శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి | श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि | VENKATESWARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | ശ്രീ വേംകടേശ്വര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి | श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि | VENKATESWARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | ശ്രീ വേംകടേശ്വര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

వినండి - శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి :- Listen to Audio Rendition
: శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి :

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మిపతయే నమః
ఓం అనానుయాయ నమః
ఓం అమృతాంశనే నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః
ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం శేశాద్రినిలాయాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః
ఓం యాద వేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం విరాభాసాయ నమః
ఓం నిత్య తృప్త్తాయ నమః
ఓం ధరాపతయే నమః
ఓం సురపతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం చక్రధరాయ నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః
ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నిరాంతకాయ నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః
ఓం నిరుప్రదవాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం గదాధరాయ నమః
ఓం శార్ఞ్ఙపాణయే నమః
ఓం నందకినీ నమః
ఓం శంఖదారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్శమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం జగత్పాలాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః
ఓం శంఖ మద్యోల్ల సన్మంజు కింకిణ్యాఢ్య నమః
ఓం కారుండకాయ నమః
ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః
ఓం బిల్వపత్త్రార్చన ప్రియాయ నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్ధ ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దాశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః
ఓం దేవకీ నందనాయ నమః
ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయరీవాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః
ఓం అశ్వరూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనతారల సన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్రే నమః
ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం పరమార్ధప్రదాయకాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః
ఓం ఆలివేలు మంగా సహిత వేంకటేశ్వరాయ నమః
 
श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ लक्ष्मिपतये नमः
ॐ अनानुयाय नमः
ॐ अमृतांशने नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीहरये नमः
ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः
ॐ श्रीवत्स वक्षसे नमः
ॐ जगद्वन्द्याय नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ शेशाद्रिनिलायाय नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
ॐ सर्वेशाय नमः
ॐ गोपालाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ गोपीश्वराय नमः
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः
ॐ व्तॆकुण्ठ पतये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सुधातनवे नमः
ॐ याद वेन्द्राय नमः
ॐ नित्य यौवनरूपवते नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ विराभासाय नमः
ॐ नित्य तृप्त्ताय नमः
ॐ धरापतये नमः
ॐ सुरपतये नमः
ॐ निर्मलाय नमः
ॐ देवपूजिताय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ चक्रधराय नमः
ॐ चतुर्वेदात्मकाय नमः
ॐ त्रिधाम्ने नमः
ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निष्कलङ्काय नमः
ॐ निरान्तकाय नमः
ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः
ॐ निरुप्रदवाय नमः
ॐ निर्गुणाय नमः
ॐ गदाधराय नमः
ॐ शार्ञ्ङपाणये नमः
ॐ नन्दकिनी नमः
ॐ शङ्खदारकाय नमः
ॐ अनेकमूर्तये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ कटिहस्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अनेकात्मने नमः
ॐ दीनबन्धवे नमः
ॐ जगद्व्यापिने नमः
ॐ आकाशराजवरदाय नमः
ॐ योगिहृत्पद्शमन्दिराय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ जगत्पालाय नमः
ॐ पापघ्नाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ जटामकुट शोभिताय नमः
ॐ शङ्ख मद्योल्ल सन्मञ्जु किङ्किण्याढ्य नमः
ॐ कारुण्डकाय नमः
ॐ नीलमोघश्याम तनवे नमः
ॐ बिल्वपत्त्रार्चन प्रियाय नमः
ॐ जगत्कर्त्रे नमः
ॐ जगत्साक्षिणे नमः
ॐ जगत्पतये नमः
ॐ चिन्तितार्ध प्रदायकाय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ दाशार्हाय नमः
ॐ दशरूपवते नमः
ॐ देवकी नन्दनाय नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ हयरीवाय नमः
ॐ जनार्धनाय नमः
ॐ कन्याश्रणतारेज्याय नमः
ॐ पीताम्बरधराय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ मृगयासक्त मानसाय नमः
ॐ अश्वरूढाय नमः
ॐ खड्गधारिणे नमः
ॐ धनार्जन समुत्सुकाय नमः
ॐ घनतारल सन्मध्यकस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः
ॐ सच्चितानन्दरूपाय नमः
ॐ जगन्मङ्गल दायकाय नमः
ॐ यज्ञभोक्रे नमः
ॐ चिन्मयाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ परमार्धप्रदायकाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ दोर्दण्ड विक्रमाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ श्रीविभवे नमः
ॐ जगदीश्वराय नमः
ॐ आलिवेलु मङ्गा सहित वेङ्कटेश्वराय नमः
 
VENKATESWARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI
This document is in romanized sanskrit-english according to IAST standard.

ōṃ śrī vēṅkaṭēśāya namaḥ
ōṃ śrīnivāsāya namaḥ
ōṃ lakṣmipatayē namaḥ
ōṃ anānuyāya namaḥ
ōṃ amṛtāṃśanē namaḥ
ōṃ mādhavāya namaḥ
ōṃ kṛṣṇāya namaḥ
ōṃ śrīharayē namaḥ
ōṃ jñānapañjarāya namaḥ
ōṃ śrīvatsa vakṣasē namaḥ
ōṃ jagadvandyāya namaḥ
ōṃ gōvindāya namaḥ
ōṃ śāśvatāya namaḥ
ōṃ prabhavē namaḥ
ōṃ śēśādrinilāyāya namaḥ
ōṃ dēvāya namaḥ
ōṃ kēśavāya namaḥ
ōṃ madhusūdanāya namaḥ
ōṃ amṛtāya namaḥ
ōṃ viṣṇavē namaḥ
ōṃ achyutāya namaḥ
ōṃ padminīpriyāya namaḥ
ōṃ sarvēśāya namaḥ
ōṃ gōpālāya namaḥ
ōṃ puruṣōttamāya namaḥ
ōṃ gōpīśvarāya namaḥ
ōṃ parañjyōtiṣē namaḥ
ōṃ vtekuṇṭha patayē namaḥ
ōṃ avyayāya namaḥ
ōṃ sudhātanavē namaḥ
ōṃ yāda vēndrāya namaḥ
ōṃ nitya yauvanarūpavatē namaḥ
ōṃ nirañjanāya namaḥ
ōṃ virābhāsāya namaḥ
ōṃ nitya tṛpttāya namaḥ
ōṃ dharāpatayē namaḥ
ōṃ surapatayē namaḥ
ōṃ nirmalāya namaḥ
ōṃ dēvapūjitāya namaḥ
ōṃ chaturbhujāya namaḥ
ōṃ chakradharāya namaḥ
ōṃ chaturvēdātmakāya namaḥ
ōṃ tridhāmnē namaḥ
ōṃ triguṇāśrayāya namaḥ
ōṃ nirvikalpāya namaḥ
ōṃ niṣkaḻaṅkāya namaḥ
ōṃ nirāntakāya namaḥ
ōṃ ārtalōkābhayapradāya namaḥ
ōṃ nirupradavāya namaḥ
ōṃ nirguṇāya namaḥ
ōṃ gadādharāya namaḥ
ōṃ śārñṅapāṇayē namaḥ
ōṃ nandakinī namaḥ
ōṃ śaṅkhadārakāya namaḥ
ōṃ anēkamūrtayē namaḥ
ōṃ avyaktāya namaḥ
ōṃ kaṭihastāya namaḥ
ōṃ varapradāya namaḥ
ōṃ anēkātmanē namaḥ
ōṃ dīnabandhavē namaḥ
ōṃ jagadvyāpinē namaḥ
ōṃ ākāśarājavaradāya namaḥ
ōṃ yōgihṛtpadśamandirāya namaḥ
ōṃ dāmōdarāya namaḥ
ōṃ jagatpālāya namaḥ
ōṃ pāpaghnāya namaḥ
ōṃ bhaktavatsalāya namaḥ
ōṃ trivikramāya namaḥ
ōṃ śiṃśumārāya namaḥ
ōṃ jaṭāmakuṭa śōbhitāya namaḥ
ōṃ śaṅkha madyōlla sanmañju kiṅkiṇyāḍhya namaḥ
ōṃ kāruṇḍakāya namaḥ
ōṃ nīlamōghaśyāma tanavē namaḥ
ōṃ bilvapattrārchana priyāya namaḥ
ōṃ jagatkartrē namaḥ
ōṃ jagatsākṣiṇē namaḥ
ōṃ jagatpatayē namaḥ
ōṃ chintitārdha pradāyakāya namaḥ
ōṃ jiṣṇavē namaḥ
ōṃ dāśārhāya namaḥ
ōṃ daśarūpavatē namaḥ
ōṃ dēvakī nandanāya namaḥ
ōṃ śaurayē namaḥ
ōṃ hayarīvāya namaḥ
ōṃ janārdhanāya namaḥ
ōṃ kanyāśraṇatārējyāya namaḥ
ōṃ pītāmbaradharāya namaḥ
ōṃ anaghāya namaḥ
ōṃ vanamālinē namaḥ
ōṃ padmanābhāya namaḥ
ōṃ mṛgayāsakta mānasāya namaḥ
ōṃ aśvarūḍhāya namaḥ
ōṃ khaḍgadhāriṇē namaḥ
ōṃ dhanārjana samutsukāya namaḥ
ōṃ ghanatārala sanmadhyakastūrī tilakōjjvalāya namaḥ
ōṃ sachchitānandarūpāya namaḥ
ōṃ jaganmaṅgaḻa dāyakāya namaḥ
ōṃ yajñabhōkrē namaḥ
ōṃ chinmayāya namaḥ
ōṃ paramēśvarāya namaḥ
ōṃ paramārdhapradāyakāya namaḥ
ōṃ śāntāya namaḥ
ōṃ śrīmatē namaḥ
ōṃ dōrdaṇḍa vikramāya namaḥ
ōṃ parabrahmaṇē namaḥ
ōṃ śrīvibhavē namaḥ
ōṃ jagadīśvarāya namaḥ
ōṃ ālivēlu maṅgā sahita vēṅkaṭēśvarāya namaḥ

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3

ஓம் ஶ்ரீ வேங்கடேஶாய நம:
ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மிபதயே நம:
ஓம் அனானுயாய நம:
ஓம் அம்ருதாம்ஶனே நம:
ஓம் மாத4வாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் ஶ்ரீஹரயே நம:
ஓம் ஜ்ஞானபஞ்ஜராய நம:
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ வக்ஷஸே நம:
ஓம் ஜக3த்3வன்த்3யாய நம:
ஓம் கோ3வின்தா3ய நம:
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
ஓம் ப்ரப4வே நம:
ஓம் ஶேஶாத்3ரினிலாயாய நம:
ஓம் தே3வாய நம:
ஓம் கேஶவாய நம:
ஓம் மது4ஸூத3னாய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் அச்யுதாய நம:
ஓம் பத்3மினீப்ரியாய நம:
ஓம் ஸர்வேஶாய நம:
ஓம் கோ3பாலாய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் கோ3பீஶ்வராய நம:
ஓம் பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் வ்தெகுண்ட2 பதயே நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஸுதா4தனவே நம:
ஓம் யாத3 வேன்த்3ராய நம:
ஓம் நித்ய யௌவனரூபவதே நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் விராபா4ஸாய நம:
ஓம் நித்ய த்ருப்த்தாய நம:
ஓம் த4ராபதயே நம:
ஓம் ஸுரபதயே நம:
ஓம் நிர்மலாய நம:
ஓம் தே3வபூஜிதாய நம:
ஓம் சதுர்பு4ஜாய நம:
ஓம் சக்ரத4ராய நம:
ஓம் சதுர்வேதா3த்மகாய நம:
ஓம் த்ரிதா4ம்னே நம:
ஓம் த்ரிகு3ணாஶ்ரயாய நம:
ஓம் நிர்விகல்பாய நம:
ஓம் நிஷ்கல்த3ங்காய நம:
ஓம் நிரான்தகாய நம:
ஓம் ஆர்தலோகாப4யப்ரதா3ய நம:
ஓம் நிருப்ரத3வாய நம:
ஓம் நிர்கு3ணாய நம:
ஓம் க3தா3த4ராய நம:
ஓம் ஶார்ஞ்ஙபாணயே நம:
ஓம் நன்த3கினீ நம:
ஓம் ஶங்க3தா3ரகாய நம:
ஓம் அனேகமூர்தயே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் கடிஹஸ்தாய நம:
ஓம் வரப்ரதா3ய நம:
ஓம் அனேகாத்மனே நம:
ஓம் தீ3னப3ன்த4வே நம:
ஓம் ஜக3த்3வ்யாபினே நம:
ஓம் ஆகாஶராஜவரதா3ய நம:
ஓம் யோகி3ஹ்ருத்பத்3ஶமன்தி3ராய நம:
ஓம் தா3மோத3ராய நம:
ஓம் ஜக3த்பாலாய நம:
ஓம் பாபக்4னாய நம:
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் ஶிம்ஶுமாராய நம:
ஓம் ஜடாமகுட ஶோபி4தாய நம:
ஓம் ஶங்க3 மத்3யோல்ல ஸன்மஞ்ஜு கிங்கிண்யாட்4ய நம:
ஓம் காருண்ட3காய நம:
ஓம் நீலமோக4ஶ்யாம தனவே நம:
ஓம் பி3ல்வபத்த்ரார்சன ப்ரியாய நம:
ஓம் ஜக3த்கர்த்ரே நம:
ஓம் ஜக3த்ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஜக3த்பதயே நம:
ஓம் சின்திதார்த4 ப்ரதா3யகாய நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் தா3ஶார்ஹாய நம:
ஓம் த3ஶரூபவதே நம:
ஓம் தே3வகீ நன்த3னாய நம:
ஓம் ஶௌரயே நம:
ஓம் ஹயரீவாய நம:
ஓம் ஜனார்த4னாய நம:
ஓம் கன்யாஶ்ரணதாரேஜ்யாய நம:
ஓம் பீதாம்ப3ரத4ராய நம:
ஓம் அனகா4ய நம:
ஓம் வனமாலினே நம:
ஓம் பத்3மனாபா4ய நம:
ஓம் ம்ருக3யாஸக்த மானஸாய நம:
ஓம் அஶ்வரூடா4ய நம:
ஓம் க2ட்3க3தா4ரிணே நம:
ஓம் த4னார்ஜன ஸமுத்ஸுகாய நம:
ஓம் க4னதாரல ஸன்மத்4யகஸ்தூரீ திலகோஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் ஸச்சிதானந்த3ரூபாய நம:
ஓம் ஜக3ன்மங்க3ல்த3 தா3யகாய நம:
ஓம் யஜ்ஞபோ4க்ரே நம:
ஓம் சின்மயாய நம:
ஓம் பரமேஶ்வராய நம:
ஓம் பரமார்த4ப்ரதா3யகாய நம:
ஓம் ஶான்தாய நம:
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் தோ3ர்த3ண்ட3 விக்ரமாய நம:
ஓம் பரப்3ரஹ்மணே நம:
ஓம் ஶ்ரீவிப4வே நம:
ஓம் ஜக3தீ3ஶ்வராய நம:
ஓம் ஆலிவேலு மங்கா3 ஸஹித வேங்கடேஶ்வராய நம:
 
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾನುಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೇಶಾದ್ರಿನಿಲಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ತೆಕುಂಠ ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದ ವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯ ಯೌವನರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ತಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರುಪ್ರದವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾರ್ಞ್ಙಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಕಿನೀ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖದಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಕಾಶರಾಜವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಶಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಾಮಕುಟ ಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖ ಮದ್ಯೋಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಜು ಕಿಂಕಿಣ್ಯಾಢ್ಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರುಂಡಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಮೋಘಶ್ಯಾಮ ತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ತ್ರಾರ್ಚನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಧ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಶಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಯರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕನ್ಯಾಶ್ರಣತಾರೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಯಾಸಕ್ತ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶ್ವರೂಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಾರ್ಜನ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘನತಾರಲ ಸನ್ಮಧ್ಯಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿತಾನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಂಗಳ ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಧಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಲಿವೇಲು ಮಂಗಾ ಸಹಿತ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

ശ്രീ വേംകടേശ്വര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

ഓം ശ്രീ വേംകടേശായ നമഃ
ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മിപതയേ നമഃ
ഓം അനാനുയായ നമഃ
ഓം അമൃതാംശനേ നമഃ
ഓം മാധവായ നമഃ
ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം ശ്രീഹരയേ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനപംജരായ നമഃ
ഓം ശ്രീവത്സ വക്ഷസേ നമഃ
ഓം ജഗദ്വംദ്യായ നമഃ
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ശേശാദ്രിനിലായായ നമഃ
ഓം ദേവായ നമഃ
ഓം കേശവായ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ
ഓം അമൃതായ നമഃ
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം അച്യുതായ നമഃ
ഓം പദ്മിനീപ്രിയായ നമഃ
ഓം സര്വേശായ നമഃ
ഓം ഗോപാലായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം ഗോപീശ്വരായ നമഃ
ഓം പരംജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം വ്തെകുംഠ പതയേ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ
ഓം സുധാതനവേ നമഃ
ഓം യാദ വേംദ്രായ നമഃ
ഓം നിത്യ യൌവനരൂപവതേ നമഃ
ഓം നിരംജനായ നമഃ
ഓം വിരാഭാസായ നമഃ
ഓം നിത്യ തൃപ്ത്തായ നമഃ
ഓം ധരാപതയേ നമഃ
ഓം സുരപതയേ നമഃ
ഓം നിര്മലായ നമഃ
ഓം ദേവപൂജിതായ നമഃ
ഓം ചതുര്ഭുജായ നമഃ
ഓം ചക്രധരായ നമഃ
ഓം ചതുര്വേദാത്മകായ നമഃ
ഓം ത്രിധാമ്നേ നമഃ
ഓം ത്രിഗുണാശ്രയായ നമഃ
ഓം നിര്വികല്പായ നമഃ
ഓം നിഷ്കളംകായ നമഃ
ഓം നിരാംതകായ നമഃ
ഓം ആര്തലോകാഭയപ്രദായ നമഃ
ഓം നിരുപ്രദവായ നമഃ
ഓം നിര്ഗുണായ നമഃ
ഓം ഗദാധരായ നമഃ
ഓം ശാര്ഞ്ങപാണയേ നമഃ
ഓം നംദകിനീ നമഃ
ഓം ശംഖദാരകായ നമഃ
ഓം അനേകമൂര്തയേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം കടിഹസ്തായ നമഃ
ഓം വരപ്രദായ നമഃ
ഓം അനേകാത്മനേ നമഃ
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ
ഓം ജഗദ്വ്യാപിനേ നമഃ
ഓം ആകാശരാജവരദായ നമഃ
ഓം യോഗിഹൃത്പദ്ശമംദിരായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം ജഗത്പാലായ നമഃ
ഓം പാപഘ്നായ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം ശിംശുമാരായ നമഃ
ഓം ജടാമകുട ശോഭിതായ നമഃ
ഓം ശംഖ മദ്യോല്ല സന്മംജു കിംകിണ്യാഢ്യ നമഃ
ഓം കാരുംഡകായ നമഃ
ഓം നീലമോഘശ്യാമ തനവേ നമഃ
ഓം ബില്വപത്ത്രാര്ചന പ്രിയായ നമഃ
ഓം ജഗത്കര്ത്രേ നമഃ
ഓം ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ
ഓം ജഗത്പതയേ നമഃ
ഓം ചിംതിതാര്ധ പ്രദായകായ നമഃ
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം ദാശാര്ഹായ നമഃ
ഓം ദശരൂപവതേ നമഃ
ഓം ദേവകീ നംദനായ നമഃ
ഓം ശൌരയേ നമഃ
ഓം ഹയരീവായ നമഃ
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ
ഓം കന്യാശ്രണതാരേജ്യായ നമഃ
ഓം പീതാംബരധരായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
ഓം മൃഗയാസക്ത മാനസായ നമഃ
ഓം അശ്വരൂഢായ നമഃ
ഓം ഖഡ്ഗധാരിണേ നമഃ
ഓം ധനാര്ജന സമുത്സുകായ നമഃ
ഓം ഘനതാരല സന്മധ്യകസ്തൂരീ തിലകോജ്ജ്വലായ നമഃ
ഓം സച്ചിതാനംദരൂപായ നമഃ
ഓം ജഗന്മംഗള ദായകായ നമഃ
ഓം യജ്ഞഭോക്രേ നമഃ
ഓം ചിന്മയായ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ
ഓം പരമാര്ധപ്രദായകായ നമഃ
ഓം ശാംതായ നമഃ
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം ദോര്ദംഡ വിക്രമായ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം ശ്രീവിഭവേ നമഃ
ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ
ഓം ആലിവേലു മംഗാ സഹിത വേംകടേശ്വരായ നമഃ

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top