸ்துத கோ3வின்தா3
ஸ்த்ரீபும்ஸரூபா கோ3வின்தா3 ஶிவகேஶவமூர்தி கோ3வின்தா3
ப்3ரஹ்மாண்ட3ரூபா கோ3வின்தா3 ப4க்தரக்ஷக கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

நித்யகல்த்3யாண கோ3வின்தா3 நீரஜனாப4 கோ3வின்தா3
ஹாதீராமப்ரிய கோ3வின்தா3 ஹரி ஸர்வோத்தம கோ3வின்தா3
ஜனார்த4னமூர்தி கோ3வின்தா3 ஜக3த்ஸாக்ஷிரூபா கோ3வின்தா3
அபி4ஷேகப்ரிய கோ3வின்தா3 ஆபன்னிவாரண கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

ரத்னகிரீடா கோ3வின்தா3 ராமானுஜனுத கோ3வின்தா3
ஸ்வயம்ப்ரகாஶா கோ3வின்தா3 ஆஶ்ரிதபக்ஷ கோ3வின்தா3
நித்யஶுப4ப்ரத3 கோ3வின்தா3 நிகி2லலோகேஶா கோ3வின்தா3
ஆனந்த3ரூபா கோ3வின்தா3 ஆத்3யன்தரஹிதா கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3

இஹபர தா3யக கோ3வின்தா3 இப4ராஜ ரக்ஷக கோ3வின்தா3
பத்3மத3யால்தோ3 கோ3வின்தா3 பத்3மனாப4ஹரி கோ3வின்தா3
திருமலவாஸா கோ3வின்தா3 துலஸீவனமால கோ3வின்தா3
ஶேஷாத்3ரினிலயா கோ3வின்தா3 ஶேஷஸாயினீ கோ3வின்தா3
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸா கோ3வின்தா3 ஶ்ரீ வேங்கடேஶா கோ3வின்தா3
கோ3வின்தா3 ஹரி கோ3வின்தா3 கோ3குலனந்த3ன கோ3வின்தா3
 
ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ಗೋವಿಂದಾ ಭಾಗವತಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ
ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಾ ಗೋವಿಂದಾ ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಪುರಾಣಪುರುಷಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ನಂದನಂದನಾ ಗೋವಿಂದಾ ನವನೀತಚೋರಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಪವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದಾ
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದಾ ದುರಿತನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ ಕಷ್ಟನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದಾ ವರಾಹಮೂರ್ತಿವಿ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋಪೀಜನಲೋಲ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದಾ
ದಶರಥನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ ದಶಮುಖಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದಾ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದಾ ಮಧುಸೂಧನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ
ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದಾ ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದಾ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿಧರ ಗೋವಿಂದಾ
ವೇಣುಗಾನಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ವೇಂಕಟರಮಣಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಸೀತಾನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರಿತಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ
ದರಿದ್ರಜನ ಪೋಷಕ ಗೋವಿಂದಾ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದಾ
ಅನಾಥರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ ಆಪದ್ಭಾಂದವ ಗೋವಿಂದಾ
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಮಿತಫಲದಾತ ಗೋವಿಂದಾ
ಪಾಪವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದಾ
ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ
ಧರಣೀನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ದಿನಕರತೇಜಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಪದ್ಮಾವತೀಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತೀ ಗೋವಿಂದಾ
ಅಭಯಹಸ್ತ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಗೋವಿಂದಾ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಗೋವಿಂದಾ
ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ಗೋವಿಂದಾ ಶಾರಂಗಗದಾಧರ ಗೋವಿಂದಾ
ವಿರಾಜಾತೀರ್ಧಸ್ಥ ಗೋವಿಂದಾ ವಿರೋಧಿಮರ್ಧನ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಸಾಲಗ್ರಾಮಧರ ಗೋವಿಂದಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಗೋವಿಂದಾ
ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಂಚನಾಂಬರಧರ ಗೋವಿಂದಾ
ಗರುಡವಾಹನಾ ಗೋವಿಂದಾ ಗಜರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ವಾನರಸೇವಿತ ಗೋವಿಂದಾ ವಾರಧಿಬಂಧನ ಗೋವಿಂದಾ
ಏಡುಕೊಂಡಲವಾಡ ಗೋವಿಂದಾ ಏಕತ್ವರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಗೋವಿಂದಾ ರಘುಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪರಮದಯಾಕರ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ವಜ್ರಕವಚಧರ ಗೋವಿಂದಾ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ
ವಡ್ಡಿಕಾಸುಲವಾಡ ಗೋವಿಂದಾ ವಸುದೇವತನಯಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತ ಗೋವಿಂದಾ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಂಸ್ತುತ ಗೋವಿಂದಾ
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶಿವಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ನಿತ್ಯಕಳ್ಯಾಣ ಗೋವಿಂದಾ ನೀರಜನಾಭ ಗೋವಿಂದಾ
ಹಾತೀರಾಮಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಜನಾರ್ಧನಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಅಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಆಪನ್ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ರತ್ನಕಿರೀಟಾ ಗೋವಿಂದಾ ರಾಮಾನುಜನುತ ಗೋವಿಂದಾ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಾ ಗೋವಿಂದಾ ಆಶ್ರಿತಪಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ
ನಿತ್ಯಶುಭಪ್ರದ ಗೋವಿಂದಾ ನಿಖಿಲಲೋಕೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಆನಂದರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಇಹಪರ ದಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ಇಭರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
ಪದ್ಮದಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದಾ ಪದ್ಮನಾಭಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ
ತಿರುಮಲವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ತುಲಸೀವನಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶೇಷಸಾಯಿನೀ ಗೋವಿಂದಾ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ഗോവിംദ നാമാവളി

ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഭക്തവത്സലാ ഗോവിംദാ ഭാഗവതപ്രിയ ഗോവിംദാ
നിത്യനിര്മലാ ഗോവിംദാ നീലമേഘശ്യാമ ഗോവിംദാ
പുരാണപുരുഷാ ഗോവിംദാ പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

നംദനംദനാ ഗോവിംദാ നവനീതചോരാ ഗോവിംദാ
പശുപാലക ശ്രീ ഗോവിംദാ പാപവിമോചന ഗോവിംദാ
ദുഷ്ടസംഹാര ഗോവിംദാ ദുരിതനിവാരണ ഗോവിംദാ
ശിഷ്ടപരിപാലക ഗോവിംദാ കഷ്ടനിവാരണ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

വജ്രമകുടധര ഗോവിംദാ വരാഹമൂര്തിവി ഗോവിംദാ
ഗോപീജനലോല ഗോവിംദാ ഗോവര്ധനോദ്ധാര ഗോവിംദാ
ദശരഥനംദന ഗോവിംദാ ദശമുഖമര്ദന ഗോവിംദാ
പക്ഷിവാഹനാ ഗോവിംദാ പാംഡവപ്രിയ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

മത്സ്യകൂര്മ ഗോവിംദാ മധുസൂധന ഹരി ഗോവിംദാ
വരാഹ നരസിംഹ ഗോവിംദാ വാമന ഭൃഗുരാമ ഗോവിംദാ
ബലരാമാനുജ ഗോവിംദാ ബൌദ്ധ കല്കിധര ഗോവിംദാ
വേണുഗാനപ്രിയ ഗോവിംദാ വേംകടരമണാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

സീതാനായക ഗോവിംദാ ശ്രിതപരിപാലക ഗോവിംദാ
ദരിദ്രജന പോഷക ഗോവിംദാ ധര്മസംസ്ഥാപക ഗോവിംദാ
അനാഥരക്ഷക ഗോവിംദാ ആപദ്ഭാംദവ ഗോവിംദാ
ശരണാഗതവത്സല ഗോവിംദാ കരുണാസാഗര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

കമലദളാക്ഷ ഗോവിംദാ കാമിതഫലദാത ഗോവിംദാ
പാപവിനാശക ഗോവിംദാ പാഹി മുരാരേ ഗോവിംദാ
ശ്രീ മുദ്രാംകിത ഗോവിംദാ ശ്രീ വത്സാംകിത ഗോവിംദാ
ധരണീനായക ഗോവിംദാ ദിനകരതേജാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

പദ്മാവതീപ്രിയ ഗോവിംദാ പ്രസന്നമൂര്തീ ഗോവിംദാ
അഭയഹസ്ത പ്രദര്ശക ഗോവിംദാ മത്സ്യാവതാര ഗോവിംദാ
ശംഖചക്രധര ഗോവിംദാ ശാരംഗഗദാധര ഗോവിംദാ
വിരാജാതീര്ധസ്ഥ ഗോവിംദാ വിരോധിമര്ധന ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

സാലഗ്രാമധര ഗോവിംദാ സഹസ്രനാമാ ഗോവിംദാ
ലക്ഷ്മീവല്ലഭ ഗോവിംദാ ലക്ഷ്മണാഗ്രജ ഗോവിംദാ
കസ്തൂരിതിലക ഗോവിംദാ കാംചനാംബരധര ഗോവിംദാ
ഗരുഡവാഹനാ ഗോവിംദാ ഗജരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

വാനരസേവിത ഗോവിംദാ വാരധിബംധന ഗോവിംദാ
ഏഡുകൊംഡലവാഡ ഗോവിംദാ ഏകത്വരൂപാ ഗോവിംദാ
ശ്രീ രാമകൃഷ്ണാ ഗോവിംദാ രഘുകുല നംദന ഗോവിംദാ
പ്രത്യക്ഷദേവാ ഗോവിംദാ പരമദയാകര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

വജ്രകവചധര ഗോവിംദാ വൈജയംതിമാല ഗോവിംദാ
വഡ്ഡികാസുലവാഡ ഗോവിംദാ വസുദേവതനയാ ഗോവിംദാ
ബില്വപത്രാര്ചിത ഗോവിംദാ ഭിക്ഷുക സംസ്തുത ഗോവിംദാ
സ്ത്രീപുംസരൂപാ ഗോവിംദാ ശിവകേശവമൂര്തി ഗോവിംദാ
ബ്രഹ്മാംഡരൂപാ ഗോവിംദാ ഭക്തരക്ഷക ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

നിത്യകള്യാണ ഗോവിംദാ നീരജനാഭ ഗോവിംദാ
ഹാതീരാമപ്രിയ ഗോവിംദാ ഹരി സര്വോത്തമ ഗോവിംദാ
ജനാര്ധനമൂര്തി ഗോവിംദാ ജഗത്സാക്ഷിരൂപാ ഗോവിംദാ
അഭിഷേകപ്രിയ ഗോവിംദാ ആപന്നിവാരണ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

രത്നകിരീടാ ഗോവിംദാ രാമാനുജനുത ഗോവിംദാ
സ്വയംപ്രകാശാ ഗോവിംദാ ആശ്രിതപക്ഷ ഗോവിംദാ
നിത്യശുഭപ്രദ ഗോവിംദാ നിഖിലലോകേശാ ഗോവിംദാ
ആനംദരൂപാ ഗോവിംദാ ആദ്യംതരഹിതാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

ഇഹപര ദായക ഗോവിംദാ ഇഭരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
പദ്മദയാളോ ഗോവിംദാ പദ്മനാഭഹരി ഗോവിംദാ
തിരുമലവാസാ ഗോവിംദാ തുലസീവനമാല ഗോവിംദാ
ശേഷാദ്രിനിലയാ ഗോവിംദാ ശേഷസായിനീ ഗോവിംദാ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top