నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, May 24, 2020

వాస్తు శాస్త్ర పురాణం - Vastu Shastra Puranam

వాస్తు శాస్త్ర పురాణం

పూర్వ కాలంలో అంధకాసురడనే రాక్షసుడు ముల్లోకాల వాసులను ముప్పతిప్పలు పెట్టుచుండెను. అప్పుడు లోక సమ్రక్షణార్ధం పరమేశ్వరుడు ఆ రాక్షసునితో యుద్ధం చేశాడు.

ఆ సమయంలో శివుని లలాటం నుండి రాలిన ఒక చమట బిందువు భూమిపై పడి దాని నుండి భయంకరమైన కరాళవదనంతో ఒక గొప్ప భూతం ఉద్భవించి క్రమ క్రమంగా భూమి ఆకాశాలను ఆవరించసాగింది. ఆ మహాభూతాన్ని చూసిన ఇంద్రాది దేవతలు భయభ్రాంతులయ్యారు. బ్రహ్మదేవుని శరణువేడారు. సమస్త భూతములను సంభవించువాడు, సర్వలోక పితామహుడు అయిన బ్రహ్మ దేవతలను ఊరడించి 'ఆ భూతమును అధోముఖంగా భూమి యందు పడవేసే విధానం చెప్పాడు.

బ్రహ్మ దేవుని ఆనతి ప్రకారం దేవతలందరూ ఏకమై ఆ భూతమును పట్టి అధోముకంగా క్రిందకు పడవేశారు ఆ భూతం భూమిపై ఈశాన్య కోణమున శిరస్సు, నైరుతి కోణమున పాదములు, వాయువ్య, ఆగ్నేయ కోనాలందు బాహువుల వుండునట్లు అధోముకంగా భూమిపై పండింది.

అది తిరిగి లేవకుండా దేవతలు దానిపై ఈ విధంగా కూర్చున్నారు:
 • ➣ శిరస్సు - శిఖి (ఈశ )
 • ➣ దుక్షిణ నేత్రమున - సర్జన్య
 • ➣ వామనేత్రమున - దితి
 • ➣ దక్షిణ నోత్రమున - సర్జస్య
 • ➣ వామనేత్రమున - దితి
 • ➣ దక్షిణ శోత్రమున - జయంతి
 • ➣ వామ శోత్రమున - జయంతి
 • ➣ ఉగస్సున (పక్షమున) - ఇంద్ర అపవత్స. అప, సర్ప
 • ➣ దక్షిన స్తనమున - అర్యమా 
 • ➣ వామ స్తనమున - పృద్వీదర
 • ➣ దక్షిణ భుజమున - ఆదిత్య
 • ➣ వామ భుజమున - సోమ
 • ➣ దక్షిణ బాహువున - సత్య, భృశ, ఆకాశ, అగ్ని, పూషా
 • ➣ వామ బాహువున - పాప యక్ష, రోగ, నాగ, ముఖ్య, భల్లాట
 • ➣ దక్షిణ పార్శ్వకామున - వితధి, గృహక్షత
 • ➣ వామ పార్శ్వ కామున - అసుర శేష
 • ➣ ఉదరమున - వినస్వాన్, మిత్ర
 • ➣ దక్షిణ ఊరువున - యమ.
 • ➣ వామ ఊరువున - వరుణ
 • ➣ గుహ్యమున - ఇంద్ర జయ
 • ➣ దక్షిణ జంఘమున - గంధర్వ
 • ➣ వామ జంఘమున - పుష్పదంత
 • ➣ దక్షిణ జానువున - భృంగరాజ
 • ➣ వామ జానువున - సుగ్రీవ
 • ➣ దక్షిణ స్పీచి - మృగబు
 • ➣ వామ స్పీచి - దౌవారిక
 • ➣ పాదములయందు - పితృగణము
ఇంతమంది దేవతల తేజస్పముదాయంతో దేదీప్య మానంగా వెలుగొందుతున్న ఆ భూతకార అద్భుతాన్ని తిలకించిన బ్రహ్మదేవుడు దాన్నే 'వాస్తు పురుషుడూ గా సృష్టిగావించాడు.

సంకలనం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com