రెండు అక్షరాల తెలుగు పదాలు - Two letter telugu words

రెండు అక్షరాల తెలుగు పదాలు - Two letter telugu wordsరెండు అక్షరాల తెలుగు పదాలు

ఇవి మచ్చుకి కొన్ని పదాలు మాత్రమే. ఇంకా చాలా పదాలు కావాలంటే పదకోశంలో చూడండి.

అమ్మ, అన్న, అక్క, అత్త, అన్న, అన్నం, అమ్మ, అయ్య, అర్ధం, అవ్వ
ఆట, ఆశ, ఆజ్ఞ, ఆస్థి
ఇల్లు, ఇది, ఇంట్లో, ఇంద్ర, ఇష్టం
ఈగ, ఈల,ఈనె, ఈక
ఉమ, ఉష, ఉప్పు, ఉష్ణం
ఊడ, ఊరు, ఊసు
ఎలా, ఎండ, ఎర్ర
ఏడు, ఏరు, ఏడ్చు, ఏక
ఐదు
ఒక, ఒంటె
ఓడ
ఔటు, ఔర
అంబ, అంకె, అంటు, అంతా
కల, కలం, కట్ట, కప్ప, కర్రి, కల్ల, కళ్ళు, కష్టం, కుండీ, కొమ్మ, కొయ్య,కోడి
ఖడ్గం, ఖ్తెదు, ఖైదీ
గంప, గద, గట్టు, గడ్డ, గడ్డి, గద్దె, గద్యం, గాలి, గుర్రం, గూడు, గొబ్బి, గొయ్యి, గొర్రె
ఘంట
ఙ్ఞానం, జ్ఞప్తి
చలి, చంక, చిన్న, చెక్క, చెట్టు, చెత్త, చెమ్మ, చెల్లి, చేను, చేప, చ్తెత్రం
జడ, జత, జున్ను, జొన్న, జ్ఞానం, జ్తెష్ఠం, జ్యోత్స్న
ఝరి, ఝషం
టన్ను, టక్కు
డబ్బా, డబ్బు,డాబా, డాడీ
ఢంకా
తల, తమ, తండా, తల్లి, తాళం, తీపి, తూర్పు, తోక
దండ, దండు, దణ్ణం, దూడ, దొంగ
ధూళి
నక్క, నగ, నిద్ర, నిప్పు, నీడ, నెల, నొప్పి
పని, పగ, పంట, పండు, పక్క, పక్షం, పత్తి, పద్యం, పప్పు, పళ్ళు, పాట, పార
ఫలం, ఫెళ్ళు
బంత, బడి, బద్ద, బస్సు, బావి, బిళ్ళ, బుర్రు, బువ్వ, బొమ్మ
భట్టు, భారం
మంచి, మర్రి, మన్ను, మబ్బు, మల్లె, మాఘం, మిస్సు,ముక్కు, ముత్యం, ముద్ద, మూల, మెట్టు, మేక
యతి
రమ, రవి, రంగు, రద్దీ, రాజు, రాణి, రాత్రి, రాష్ట్రం, రివ్వు, రుబ్బు, రోలు
లత, లక్ష, లడ్డు, లత, లేత
వల, వర, వక్క, వత్తి, వర్షం, వస్త్రం, వాన, వారం, వెన్న, వెర్రి, వేప
శంఖం, శశి, శక్తి, శివ, శుభ్రం
షష్ఠి
సత్య, సందు, సజ్జ, సుద్ద, స్నానం
హలం, హస్తి
క్షరం, క్షయ, క్షామం, క్షణం

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top