నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Tuesday, November 14, 2017

మధ్యాహ్నిక సంధ్యావందనం ఎలా చేయాలి !

మధ్యాహ్నిక సంధ్యావందనం ఎలా చేయాలి !

మధ్యాహ్నిక సంధ్యావందనం:

ఈ మధ్యాహ్నిక సంధ్యావందనము మధ్యాహ్నము 12 గంII లు దాటకముందు చేయవలయును. ప్రాతః సంధ్యావందనము తో ప్రారంభించి (ప్రారంభమునుండి) కేశవనమాలు, ఆచమనం, భూశుద్ధి, ఫ్రాణాయామము,సంకల్పము, శుద్దోదక స్నానము వరకు యధావిధిగా ఆచరించి
ప్రాతః సంధ్యా మంత్రము బదులు ఈ మంత్రమును అనుసంధానించవలయును.

మధ్యాహ్నిక సంధ్యా మంత్రము:-
కుడి అరచేతిలోనికి జలము తీసుకొనవలయును. తర్వాత ఆపః పునంత్విత్యస్య మంత్రస్య పూత ఋషిః అపోదేవతా అనుష్టుప్ చంధః అపాంప్రాశనే వినియోగః

మంత్రము:-
“ ఓం ఆపః పునంతు పృధివీం పృధివీ పూతా పునాతు మామ్,
పునంతు బ్రహ్మణ స్పతిః బ్రహ్మ పూతా పునాతు మామ్ ||
యదుచ్ఛిష్టం మభోజ్యం యద్వా దుశ్చరితం మమ |
సర్వం పునంతు మామా సోఽ సతాంచ ప్రతి గ్రహం స్వాహా||
మధ్యాహ్నిక సంధ్యావందనం సంపూర్ణం.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com