నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

18, ఏప్రిల్ 2020, శనివారం

గురుదర్శనమే సర్వదేవతా దర్శనము - Guru Darshanam, Sarva Devata Darsanamu

గురుదర్శనమే సర్వదేవతా దర్శనము - Guru Darshanam, Sarva Devata Darsanamu
గురుదర్శనమే సర్వదేవతా దర్శనము గురుర్బ్రహ్మా, గురుర్విష్ణుః, గురుర్దేవోమహేశ్వరః గురుస్సాక్షాత్ పరంబ్రహ్మా, తస్మైశ్రీగురవేనమః

సృష్టి, స్థితి, లయ కారకులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు, వారికి మూలమైన పరబ్రహ్మా కూడా సాక్షాత్ గురువే. కనుక గురువుకి నమస్కరిస్తున్నాను అని ఈ శ్లోకానికి అర్ధం. ఇది గురువు యొక్క సమగ్రరూపాన్ని మనముందు ఉంచుతుంది. గురువును మించిన దైవం మరొక్కటి లేదని, అన్నీ గురువులోనే ఉన్నాయని, గురువుకు నమస్కరిస్తే అందరు దేవతలకు నమస్కరించినట్టేనని అర్ధం.

భగవంతుడున్నాడని ఆస్తికులందరూ నమ్ముతారు. పేర్లు వేరు కావచ్చు కాని భగవంతుని చూచినవారు అరుదు. సద్గురువుని ఆశ్రయిస్తే దైవదర్శనం ప్రాప్తిస్తుంది.

సద్గురువు అంటే భగవంతుని దర్శించి, భగవదనుభూతి తాను పొంది, తన శిష్యులకు పంచగలవాడు, ఒక్కసారి భగవదనుభూతిని పొందితే పరసువేది స్ప్రర్శసోకిన లోహంలాగ ఎవరైనా భగవత్స్వరూపమే! సద్గురువు పరమాత్మ స్పర్శను అనుభవించాడు కనుక పరమాత్మయే, వారిని దర్శిస్తే సర్వదేవతలను దర్శించినట్టే అవుతుంది, అటువంటి సద్గురువు లభించిన తర్వాత నిశ్చింత. పాదాలు పట్టుకోవటం వరకే శిష్యుడి పని. ఆపై బరువు బాధ్యతలన్నీ వహించి, దరిచేర్చవలసింది గురువే భగవత్సాన్నిధ్యమో, మోక్షమో! శిష్యుడి పని - గురువుపై అంచలంచల విశ్వాసం ఉంచి, గురువు చెప్పినట్టు వినటమే. కన్నతల్లి లాగా ఎవరికేది కావాలో, ఎవరికి ఏది తగినదో దానిని సమకూరుస్తాడు గురువు. భగవంతుడు పాంచభౌతిక శరీరంతో అందరికీ దర్శనమీయటం సాధ్యంకాదు, కనుక గురువులోనే కనపడతాడు శిష్యులకి.

రచన: శ్రీ రత్న కమలాంబికా సేవ ట్రస్ట్ - ఏలూరు

« PREV
NEXT »