వాస్తు శాస్త్ర పురాణం - Vastu Shastra Puranam

వాస్తు శాస్త్ర పురాణం

పూర్వ కాలంలో అంధకాసురడనే రాక్షసుడు ముల్లోకాల వాసులను ముప్పతిప్పలు పెట్టుచుండెను. అప్పుడు లోక సమ్రక్షణార్ధం పరమేశ్వరుడు ఆ రాక్షసునితో యుద్ధం చేశాడు.

ఆ సమయంలో శివుని లలాటం నుండి రాలిన ఒక చమట బిందువు భూమిపై పడి దాని నుండి భయంకరమైన కరాళవదనంతో ఒక గొప్ప భూతం ఉద్భవించి క్రమ క్రమంగా భూమి ఆకాశాలను ఆవరించసాగింది. ఆ మహాభూతాన్ని చూసిన ఇంద్రాది దేవతలు భయభ్రాంతులయ్యారు. బ్రహ్మదేవుని శరణువేడారు. సమస్త భూతములను సంభవించువాడు, సర్వలోక పితామహుడు అయిన బ్రహ్మ దేవతలను ఊరడించి 'ఆ భూతమును అధోముఖంగా భూమి యందు పడవేసే విధానం చెప్పాడు.

బ్రహ్మ దేవుని ఆనతి ప్రకారం దేవతలందరూ ఏకమై ఆ భూతమును పట్టి అధోముకంగా క్రిందకు పడవేశారు ఆ భూతం భూమిపై ఈశాన్య కోణమున శిరస్సు, నైరుతి కోణమున పాదములు, వాయువ్య, ఆగ్నేయ కోనాలందు బాహువుల వుండునట్లు అధోముకంగా భూమిపై పండింది.

అది తిరిగి లేవకుండా దేవతలు దానిపై ఈ విధంగా కూర్చున్నారు:
 • ➣ శిరస్సు - శిఖి (ఈశ )
 • ➣ దుక్షిణ నేత్రమున - సర్జన్య
 • ➣ వామనేత్రమున - దితి
 • ➣ దక్షిణ నోత్రమున - సర్జస్య
 • ➣ వామనేత్రమున - దితి
 • ➣ దక్షిణ శోత్రమున - జయంతి
 • ➣ వామ శోత్రమున - జయంతి
 • ➣ ఉగస్సున (పక్షమున) - ఇంద్ర అపవత్స. అప, సర్ప
 • ➣ దక్షిన స్తనమున - అర్యమా 
 • ➣ వామ స్తనమున - పృద్వీదర
 • ➣ దక్షిణ భుజమున - ఆదిత్య
 • ➣ వామ భుజమున - సోమ
 • ➣ దక్షిణ బాహువున - సత్య, భృశ, ఆకాశ, అగ్ని, పూషా
 • ➣ వామ బాహువున - పాప యక్ష, రోగ, నాగ, ముఖ్య, భల్లాట
 • ➣ దక్షిణ పార్శ్వకామున - వితధి, గృహక్షత
 • ➣ వామ పార్శ్వ కామున - అసుర శేష
 • ➣ ఉదరమున - వినస్వాన్, మిత్ర
 • ➣ దక్షిణ ఊరువున - యమ.
 • ➣ వామ ఊరువున - వరుణ
 • ➣ గుహ్యమున - ఇంద్ర జయ
 • ➣ దక్షిణ జంఘమున - గంధర్వ
 • ➣ వామ జంఘమున - పుష్పదంత
 • ➣ దక్షిణ జానువున - భృంగరాజ
 • ➣ వామ జానువున - సుగ్రీవ
 • ➣ దక్షిణ స్పీచి - మృగబు
 • ➣ వామ స్పీచి - దౌవారిక
 • ➣ పాదములయందు - పితృగణము
ఇంతమంది దేవతల తేజస్పముదాయంతో దేదీప్య మానంగా వెలుగొందుతున్న ఆ భూతకార అద్భుతాన్ని తిలకించిన బ్రహ్మదేవుడు దాన్నే 'వాస్తు పురుషుడూ గా సృష్టిగావించాడు.

సంకలనం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top