మగవారికి పాతివ్రత్య నియమం ఎందుకు పెట్టలేదు?

మగవారికి పాతివ్రత్య నియమం ఎందుకు పెట్టలేదు?: - Why is there no piety rule for men ?: -
భార్యాభర్త 
అడవారిలాగా మగవారికి పాతివ్రత్య నియమం ఎందుకు పెట్టలేదు?:
తప్పు ఎవరు చేసిన తప్పే. మగవాడు చేసిన దానికి నరకలోకంలో శిక్షలు స్రిలతో పాటే. ఐతే పాతివ్రత్యాన్ని పెట్టకపోవటానికి కారణం, పురుషుడు తప్పు చేస్తే వంశం చెడదు. అదే స్రీ తప్పు చేస్తే ఆ వంశమే కకావికలమైపోతుంది . పితృదేవతలు వంశకళంకంతో విలవిలలాడిపోతారు. స్రీ తప్పు చేస్తే భర్త ముందుతరాల వారందరికీ ద్రోహం చేసినట్టే.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top