నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

- ఆర్ఎస్ఎస్ -

ఆర్ఎస్ఎస్
జీవన శైలి లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు
జీవన శైలి లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు

3, జూన్ 2020, బుధవారం

కోరికలను జయించు ఉపాయము - Korika Jayinchu

కోరికలను జయించు ఉపాయము - Korika Jayinchu

కోరికలను జయించు ఉపాయములు

కోరికలను జయించవలెననే భావమే కోరిక. ధ్యానము, తపస్సు, యోగము మొదలగు సాధనలు చేయాలనేది కూడా కోరికే.
 • ➣ ఉపాయమేమంటే చేసే పనికి ఇష్టాయిష్టములు మూలము కాకూడదు. అత్యవసర కర్మ జరుపబడుచున్నట్లు ఉండవలెను. 
 • ➣ ముందుగా తలచుకోకుండానే చేయబడవలెను. పని పూర్తయిన తరువాత ఆ పని చేసినట్లుగాని, ఫలితముగాని గుర్తుకు రాకూడదు. 
 • ➣ స్వబుద్ధి నిర్ణయము ఉండకూడదు. 
 • ➣ దేనినీ విమర్శ చేయరాదు. 
 • ➣ తన పేరు, ఊరు, వ్యక్తిత్వమును, గొప్పతనమును, అపరాధమును ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ప్రకటించవలెననే భావన ఉండకూడదు. 
 • ➣ అనామకునివలె ఉండవలెను. 
ఈ విధముగా ఉన్నవాడు అగస్త్యుని అన్న. అతని పేరు, చరిత్ర ఎవరికీ తెలియదు. అందువలన అతడిని అస్త్య భ్రాత అని పిలిచెదరు. లేనివాడుగా ఉండవలెను. బ్రతికియు చచ్చినవానివలె నిష్క్రియా భావముతో ఉండవలెను.

ర్మలలో ఉత్సాహము గాని, నిరసన గాని చూపరాదు. అహము పనిచేయకూడదు. సంసారము, లోకము, మనోకల్పితమని, మనస్సే మాయయని, విచారణ ద్వారా తెలిసి తూష్ణీభూతముగా ఉండవలెను. ప్రారబ్ధమే కర్మను జరుపుచున్నది. నిజానికి ఎవరూ కర్మ చేయుటలేదు. నటనగా జీవించవలెను. వ్యవహారమందు అసంగముగా నుండవలెను. గతము గుర్తు రాకూడదు. భవిష్యత్తు గురించి చింత ఉండరాదు.

ఊహలు, పగటికలలు ఉండరాదు. కలలో తోచినవేలాగో అలాగేనని తలచి, ప్రతిస్పందన మానవలెను. అవసరమైనవి ప్రారబ్ధానుసారము జరుగుచున్నప్పుడు కర్తృత్వ రహితముగా ఉండుటయే లేనెరుక. ఎరుక ఏరూపములోనూ బాధించనప్పుడది లేనెరుక. విడచుట, మానుట, ఉదాసీనముగా ఉండుట, స్పందించకుండుట, గుర్తుంచు కొనకుండుట వంటివే కాని, ఇక ఏ సాధన లేదు. దీనినే కోరికలను జయించు ఉపాయముగా అభ్యాసము చేయవలెను.

అనువాదము: చల్లపల్లి

20, మే 2020, బుధవారం

దరిద్రం ఎలా ప్రాప్రిస్తుంది - Daridram Yala praptistundi

ప్రకృతిలో ప్రతిమనిషి దేహంలోను పరమాత్మ శక్తి దివ్యశక్తిగా ఉంటుంది. ఎదుటివారి దేహంలోని పరమాత్మ పరమైన దివ్యశక్తిని కొంత మంది అతి తెలివిగా ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, పూజలు పేరుతో దొంగిలించి, తత్ ఫలితంగా అధిక లాభం పొందుచుంటారు.

ఉచితంగా తీసుకొన్న వస్తువుకి సమానమైన దివ్యశక్తి తీసుకొన్నవారి దేహం నుండి మాయమై యిచ్చినవారికి చేరును. అసలు కొన్ని పూజలు, ఆచారాలలోని రహస్యం ఇదే. పేరంటం పేరుతో తీసుకొనే గుప్పెడు శనగలు లేదా వేరే పదార్ధం, వస్తువుకి సరిపడే దివ్యశక్తిని స్వీకరించినవారు కోల్పోతారు పూజ లేదా ప్రసాదం పేరుతో అతి తెలివిగా కొన్ని కొన్ని యిస్తుంటారు. గతకాలంలో ఉచితంగా దానంగా అనేక వాటిలను స్వీకరించిన అనాటి కుటుంబాలు ఈనాడు కడుదైన్యస్థితిలో జీవిస్తున్నారు.

ఉచితంగా ఏదీ స్వీకరించకు:
మాజీ రాష్ట్రపతి దా|| అబ్దుల్కలాంగార్కి వారి తండ్రిగారు ఈసూత్రాన్ని వివరించారని 19-6-2007లో ఒక సమావేశంలో వివరించారు. "మనుస్మృతి"లో ఈ విషయం వివరించబడినదని దా॥ అబ్దుల్ కలాంగారు వివరించారు తన తండ్రి తనకు చెప్పిన పాఠాలలో ఇదోకటని వివరించారు.

ఆయచితంగా వస్తుందని ఆశించిన గుప్పెడు శనగలు కాలక్రమంలో గుప్పెడు దరిద్రాన్ని ఇంటికి
తీసుకొస్తాయని తెలుసుకోవాలి. కొన్ని తెలివైన జాతులు లేదా కుటుంబాలవారు ఏదో ఒక వంకని ఏదో ఒకటి ఆయాచితంగా ఎడుటివారికి యిస్తుంటారు. దీనిని స్వీకరించిన వారు కోల్పోయేది అధికమే కాకుండా ఆయాచితంగా దారిద్ర దేవత ఇంల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఒకసారి ఈ దరిద్రదేవత గృహంలో పాదం మోపిందంటే వాలు తరాలు నాశనం అనక్ర తప్పదు.

రచన: కట్టమంటి మహాలక్ష్మి

6, మే 2020, బుధవారం

అందము, స్నేహం, ప్రేమ - అందంగా ఎవరు కనబడినా ప్రేమించేయడమేనా - Andam, Sneham, Premaluఅందము, స్నేహం, ప్రేమ - అందంగా ఎవరు కనబడినా ప్రేమించేయడమేనా - Andam, Sneham, Premalu
అందంగా ఎవరు కనబడినా ప్రేమించేయడమేనా!! 
వయసురీత్యా కానీ, చదువురీత్యా కానీ ఇప్పుడిప్పుడే మీరు బయటి ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. మంచి ఉపాధి చూసుకుని జీవితంలో స్వతంత్రంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ముందువచ్చే దశ ఇది. 

ఈ దశలో మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసేవి - స్నేహితాలు. స్నేహం చేయడం గొప్పకాదు, దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం గొప్ప. ఈ వేళ స్నేహం చేస్తారు, ఎక్కడో ఒక చిన్నదోషాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని స్నేహాన్ని చంపేసుకుంటారు. 

దోషంలేని వారెవరుంటారు! ఎక్కడ దోషం ఉందో అదే మాట్లాడాలి తప్ప వ్యక్తి శీలం మొత్తాన్ని గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకూడదు.

కిందటేడాది వచ్చినప్పుడు రామాచారిగారు నాకు గొప్ప మిత్రుడండీ అని పరిచయం చేశాను. ఈ ఏడాది వచ్చినప్పుడు ‘రామాచారిగారేరండీ’ అని అడిగారనుకోండి, ‘‘ఏమో అనుకున్నాను గానీ, ఆయన అంత మంచి వాడు కాదండోయ్, ఇప్పుడు నేనూ ఆయనా మాట్లాడుకోవడం లేదు’’ అన్నాననుకోండి. ఇప్పుడు తప్పు ఆయనది కాదు, నాది. ఎందుకంటే.... స్నేహమంటే కాపాడుకోవాలి. అందరిలో అన్నీ సుగుణాలే ఉండవు. ఏవో బలహీనతలు ఉండొచ్చు. 

స్నేహితుడంటే కోడిపెట్ట పిల్లల్ని కాపాడుకున్నట్లు స్నేహితులను కాపాడుకోవాలి. ఒకవేళ దోషం కనిపిస్తే ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు అతని లోపాన్ని దిద్ది అతని ఉన్నతికి కారణం కావాలి. ఆయనలో ఉన్న మంచిని పదిమందికీ చెప్పాలి తప్ప, దోషాల్ని కాదు. ఎక్కడో ఒక దోషం కనిపించగానే అతనిపట్ల వ్యతిరేకభావాల్ని పెంచుకుని గతంలోని వాటిని కూడా దుర్భిణీ వేసి వెతికి పట్టుకుని నిందలు వేయడం మన బలహీనతను సూచిస్తుంది.

భావోద్వేగాలు:
ఈ భావోద్రేకాలు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడిదాకా పోతాయంటే... చిన్నచిన్న విషయాలకు చచ్చిపోతానంటాడు. 
 • ➣ పరీక్ష ఫెయిలయ్యాడా చచ్చిపోతాడు. అదా పరిష్కారం ? 
 • ➣ అమ్మ కొట్టింది - ఏట్లో పడిపోయాడు, 
 • ➣ నాన్నగారు కొట్టారు - రైలు కింద తలపెట్టేశాడు, 
 • ➣ టీచర్ దెబ్బలాడాడు - కొండెక్కి కిందకు దూకాడు. 
స్నేహం, ప్రేమ:
ఇక ఎవరైనా లోకంలో అందంగా కనిపిస్తే మనం ప్రేమించేయడమే! కన్నవాడికి ఎన్ని ఆశలుంటాయి? వీడు ప్రేమించాట్ట - ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోలేదట - యాసిడ్ పోసేస్తాడట - లేకపోతే ఐదో అంతస్థు ఎక్కి దూకేస్తాడట! ఎంత అర్థంలేని జీవితం? కంటికి కనబడినవన్నీ కావాలన్నవాడు...

అదో గొప్ప సౌందర్యంగా భావించి, జీవితాంతం నేను సద్భావనతో స్నేహం చేయగల ఉత్తమురాలు అని ఎందుకు సంభావించలేడు? మంచి సంస్కారం ఉంటే మంచి ఆలోచనలొస్తాయి.

ఇవి క్లాసురూములో వింటే వచ్చేవి కావు, జీవితంలో ప్రయత్నపూర్వకంగా అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఇంత ఎమోషనల్ ఫెలో జీవితంలో ఏం సాధిస్తాడు? తన పిల్లలకు కూడా తాను ఎలా ఆదర్శంగా నిలబడగలడు ? ఒక మంచి పొరుగింటి వ్యక్తిగా కానీ, ఒక మంచి అన్నగా కానీ, ఒక మంచి గురువుగా కానీ, ఒక మంచి ఉద్యోగిగా కానీ ఎలా అవుతాడు? ఇంత ఎమోషనల్‌గా ఉంటే తనకు గానీ, తన కుటుంబానికి గానీ ఎలా ఉపయోగపడగలడు?
అలాగే చిన్న కష్టం వచ్చిందనుకోండి. అయిపోతుందనుకున్నాడు... అయిపోలేదు.

మృత్‌పిండంలా నేలవాలిపోకూడదు. మట్టిముద్దను చేత్తో పట్టుకుని ఉన్నప్పుడు అది చెయ్యిజారి కిందపడిందనుకోండి. అది నేలను అంటుకుపోతుంది. అదే... బంతి చేతిలో నుంచి కింద పడితే మళ్ళీ పైకి లేస్తుంది. మనిషి బంతిలా ఉండాలి. అంతేకానీ జీవితంలో ఏదైనా ఒక విషయం అనుకున్నట్లు జరగనప్పుడు బెంగ పెట్టుకోకూడదు. నెల్సన్ మండేలా, మహాత్మాగాంధీ వంటివారి జీవిత చరిత్రలు చదివితే తెలుస్తుంది - మహాత్ముల జీవితాలు వడ్డించిన విస్తళ్ళు కావు. ఎంత కష్టమొచ్చినా వారు నేలపడిపోలేదు. ఒక్క క్షణం నిర్వేదం పొందినా మళ్ళీ పుంజుకుని ముందుకెళ్ళారు.
అందుకే చెబుతున్నా - ఎవరి జీవితంలోనైనా అన్నివేళలా విజయాలే ఉండవు. పడినా లేచి నిలబడడం చేతకావాలి. అలా కావాలంటే - భావోద్రేకాలలో సమతౌల్యత ఉండాలి.

ఆధ్యాత్మిక పురోగతి
ఇక ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మికంగా నిరంతరం పురోగతిని సాధిస్తూనే ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికత అన్నదానికి మీ స్థాయిలో మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పాలంటే దానికి పర్యాయపదాలు చెబుతాను - అవి వశవర్తి అగుట, లొంగి ఉండుట. లొంగకపోతే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఓఋద్ధిలోకి రాలేడు. ఒక ఏనుగు మావటికి లొంగితే, వశవర్తి అయితే దాని కుంభస్థలం మీద భగవంతుడి ఉత్సవమూర్తిని ఉంచి ఉరేగింపుగా తీసుకెడతారు. అది లొంగలేదనుకోండి స్వామిని దింపి, ఆ ఏనుగును తీసుకెళ్ళి ఇనుప గొలుసులతో కట్టేస్తారు.

ఒకసారి ఒక ఏనుగు మాడవీథులలో ఊరేగింపు సమయంలో కట్టుతప్పి విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించినందుకు దానిని వేరుగా ఇనుప గొలుసులతో బంధించి ఉంచారు. తర్వాత దాన్ని అరణ్యంలో వదిలే ఏర్పాటు చేశారు.

ఇంత బుద్ధినిచ్చి, మేధస్సునిస్తే ఎవరికీ లొంగకుండా, ఎవరిమాటకూ వశపడనన్నవాడిని ఏం చేయాలసలు? ఏనుగు కాబట్టి మావటి లొంగేటట్లు చేస్తాడు. మరి మనిషో! మనిషి స్వచ్ఛందంగా వశపడాలి. ఎవరికి వశపడాలి? తల్లికో, తండ్రికో వశపడాలి, అథవా భార్యకయినా వశపడాలి. జీవితాంతం తనతో కష్టసుఖాలు కలిసి పంచుకున్న భాగస్వామి, ఆమెకయినా వశపడాలి. అది క్రమేణా భగవంతుడికి వశపడేటట్లు చేస్తుంది. ఆధ్యాత్మికతకు అసలు అర్థం - భగవంతుడికి వశపడేటట్లు చేయడమే.

అంటే నాకంటే, నా బంధుమిత్రులకంటే, నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంకంటే శక్తిమంతుడైనవాడు ఒకడున్నాడని అంగీకరించడం. వాడికి లొంగితే, వాడికి నేను పూర్తిగా వశవర్తి అయితే వాడు ప్రసన్నుడై నాకు పెద్ద దిక్కయి ఉండగా ఇక నాకు ఎదురేముందన్న భావన. దీనితో నీ మీద, నీ శక్తిమీద నీకు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. ప్రతి సంక్షోభంలోనూ నిన్ను చెయ్యిపట్టుకుని క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేరుస్తుంది.

వ్యాఖ్యానము: బ్రహ్మ శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు  

5, ఏప్రిల్ 2020, ఆదివారం

భారతీయ ఆయుర్వేద జీవన విధానమే సంక్రమణ వ్యాధులకు అడ్డుకట్ట - Bharatiya Jevana Vidhaname Sri Raama Raksha

 ఆయుర్వేద భారతీయ జీవన విధానమే సంక్రమణ వ్యాధులకు అడ్డుకట్ట - Bharatiya Jevana Vidhaname Sri Raama Raksha
ప్పుడప్పుడు వచ్చే జనపదోధ్వంసం అంటారు ఇది అలాంటిదే. జనపదోధ్వంసం అంట చాలామందికి ఒకేసారి ఒకే విధమైన వ్యాధిలక్షణాలు సంక్రమించడం వల్ల వచ్చే విపత్తు దీనివల్ల ఎక్కువ మంది అనారోగ్యం పాలవుతారు. ప్రాణనష్టం కూడా జరగవచ్చు. ఇవి వంద రెండువందల సంవత్సరాలకు ఒకసారి రకరకాలుగా వస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్లో అలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. పూర్వం మహర్షులు దీన్ని అధర్మం అన్నారు ప్రపంచంలో అధర్మ కార్యాలు ఎక్కువైతే ఇలాంటివి సంభవిస్తాయి. అధర్మం అంటే వ్యక్తిగతమైంది కాదు. సామాజిక తప్పులుగా పరిగణించాలి. ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా పంచభూతాల దుర్వినియోగానికి పాల్పడడం మంచిది కాదనే సందేశం ఈ వైరస్ మనకు ఇస్తున్న సందేశం.

    ఆయుర్వేద జ్ఞానం చాలా విస్తృతమైంది, దీన్ని మన పూర్వికులు మన నిత్యజీవన శైలిగా మార్చారు. ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే పదార్ధాలన్నీ స్వాభావికాలు. ప్రకృతి సహజాలు ఉదాహరణకు మన వంటగదిలో ఉపయోగించే వాము, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క వంటి వన్నీ ఆయుర్వేదంలో ఔషధాలే. అలాక్కాకుండా వంటింటి దినుసులుగా ఉపయోగిస్తే అప్పుడవి రోజువారీగా ఉపయోగించే పదార్థాలే. మనిషి తన ఆహార అలవాట్లతో ఆయుష్షును పెంచవచ్చు. హరించనూవచ్చు ఆహార అలవాట్లు, ఆచరణ విధానాలే జీవితకాలాన్ని నిర్ణయించే కొలమానాలువుతున్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.

   వ్యక్తిగత శుభ్రత, సామాజిక స్వచ్చత ఈ సమయంలో అత్యవసరం. ఏం చేస్తే ఆరోగ్యం చెడుతుందో, ఏం చేస్తే బాగుపడుతుందో తెలిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా జాగ్రత్తపడడానికి వీలవుతుంది. ముందు జాగ్రత్తలు లేకపోవడం వల్ల అత్యధికంగా ప్రజలు రోగాల పాలవుతున్నారు.

ఆయుర్వేదం 'ఆచార రసాయనం' గురించి చెబుతోంది. ఇది ప్రవర్తనను శాసిస్తోంది. అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి వ్యక్తిగత దినచర్య, రుతుచర్యను సక్రమపద్ధతిలో నిర్వహించు కోవాలి. ఫలితంగా మనిషి రోగాల బారీనవడరు. దీన్నే స్వన్దవృత్తం శరీరంలో అంటారు. మొదటి నుండి జీవన చర్యను క్రమ వద్దతిలో నిర్వహించు కొంటున్న వారు వ్యాధి తీవ్రతను తట్టుకోగలరు.  శారీరకంగా దుర్భలంగా ఉన్న ఆ వారికి వ్యాధులు త్వరగా సంక్రమించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో చాలమంది వాట్సాఫ్, ఫేసుబుక్ లకు అలవాటుపడి ఫోన్ల కు అతుక్కుపోతున్నారు. ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వినియోగించడం మూలంగా మనిషి శారీరకంగా బలహీనులవు తున్నట్లు అధ్యయనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కనుక వీటికి దూరంగా ఉండడం అన్ని విధాల మేలు చేస్తోంది.
మానవ శరీర నిర్మాణ శాస్త్రంపై ఆయుర్వేద అవగాహనను చూపించే నేపాల్ మరియు సంస్కృత గ్రంథాలతో నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి యొక్క "ఆయుర్వేద మనిషి" శరీర నిర్మాణ
మానవ శరీర నిర్మాణ శాస్త్రంపై ఆయుర్వేద అవగాహనను చూపించే నేపాల్ మరియు సంస్కృత గ్రంథాలతో నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి యొక్క "ఆయుర్వేద మనిషి" శరీర నిర్మాణ
ఆచార ఆరోగ్య ముఖ్య సూచనలు:
 • ☀ కరోనా లాంటి వ్యాధులు ముదరకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది భోజనం ఇతర ఆహారపదార్థాలు తీసుకునే ముందు పరిశుభ్రత పాటించాలి. 
 • ☀ సమయానికి నిద్రపోవాలి నగరాల్లో పట్టణాల్లో అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని ఉదయం త్వరగా లేవకుండా పడుకుంటున్నారు. 
 • ☀ ఈ అలవాట్లు మనిషి జీవనశైలిపై ఎంతో ప్రభావం చూపుతున్నాయి. 
 • ☀ సూర్యోదయం కంటే గంట ముందే మేల్కోవడం అన్ని విధాల మంచిది, అలాగే శరీరానికి సూర్యరశ్మీ తాకాలి, ఆయుర్వేదం తకలి అయితే గానీ భుజించరాదనిటుతోంది. 
 • ☀ సాత్వికంగా పౌష్టికాహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి. 
 • ☀ మితంగా స్వీకరించే అహారం ఎంతో హితకారిని అవుతోంది. 
 • ☀ ఆరోగ్యం పొందడానికి ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయాలి. 
 • ☀ వ్యాయామాల వలన ఉఛ్వాసనిశ్వాసాలు  మెరుగుపడుతాయి, తద్వారా ఊపిరితిత్తులకు నక్రమంగా ప్రాణవాయువు చేరుతోంది.
 • ☀ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనిషి ఒత్తిడి లేకుండా ఉండాలి, కాబట్టి సరైన నిద్ర, వ్యాయామాలు ఆహారపు అలవాట్లు పాటిస్తే అనారోగ్యం దరికి చేరకుండా ఉంటుంది. 
 • ☀ మొలకెత్తిన తృణధాన్యాలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి, వీటి నుంచి ప్రొటీన్లు, ఇతర పోషకాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి తరుచూ వీటిని ఉపాహారంగా (బ్రేక్ ఫాస్ట్) తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
 • ☀ మొలకెత్తిన గింజల్లో ప్రొటీన్లతోపాటు లవణాలు విటమిన్లు ఎక్కువ మొత్తంలో లభిస్తాయి, పైగా వీటిని జీర్ణించుకోవడంలో శరీరానికి ఎక్కువ శక్తి కూడా ఖర్చు కాదు.
   మూలకారణం తెలిస్తే వ్యాధి నగం నయమైనట్టే, వ్యాధినిరోధకశక్తి పెంచడంతో కొంత, జీవనశైలి మార్పులతో ఇంకొంత నియంత్రిత చికిత్సతో మరికొంత, ఇలా ఆయుర్వేద చికిత్స ద్వారా ప్రాణాంతక వ్యాధులను సైతం తరిమికొట్టవచ్చు అయితే ఆయుర్వేదంలో శరీరతత్వాన్ని బట్టి ఔషదాలు ఉంటాయి.

నలుగురిలో ఒకేరకమైన వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ అందరికి ఒకేరకమైన మందులను సూచించరు. పూర్వకాలంలో ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమించే వ్యాధులను సంక్రమణ వ్యాధులు అంటారు. వీటి బారిన పడినవారికి వేపాకు, పసుపు సర్వరోగ నివారిణిగా పని చేస్తోంది. ఎందుకంటే ఇవి రోగాన్ని త్వరగా నిర్మూలిస్తాయి. వేపాకుచూర్ణం అందరికి సరిపడకపోవచ్చు. కానీ పసుపును విరివిగా వాడవచ్చు. అట్లాగే తులసి మొక్కలు కూడా ప్రాణవాయువుని అందిస్తాయి. ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఆవుపేడతో తయారు చేసిన దూపం, సాంభ్రాణి పోగ వలన సూక్ష్మజీవులు నశిస్తాయి. యజ్ఞాలు, యాగాల వల్ల కాలుష్యం నివారణ జరుగుతోంది.

ఆధునిక వైద్యంలో లేని అనేక వ్యాధి నివారణ ఔషదాలు ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి, అయితే రోగిని పరీక్షించిన తర్వాతే మందులు సూచించాలన్నది ఆయుర్వేద నియమం. నేడు వివరీతమైన జీవనశైలి, ప్రకృతి విద్వంసం కారణంగా అనేక వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. వీటికి ఆధునిక వైద్యులు మందులు సూచించ లేని పరిస్థితి నెలకొని ఉంది. అయితే అదృష్టం కొద్ది భారతీయులు అవలంభించే విధానాలే అందరికి మార్గదర్శనం అవుతున్నాయి.
నిన్నటి వరకు మనవి మూఢనమ్మకాలని కొట్టిపారేశారు కానీ అవే వాన్తవాలని మానవ జీవన విధానానికి మూలకారకాలని గుర్తిస్తున్నారు భవిష్యత్తులో కరోనా మహామ్మారి వలన అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఆరోగ్యంపట్ల శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. తినే ఆహారంలో శాకాహారమే మేలు అని భావిస్తారు. 
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలు యోగ, సమస్కారం గొప్పతనం చూశారు. రాబోవు రోజుల్లో భారతీయుల అన్ని అంశాలను అవలంభిస్తారు. ఈ పరిణామాలు మన దేశాన్ని విశ్వగురువు స్థానంలో నిలబెట్టేందుకు దోహదం చేస్తున్నాయని అనడంలో సందేహమే లేదు.

వ్యాసకర్త : డా. జి కృష్ణ ప్రసాద్ - ప్రముఖ అయుర్వేద వైద్యనిపుణులు
మూలము: జాగృతి

26, ఫిబ్రవరి 2020, బుధవారం

నిత్య జీవితంలో ఆచరించవలసిన కొన్ని ముఖ్య మానవ ధర్మాలు - Nitya jīvitanlō ācarin̄cavalasina konni mukhya mānava dharmālu

నిత్య జీవితంలో ఆచరించవలసిన కొన్ని ముఖ్య మానవ ధర్మాలు - Nitya jīvitanlō ācarin̄cavalasina konni mukhya mānava dharmālu
నిత్య జీవితంలో తెలుసుకోదగ్గ, పాటించవలసిన ముఖ్య మానవ ధర్మాలు

 • 1. చీటికి మాటికి ప్రతిజ్ఞలు చేయుట, ఒట్టు పెట్టుట దోషం.
 • 2. నిలబడికాని, అటూఇటూ తిరుగుతూ కాని అన్నం తినటం వల్ల క్రమంగా దరిద్రుడౌతాడు. రాబోయే జన్మలో బిచ్చగాడు అవుతాడు.
 • 3. నోట్లో వ్రేళ్ళు పెట్టుకొనుట, గోళ్ళుకొరుకుట చేయరాదు.
 • 4. దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉమ్మడం, పొగత్రాగటం రెండూ నిషిద్దాలే.
 • 5. ఆదివారం, శుక్రవారం, మంగళవారం తులసిఆకులు కోయరాదు.
 • 6. చీకటి పడ్డాక పువ్వులు, ఆకులు చెట్లనుండి త్రుంచరాదు.
 • 7. గురువుద్వారా మంత్రోపదేశం పొందనివాడు ఎప్పటికీ తరించలేడు. కనుక ఉపదేశం పొందితీరాలి.
 • 8. చెట్లు, దేవతా విగ్రహాలు ఈశాన్యంలో ఉంటే వాటిని బరువులుగా భావించి తీసివేసేవారు, తీసివేయమని సలహా ఇచ్చేవారు ఏడు జన్మలు ఉబ్బసపు రోగులుగా పుడతారు. ఈ పనులు చేయుట దైవద్రోహం కనుక చేయరాదు.
 • 9. గురువులకు, అర్చకులకు, పౌరాణికులకు సరిగా పారితోషంఇవ్వక, వారికి ఋణపడేవారు నూరుజన్మలు కుక్కలుగా, చండాలురుగా పుట్టి కష్టనష్టాల పాలవుతారు.
 • 10. శివలింగార్చన ఆడువారు కూడా చేయవచ్చు.
 • 11. ఇంట్లో విగ్రహాలుంటే ఏమీ ప్రమాదం లేదు. పరులకు అపకారం కోరి పూజ చేసేవారికి మాత్రమే నియమాలు. తక్కిన వారికి పూజా విషయాలలో పెద్ద పెద్ద నియమాలు లేవు.
 • 12. నిద్రనుండి లేవగానే ముందుగా అరచేతులను దర్శించి వామన నామస్మరణ చేయాలి.
 • 13. పాచి ముఖంతో అద్దం చూసుకొనరాదు.
 • 14. హారతి ఇచ్చాక దేవునిపై నీరు చల్లాలి. హారతి ఇచ్చే పాత్రపై కాదు.
 • 15. తీర్థం తీసుకున్నాక, ఆ చేతిని కడుక్కోవాలి తప్ప, అరచేతిని తలపై రాసుకొనరాదు.
 • 16. స్నానం చేశాక శరీరం తుడుచుకొని తడి-పొడి తువ్వాలు కట్టుకొని పూజ చేయరాదు. పూజా మందిరంలో ప్రవేశించరాదు. పూర్తిగా ఆ తుండును తడిపి నీరు పిండి మాత్రమే కట్టుకోవాలి. లేదా వేరే శుభ్రమైన వస్త్రాలు పూజకు ధరించాలి.
 • 17. ఉపవాసం ఉన్నపుడు, జాగరణ చేసినపుడు పరులదోషాలు తలుచుకోరాదు.
 • 18. శివాలయంలో నందికి దగ్గరగా దీపారాధన చేయరాదు. కొంచెం దూరం ఉంచాలి.
 • 19. తల వెంట్రుకలతో కూడిన అన్నం పండితులకు, గురువులకు పెట్టరాదు. సాధ్యమైనంత జాగ్రత్త వహించాలి. పొరపాటున అన్నంలో వెంట్రుకలు వస్తే ఆ అన్నం తీసివేసి మళ్ళీ వడ్డించి నేయి వేయాలి.
 • 20. అన్నం తింటున్న వారెవరినీ తిట్టరాదు, దెప్పి పొడవరాదు.
 • 21. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎవరినీ నిందించరాదు, అభాండాలు వేయరాదు. అలా చేస్తే అవతలి వారి పాపాలన్నీ అభాండాలు వేసిన వారి తలకు చుట్టుకుంటాయి.
 • 22. ఇస్తానని వాగ్దానం చేసి దానమివ్వనివాడు వందజన్మలు దరిద్రుడై పుడతాడు, వాగ్బంగం చాలా దోషం.
 • 23. అన్నం తినేటప్పుడు కంచానికి బాగా దగ్గరగా కూరలు, మజ్జిగ మున్నగునవి ఉన్నపాత్రలు పెట్టరాదు. మనం తినేటప్పుడు ఎంగిలి ఆ పాత్రలలో పడితే ఆ పదార్థాన్ని మరొకరికి వడ్డిస్తే, వాడికి "యముడు" మల ముత్రాదులు ఆహారంగా ఇస్తాడు.
 • 24. తరచుగా కాలినడకన పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తే మంచి జన్మలు కలుగుతాయి. దీనిని కాయిక తపస్సు అంటారు.
 • 25. గురువునకు ఉపదేశ సమయాలలో కాని, పురాణాదులు వినేటప్పుడు కాని పాదాలు ఒత్తితే 7 జన్మల పాపాలు తొలుగుతాయి.
 • 26. గురువుగారి బట్టలు ఉతికి ఆరవేసిన వారికి 3 జన్మల పాపాలు తొలగుతాయి.
 • 27. మంత్రోపదేశం చేసిన గురుని ఆజ్ఞ పాటించేవారికి ఏ పాపమూ అంటదు. పునర్జన్మ ఉండదు. (ఇది తప్పక పాటించవలసిన ముఖ్య పవిత్ర నియమము. దీనికి సాటి మరొకటి లేదు). పరాశర సంహితలో ఈ విషయాలున్నాయి.
 • 28. అష్టమి, పూర్ణిమ, చతుర్థశి కాలలో స్వయంపాకం దానం చేస్తే అన్నపానాలకు ఏనాడు లోటుండదు.
 • 29. ఎక్కువ వేడిగా, ఎక్కువ చల్లగా ఉండే పదార్థాలు స్వీకరించరాదు.
 • 30. భోజనం చేసిన వస్త్రాలు ఉతికి ఆరవేయకుండా వాటితో దైవపూజ చేయరాదు.
 • 31. శవాన్ని స్మశానం దాకా మోసినా, శవాన్ని ఇంటి దగ్గర ఉండటానికి అనుమతినిచ్చినా నరకానికి పోకుండా స్వర్గానికి పోతాము.
 • 32. గృహప్రవేశ కాలంలో గాని, ఏడాదిలోపు గాని ఆ ఇంట మణిద్వీప పరాయణం చేయడం మంచిది. ఇది వాస్తుదోషాలను పరిహరిస్తుంది.
 • 33. భోజనానికి ముందు, అనంతరం కూడా కాళ్ళు కడుక్కోవాలి.
 • 34. సకల పురాణేతిహాస కోవిదుడు కాని వాని వద్ద మంత్రోపదేశం పొందరాదు.
 • 35. పుట్టిన రోజునాడు దీపాలు కానీ, కొవ్వొత్తులు కానీ ఆర్పరాదు. నోటితో అగ్నిని ఊదుట ఘోరపాపం. అటువంటివారు గ్రహణపు మొర్రితో మళ్ళీ జన్మమెత్తి దుఃఖాలు పొందుతారు.
 • 36. తలకి నూనె రాసుకొని ఆ చేతులతో పాదాలకు ఆ నూనెజిడ్డు పులమరాదు.
 • 37. శుక్ర, శనివారం వంటి వార నియమాలు పెట్టుకున్నవారు హోటలు టిఫిన్లు తినుటగానీ, ఆనాటి అల్పహారాదులలో ఉల్లి వాడుట కాని నిషేదము. ఇది ప్రయాణ మధ్యంలో ఉన్న వారికి వర్తించదు.
 • 38. చీటికి, మాటికి యజ్ఞోపవీతం తీసి పక్కనపెట్టడం, తాళి తీసేస్తుండటం రెండూ భయంకర దోషాలే.
 • 39. క్రూరుడు, దుష్టుడు కాని మగనితో తాళికట్టించుకొన్న భార్య, కాపురం చేయక ఏడిపించటం, చెప్పిన మాట వినకపోవటం, తాళి తీసి భర్త చేతిలో పెట్టడం చేయరాదు. ఇలా చేసిన స్త్రీలకి వంద జన్మలలో వైధవ్యం కానీ, అసలు పెళ్లి కాకపోవడం జరుగుతుంది.
 • 40. దీపాలు పెట్టేవేళ తలదువ్వుకోరాదు. ఇలా చేసిన స్త్రీలకి వందల జన్మలలో వైధవ్యం కాని, అసలు పెళ్లి జరగకపోవడం వంటివి జరుగుతాయి.
 • 41. దిగంబరంగా నిద్రపోరాదు.
 • 42. కలియుగంలో ఆలయంలో జంతువధ నిషేధం.
 • 43. విజయదశమి, శివరాత్రి దినాలలో మాంసాహారం, ఉల్లి పనికిరాదు.
 • 44. ఆచమనం చేసిన నీటిని దైవనివేదనలకు, అర్చనలకు వాడరాదు, కనుక వేరొక పాత్రలో శుద్ధ జలాన్ని ఈ కార్యాలకు వినియోగించుకోడానికి తెచ్చుకోవాలి.
 • 45. దీపారాధనకు అగ్గిపెట్టె వాడకూడదని ఏ శాస్త్రాలు చెప్పలేదు. కనుక అగ్గిపెట్టెతో దీపం వెలిగించుకోవచ్చు.
 • 46. దీపారాధనకు ఒక కుంది మాత్రమే వాడినపుడు మూడు వత్తులు వేయాలి.
 • 47. కొబ్బరికాయ కొట్టాక వెనుకవైపు పీచు తీయాలనే నియమం కూడా తప్పనిసరి కాదు. శుభ్రత కోసం పీచు తీయవచ్చు, తీయకపోతే దోషం లేదు.
 • 48. కొబ్బరికాయను నీళ్ళతో కడిగి కొట్టడం చాలా తప్పు, కొబ్బరికాయను పీచు ఒలిచివేశాక నీళ్ళతో కడగరాదు.
 • 49. మాడిన అన్నం, అడుగంటిన పాయసం, కంపు వచ్చే నేయి ఇటువంటివి నైవేద్యానికి పనికిరావు.
 • 50. ఆలయ ప్రాంగణంలో అర్చకునిపై కేకలు వేయరాదు. అర్చకునిలో దోషం ఉంటే బయటకు పిలిచి మందలించాలి లేదా మరింత దుష్టుడైన అర్చకునినైతే మూడు మాసాల జీతమిచ్చి ఆ పదవినుంచి తొలగించి వేయాలి.

రచన: రేణుకా పరశురామ్

30, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

దేవాలయాల్లో కట్టు,బొట్టు కట్టుబాట్ల సంప్రదాయం తక్షణ అవసరం - Devalaya Dress Code


ప్రపంచమంత నూతన తరము జీవన శైలిలో డ్రస్స్ కోడ్ను ప్రతి ఫంక్షనుకు రకరకాల హంగులతో నేటి సమాజములో:
 • 1) పార్టీ డ్రెస్ అని, 
 • 2) మ్యారేజ్ డ్రెస్ అని ,
 • 3) కుకింగ్ డ్రెస్ అని,
 • 4) నైట్ డ్రెస్ అని,
 • 5) డ్రైవింగ్ డ్రెస్ అని,
 • 6) స్కూల్ డ్రెస్ అని,
 • 7) ఆఫీసు డ్రెస్ అని బహు హుందాగా అమలు చేస్తున్నపుడు.
టెంపుల్ డ్రెస్ అని ప్రతి దేవాలయములో మన భారతీయ పురాతన సాంప్రదాయ దుస్తులను1)మగవారికి ధోవతి మరియు ఉత్తరీయము,2)ఆడవారికి చీర మరియు జాకిట్టు,3)మగ చిన్న పిల్లలకు ధోవతి,ఉత్తరీయం మరియు ఆడ చిన్న పిల్లలకు పట్టు లంగా,జాకిట్టు,ఓణీ కట్టుకోవటం తప్పనిసరి చేయవలెను.మన హిందూ సాంప్రదాయ దుస్తులు తొడుక్కోకుండా భక్తులు ఆలయానికి వస్తే యిక దేవాలయములో అడుగు పెట్టకుండా నిషేదించాలి.
టెంపుల్ డ్రెస్
టెంపుల్ డ్రెస్ 
అలాగే భారత దేశం నలుమూలల దేవాలయాల సిబ్బంది కూడా అటెండరు,స్వీపరు దగ్గరి నుండి ఆఫిసుర్ దాక ఆడ మరియు మగ ప్రతి వారు ఆఫీసులో మరియు దేవాలయా ప్రాంగణములో కూడా హిందూ సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించే ఆజ్ఞలు జారి చేయాలనీ మన పూర్వీకుల సనాతన సంప్రదాయాల్ని యావత్ ప్రపంచానికి తెలియ జేయాలని కోరుతున్నాను.మన దేశ సంప్రదాయాల్ని గౌరవించే ప్రచాత్య దేశ భక్తులు కూడా మన కట్టు,బొట్టు తప్పకుండ పాటించి మన దేవాలయాల్లో దర్శనం భవిష్యత్తులో చేసుకుంట్టారు.

ఓం
సర్వేజన సుఖినోభవంతు సంమగాలని భవంతు.

రచన: H.V.S.R.C. SHARMA C.ENGR.(RTD)

బంధాలు, భవబంధాల - Bhandam


“ బంధనం ”
దశావతారాల్లో వరాహావతారం ఒకటి. వరాహస్వామిగా ఆయన్ని మనం పూజిస్తాం. అయితే, నిజ జీవితంలో ఒక పందిని చూస్తే మనం చీదరించుకుంటాం. పటాలపైన, సినిమాల్లో అమ్మవారో, లేదా అయ్యవారో నాలుగు చేతులు, నాలుగు తలలు కలిగివుంటే, ఎంతో పరవశంతో నమస్కారాలు చేస్తాం. అదే నిజ జీవితంలో అలాంటివాళ్ళు కనిపిస్తే మరోమాటలేకుండా పారిపోతాం. ఇది మనిషియొక్క ఒక విచిత్రమైన మానసిక స్థితి.

మన పురాణాలలో ఇంద్రుడికి కలిగినన్ని శాపాలు మరెవరికీ కలగలేదు. ఒకానొక సమయంలో, ఒకానొక సందర్భంలో, ఒక ముని ఇంద్రుడు చేసిన పనివల్ల కోపించి, ‘నీవు మగ పందివై, భూమ్మీద ఒక సంవత్సరకాలం జీవింతువుగాక’ అని శపించాడు. ముని వాక్యం అమోఘం. వెంటనే ఇంద్రుడు భూమ్మీద ఒక మగ పందిగా పుట్టాడు. కొంతకాలానికి, ఆ పంది ఒక సుందరమైన ఆడ పంది ప్రేమలోపడి, మోహించి, వ్యామోహితుడై, ఆ సుందరాంగి లేకపోతే బ్రతుకే వృధాఅని, ఇక బ్రతుకలేనని అనుకోని, ఆ ఆడ పందిని సమీపించి తన ప్రేమ విషయాన్ని చెప్పాడు. వారి ప్రేమ సుఖాంతం అయింది. వారి పెళ్ళి అయింది. కొంతకాలం వారి ప్రణయ జీవితం హాయిగా జరిగింది. అప్పటికే సంసారమనే పాముతో కాటేయబడ్డ ఇంద్రుడికి (మగ పంది) విషం పైపైకి ఎక్కటం మొదలైంది. ఆ జంటకి అనేకంగా పిల్లలు పుట్టారు. ఆ పిల్లలను, తన భార్యను చూస్తూ, ఎంతో ఆనందిస్తూ, బురదగుంటల్లో పొర్లుతూ, దొర్లుతూ, వారిద్దరూ ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు.

చూస్తుండగానే ఒక సంవత్సరకాలం తెలియకుండానే కరిగిపోయింది. ఇంద్రుడికి స్పృహేలేదు. ఆనందంగా, విలాసంగా వున్నాడు. ఇంతలో, అక్కడ ఇంద్రలోకంలో, దేవతలందరూ ఇంద్రుడి రాకకై ఎదురుచూస్తూ, స్వాగత ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకొని సిద్ధంగావున్నారు. సమయానికి, ఇంద్రుడు రాలేదు. కారణం తెలియక, వారు అగ్నిదేవుడ్ని పిలిచి, భూమ్మీదకువెళ్ళి, ఏంజరిగిందో తెలుసుకొని రమ్మన్నారు. అగ్నిదేవుడు వెళ్ళి, బురదగుంటలో భార్యా, పిల్లల సమేహితుడై ఇంద్రుడు ఆనందంగా వుండటం చూసాడు. అప్పుడు, అగ్నిదేవుడు, ఆర్యా, మీరు ఇందృడు, స్పృహలోకిరండి; మీ శాపం సమయం తీరిపోయింది. కాబట్టి, వెంటనే ఇంద్రలోకానికి విచ్చేయండి, అందరూ మీ రాకకై వేచిచూస్తున్నారు అని విన్నవించాడు. ఆ మాటలువిన్న ఇంద్రుడు, అగ్నిదేవా, నాకు ఇక్కడ చాలా బాగుంది, అంతేకాకుండా నేను నా భార్యని, ముద్దులొలికే నా పిల్లల్ని వదిలి ఇప్పుడు రాలేను. కాబట్టి నీవు వెళ్ళిపో. నేను కొంతకాలం తరువాత వస్తాను అని చెప్పాడు. అయినీ, అగ్నిదేవుడు చాలాసార్లు వచ్చేయమని బతిమాలాడు. ఇంద్రుడుకి కోపంవచ్చి, నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను వెళ్ళీపో అని అన్నాడు. చేసేదిలేక ఆయన వెళ్ళిపోయి, జరిగిందేమిటో దేవతలందరికీ చెప్పాడు. ఆతరువాత వరుణుడుకూడా వెళ్ళి ప్రయత్నంచేసి, విఫలుడై తిరిగి వచ్చాడు. ఏంచేయాలో వారికి తెలియలేదు. ఇంద్రలోకంలో ఇంద్రుడులేక పరిపాలనంతా ఆగిపోయింది. అప్పుడు మరొక దిక్పాలకుడు యముడుని పిలిచి నీవు వెళ్ళి ప్రయత్నంచేసి రమ్మన్నాడు. నేను వెళ్ళినా అదే జరుగుతుందికదా ఏమిటి ప్రయోజనం? అని అన్నాడు. అప్పుడు ఆ దిక్పాలకుడు, యమా, ఒకవేళ ఇంద్రుడు నీమాట విని రాకపోతే, వరాహరూపంలోవున్న ఆయన్ని చంపివేయి. ఏం జరుగుతుందో నీకే తెలుస్తుంది, వెళ్ళిరా అని పంపించాడు.

యమధర్మరాజు వెళ్ళి ఇంద్రుడిని స్వర్గలోకాని రమ్మని బతిమాలాడు. ఆయనకు చాలా కోపం వచ్చింది. మీరందరూ, ఒకరితరువాత మరొకరువచ్చి, నన్ను విసిగిస్తున్నారు. ఇక్కడ నేను నా భార్యా,పిల్లలతో నేను చాలా సుఖంగావున్నాను. మీరు నన్ను ఇన్నిసార్లు విసిగించారుకనుక, నా నిర్ణయం చెబుతున్నాను విను: నేను స్వర్గలోకానికి ఇక ఎప్పటికీ రాను. నాకు ఇక్కడే స్వర్గలోకంల్లాగావుంది. ఇక వెళ్ళిపో అని హూంకరించాడు. సరేనని చెప్పి, యముడు కొంచెం దూరం వెళ్ళి, వెనుకగా వచ్చి, ఆ మగపందిని తన కత్తితో చంపేసాడు. పంది శరీరం పడిపోయిందికాబట్టి, చేసేదేమీలేక, ఇంద్రుడు ఆ పంది శరీరాన్ని వదిలివేయాల్సివచ్చింది. అప్పటివరకూ ఆ వరాహ శరీరంతోవున్న బంధనం తెగిపోయింది. వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్న ఇంద్రుడు స్వర్గలోకానికి చేరుకున్నాడు.

సామాజిక జీవనంలో మనిషికి మరొక మనిషి తోడుకావాలి. తప్పులేదు. వివాహం చేసుకోవటం, ఒక భార్యని కలిగివుండటం, చక్కటి పిల్లల్ని కలిగివుండటం సహజం, తప్పులేదు; కోరదగ్గదే. మానవజాతి మనుగడకు ఇదంతా కావాల్సిందే. అయితే, కేవలం శరీరంమీదవున్న వ్యామోహంతో, ఈ శరీరమే నేను అన్న ఒక అపోహతో, మనిషి అనేక బంధనాలని తనకుతానుగా కల్పించుకొని, వాటితో పెనవేసుకొని, వాటిని విప్పుకోలేక, వాటిలో ఎల్లకాలం ఇమడలేక, సతమతమవుతూ వుంటాడు. ఎప్పటికో, వయసుమీరిన సమయానికి ఆ బంధనాలనుంచి బయటపడినా, అప్పుడు అతడు ఏమీ చేసే స్థితిలో వుండడు. మిగిలింది విచారం; అసంతృప్తి; అసంతృప్తితో కూడిన మరణం; పాతవాసనలతోకూడిన మరొక క్రొత్త పుట్టుక!!

మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, మనిషి జీవితం, అమ్మ పొట్టలోవున్నప్పటినుంచే గట్టి బంధనంతో మొదలవుతుంది. ‘ మాయ ’ అనబడే ‘ మావి త్రాడు ’తో తల్లీ,బిడ్డల బంధనం మొదలవుతుంది. భూమ్మీదకు వచ్చాక, అతనికి ఒక జన్మ నక్షత్రంతో, ఒక రాశితో, ఒక ఋషి గోత్రంతో, ఒక స్వంత పేరుతో, ఒక లింగభేదంతో, ఒక కులం, మతంతో, ఒక ఊరు, దేశంతో, ఒకరికి కొడుకుగా, మరికొందరికి అన్న/తమ్ముడుగా/మేనల్లుడుగా/బాబాయిగా/మామగా ఇలా ఎన్నో చుట్టరికపు అనుబంధాలతో బంధనాలు ఏర్పడుతాయి. అందరూ మనకు కావాల్సిందే. అయితే, వారితో, వాటితో మనకు అవసరమైనంతమేరకే సంబంధం పెట్టుకుంటే, వారిపై, వాటిపై వ్యామోహం లేకుండావుంటుంది. లేకపోతే, ఇంద్రుడిలాగా సంసారమనే బురదగుంటలో కూరుకొని, ఇరుక్కుపోతాము.

నాకనిపిస్తుంది, పూర్వకాలంలో ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో పదిమంది పిల్లలు వుండేవారు. అంతమందితో సతమతమవుతూ, ఏ ఒక్కరిమీదా అతిగా ప్రేమ, వ్యామోహాలు పెంచుకునేవారుకారు. కానీ, సంసార తాపత్రయంలో కొట్టుమిట్టులాడుతూ వుండేవారు. ప్రస్తుత కాలంలో, ఒకరు లేక ఇద్దరు పిల్లలున్న సంసారాల్లో, తల్లి,తండ్రులకి పిల్లలమీద, పిల్లలకు అమ్మా,నాన్నలమీద ప్రేమ, అనుబంధాలు చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయేమో అని అనిపిస్తున్నది. వున్నదంతా, సంపాదించినదంతా పిల్లలికి కాకపోతే మరెవరికి ఇస్తాం? అనే ధోరణి; మా అమ్మా,నాన్నలు మాకు కాకపోతే మరెవరికి ఇస్తారు ఈ ఆస్తినంతా అన్న ధోరణి పిల్లల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నది. అతిగా దేనినీ కోరుకోకూడదు; అతిని విడిచి పెట్టాలి అని పెద్దలు చెప్పారు. ఇది పాటించకపోతే, మన శరీరానికి, మన మనస్సుకు కలిగే నష్టం అంతాఇంతకాదు.

గమనిక: ఎన్నో, ఎన్నెన్నో బంధాలను, భవబంధాలను మనం చూస్తూనేవున్నాము. అయితే, ఒక క్రొత్త, విచిత్రమైన అనుబంధం ఈ మధ్య మనుషులకు ఏర్పడింది. ఆ విషయం చెబితే అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. తెలిసికూడా ఈ వ్యామోహాన్ని, బంధాన్ని తెంచుకోలేకపోతున్నారు మనుషులు. అదే, ‘ సెల్ ఫోన్ మరియు అంతర్జాల ’ బంధం. దీనిని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కరలేదు. దీనివలన, ప్రమోదమా లేక ప్రమాదమా అనేది జనులే తెలుసుకోవాలి. స్వస్తి.

గమనిక: “ పూజ్య స్వామీజీ తత్వవిదానంద చెప్పిన కథను ఆధారంగా వ్రాసిన వ్యాసం ఇది ”.

రచన: పబ్బరాజు మాధవరావు 

15, జులై 2019, సోమవారం

ఆధునిక సమాజంలో భారతీయ కుటుంబ విలువల పతనానికి కారణం ఎవరు ? - Who destroy our family values


ఆధునిక సమాజంలో భారతీయ కుటుంబ విలువల పతనానికి కారణం ఎవరు ? - Who destroy our family values
ధునిక సమాజంలో 1970 సంవత్సరం తరువాత ప్రతీ ఇంట్లో ముసలి తల్లితండ్రుల్ని కొడుకులు కోడళ్ళు కన్నవారి ఆలనా పాలనా బాగోగులు చూసుకోకుండా వీధిలోకి గెంటి వేయటం ప్రారంభమైంది. వృద్ధ ఆశ్రమాలు కూడా క్రమక్రంగా దేశ వ్యాప్తంగా తెరిచారు. అటు పిమ్మట గత నాలుగున్నర దశాబ్దాల నుండి అమ్మ నాన్నలను కన్న వదిలించుకోవటం పెంచిన పిల్లలకు జీవిత నాటకములో మామూలు విద్యుక్త ధర్మంగా మారింది. ఈ అప్రాచ్యపు అలవాటు ఆధునిక ప్రాపంచిక వైరసుగా మన భారత దేశ సనాతన కుటుంబవ్యవస్థలోకి ప్రవేశించటానికి ప్రధాన కారణం.

మన పురాతన సంప్రదాయ సామజిక కట్టుబాట్లు సమూలంగా క్రూకటివేళ్ళతో సడలిపోవటమే. మన నవనూతన తరములో ఏకో నారాయణ లాంటి విడిపోయిన నేటి ప్రతి ఇంట్లో పూర్తి ప్రాపంచిక, జీవిత అనుభవం లేని ధనార్జనే మిదం జగత్ అని భావించిన ఈనాటి తల్లితండ్రుల కన్నపిల్లల అనుభవరాహిత్య పెంపకంలో, సంసారాలు సాగటం.

ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నా, భిన్న మవటం, అఖండ జీవిత, ప్రాపంచిక అనుభవ కలిగిన తాత గారు, బామ్మ గారు, అమ్మమ గారి యాజమాన్యం లేని లోటుతో ప్రతి కుటుంబం నేడు నడవటం. వారి అమ్మ,నాన్న తిట్లు, బుద్ది చెప్పేందుకు మొక్కలు విరిగేలా దండన లేకపోవడం. సంఘలో, నలుగురు మన ప్రవర్తన చూసి ఏమనుకుంటారో అన్న సిగ్గు,లజ్జ లేకుండా బరి తెగించి పెద్ద, చిన్న విచక్షణ లేకుండా ఆడా,మగా, వయస్సుతో నిమిత్తం లేకుండా హద్దులు మరిచి అతితేవితేటలతో పేట్రేగాటమే ఒక కారణంగా మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా అన్న సామెతను మన పిల్లల పెంపకం భాగవతం గుర్తు చేస్తున్నది. .ఇందుకు ఆజ్యం పోసిన, పోస్తున్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. 

కలికాలం ప్రభావంగా మనుషులు ఆడ,మగా తేడా లేకుండా స్వార్థ బుద్ధితో తమ విద్యుక్త ధర్మాలు మరవడము, మానటమే. అందరికి సర్వస్వాతంత్రం, మాటలాడటం, ప్రతిపనీ విచ్చలవిడిగా ఎదురు బెదురూ లేకుండా చేయడం, పుష్కలంగా చేతుల్లోకి డబ్బు రావడం , ఖర్చుచేయడం, ఉచ్చు విప్పిన ఆంబోతులా ఎప్పుడైతే ఇంట,బైట చిన్న,పెద్దలకు యాజమాన్య దండన భయం పోయిందో. ఆ రోజు నుంచే మన కుటుంబ వ్యవస్థ, దేశ వ్యవస్థ పరిపాలన గాడి తప్పి సర్వనాశనమైయింది. 
సింహాం లాంటి మన పూర్వీకులు ఇంట్లో మరియు దేశంలో పరమపదించిన తరువాత క్రమశిక్షణా చర్యలు నామరూపాలు లేకుండా పోయాయి. అందుకు తగ్గ కీలెరిగి వాత పెట్టె కఠిన శిక్ష ఇంట,బైట మరుగై పోయాయి.
 • మరొక ముఖ్య కారణం, ఈ కాలం స్త్రీలకు డబ్బు సంపాయించాలన్న కోరికతో ఇల్లు, సంసారం పిల్లల ఆలన, పాలన, కన్న పిల్లల్ని క్రమ శిక్షణతో పెంచాలన్న విషయం మరిచిపోవడం?
 • ఆడవాళ్ళు ఉద్యోగ సమస్యలకు ,బరువు బాధ్యతలో తమ శక్తి,యుక్తుల్ని ధార పోయడం.
 • పిల్లల పెంపకం అనే మహా క్రతువును ఎలా నీరు కరుస్తున్నదో? ఒకదాని కొకటి లింకుగా ఈనాడు మన సమాజ అస్తవ్యస్త తీరుతెన్నుల రంగుల వలలో కొట్టు మిట్టాడుతున్న మన అందరికి తెలిసిన విషయమే. 
మగవాళ్ళు దేశానికి రాజైన ఇంట్లో పిల్లల్ని పెంచలేరు, దార్లో పెట్టలేరు.ఆడవారు తల్లిగా తమ కన్న పిల్లణ్ణి ఉగ్గు పాలతో ఈ జీవిత నాటకానికి పనికొచ్చేలా మానసికంగా సంస్కరించిన నాడే.మగవాళ్ళు తండ్రి పాత్రలో పిల్లణ్ణి వంశోధరకుల్లా, దేశోద్ధారకుల్లా భయ, భక్తులు, వినయ, విధేయతలు రంగరించి మానవత్వ విలువలు అవపోసన పట్టిన ఓ మనిషిగా తీర్చిదిద్ధి నవ నూతన సంస్కర్తలుగా తమ కన్న పిల్లణ్ణి సమాజకి, దేశానికి పరిచయం చేయగలరు.

కన్నపిల్లలు ఆడా,మగా ఎవరైనా సరే తల్లి తండ్రుల చెప్పు చేతుల్లో గత తరాల మన పూర్వికుల యాజమాన్య పాలనలో లా, విద్య, బుద్ధులు ప్రాపంచిక జ్ఞానం వచ్చేవరకు శిక్షణ పొందని పక్షంలో ఈనాటి తరం పిల్లలు వంశ ద్రోహులుగా,దేశ ద్రోహులుగా తయారయితారు. ఆ ముచ్చట, మురిపం ప్రస్తుతం మన సమాజంలో ప్రతి తల్లి తండ్రి అనుభవిస్తున్న జీర్ణించుకోలేని జీవం మరణ సమస్యాత్మక విషయం. నేటి పౌరులే రేపటి దేశ నిర్మాతలన్నట్లు ,నేటి కన్న పిల్లలే రేపటి వంశోద్ధారకులు.ఇంట్లో తల్లి తండ్రులు,పాఠశాలలో గురువులు నేడు పిల్లల్ని సంస్క రిస్తేనే మన కన్న పిల్లలు భవిషత్తులో కుటుంబాలు,యావత్ దేశాన్ని నడిపే ఆణిముత్యాలుగా తయారవుతారు.

కాబట్టి మన పిల్లలకు వారి చిన్నతనం నుండి జీవిత నాటకానికి కావాల్సిన మన ప్రాపంచిక జీవితానుభం నరనరాన నూరి పోయడం తల్లితండ్రులుగా మన విద్యుక్త ధర్మం.మన కన్న పిల్లలే మన భవిష్యత్తుకు ఆసరా.ఆడ,మగా పిల్లలకు జీవిత నాటక దిన చర్య అనుభవాలు అడుగడునా ప్రతి విషయంలో క్షుణ్ణంగా తెలియజేస్తే వారు అనుభవజ్ఞులై మనల్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని మనకు సహకరిస్తారు.పిల్లలు పెడచెవిన పెడితే నయనా, భయానా వారిని దండించి సన్మార్గంలో పెట్టె సర్వ హక్కులు తల్లితండ్రుగా మనకున్నవి.

ఇక ఆడ పిల్లలకు, మగ పిల్లలకు ఇంటి బాధ్యతలు, ప్రాపంచిక బాధ్యతలు ఉగ్గు పాల ప్రాయం నుండి నేర్పుతే రెండు విధాలా మన పిల్లలు మన కుటుంబానికి మరియు మన దేశానికి వన్నె తెస్తారు.దానికి రుజువు గత శతాబ్దాల మన మహామహుల కుటుంబ పాలనే సాక్షం. తల్లితండ్రులు, గురువులు చెక్కిన శిల్పాలుగా జీవితానుభవం కల్గిన మన సంతానము మన చరమాంకంలో మన జీవీతానికి శ్రీరామరక్ష.

జీవీతానుభవం అణువణువునా పుణికిపుచ్చుకున్న ప్రతి ఆడ పిల్ల రేపు వివాహమై ఓ ఇంటి కోడలుగా వెళ్లిన తరువాత ఒక అనుభవజ్ఞురాలైన తల్లిగా మెట్టినింట్లో అత్తా, మామగార్ల, యావత్ మెట్టినింటి కుటుంబ సభ్యుల ఆలనా పాలన తన కన్న పిల్లలతో సమానంగా చూసుకుంటుందనటంలో అతిశయోక్తిలేదు అలాగే ఒక మగ పిల్లవాడు వివాహం ఆయన తర్వాత ఓ తండ్రిగా తన తల్లితండ్రుల్ని అంత్య కాలము వరకు బాధ్యతాయుతంగా కాపాడుతాడని అనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు.

కనుక ఈనాడు కన్న పిల్లలకు ప్రాపంచిక జీవిత నాటక అనుభవాల్ని,మానవ విలువల్ని అడుగడుగునా ఉగ్గుపాల ప్రాయం నుండి నరనరాన జీర్ణించుకునేలా తమ పాత్రను బాధ్యతా రహితంగా విస్మరించిన కన్న తల్లీతండ్రులే నేటి కుటుంబ,సామాజిక అస్తవ్యస్త ఘోర పరిస్థితులకు బాధ్యులు అని ఘంటాపధంగా చెప్పవచ్చు .ప్రాపంచిక జ్ఞానం లేని నేటి నవతారాన్ని దుయ్యబట్టి ప్రయోజనంలేదు. ఇప్పుడు చేతులు కాలింతవాత ఆకులు పట్టుకొని లాభమేంటి??? 
ఆనందమైన సాంప్రదాయ కుటుంబం 
తల్లితండ్రులు ఇలలో ప్రత్యక్ష దైవసమానులు.వారిని మానస,వాచా,కర్మణా కన్న సంతానంగా మనం వారిని సేవించటం మన జన్మ ప్రథమ కర్తవ్యం.వారు బ్రతికి ఉండగా తల్లితండ్రుల్ని మానససికంగా,శారీరకంగా నొప్పించి బాధపెడుతే ఎలాంటి ఘోరాతి ఘోరమైన విషమ పరిస్థితుల విషవలయాల్లో రంగుల వలల్లో చిక్కుకొని కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయో?? 

ఈనాడు భూమ్మీద స్వంత తల్లితండ్రులు పరమపదించిన తరువాత ప్రతి గృహాంలో ప్రతి కన్నవారి జీవితాలు సర్వ జీవిత రంగాల్లో ఎలా అడవిని గాచిన వెన్నెలలా సాగుతున్నాయి మన అందరికి స్పష్టంగా సువిదితమే.

కనుక, ప్రతి కన్నసంతానం ప్రతి ఇంట్లో కలియుగ మాయలోనించి పూజ పునస్కారాలతో,నిత్య దైవ ధ్యానంతో బైటపడి మాత,పితృ సన్నిధానంలో వారికీ రేయింబవళ్లు పరిచర్యలు చేసి వారిని తృప్తిపరిచి వారి కృపకు,ఆశీర్వచన భాగ్యం పొందేందుకు కృషిచేస్తే ప్రతి కన్నసంతానం జన్మ ధన్యమౌతుంది.

.ఇక మరొహ కోణంలో ఈ విషయాన్ని ఆలోచిస్తే ,తల్లితండ్రులు మారాలి. ప్రపంచ నాటకంలో సంపాదనే ముఖ్యకాదని, కుటుంబ వ్యవస్థను కూడా సంస్కరించాలని సింహావలోకనం చేసుకొని తమ కన్న పిల్లల్ని వంశోద్దారకుల్లా, దేశోద్దారకుల్లా తయారు చేయడం తమ జన్మ హక్కుగా భావించి ప్రతీ కుటుంబంలో మనస్ఫూర్తిగా శపథం చేసి నడుం బిగించి కంకణం కట్టుకున్న నాడు మళ్ళీ ఈ భువిపై మన పూర్వీక కుటుంబ వ్యవస్థ చిగురిస్తుంది.ప్రతి కుటుంబం,యావత్ సమాజము, దేశము, ప్రపంచము మానవతా విలువలతో సువాసనా భరితమై ఈ భువి స్వర్గతుల్యమౌతుంది.

రచన: H.V.S.R.C. SHARMA C.ENGR.(RTD)
అనువాదం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

""""AS PARENTS WE ARE NOT ONLY BODY GUARDS TO OUR CHILDREN.BUT ALSO,STRINGENTLY PUNISHING GOD FATHERS.WE HAVE TO INTERACT WITH OUR KIDS DAILY ONE HOUR TO ASSESS THEIR MORAL VALUES SPIRITUALITY STANDARDS AND WORLD KNOWLEDGE ACQUAINTANCE& PRACTICE FOR FAVOR OF OUR KIDS POSITIVE LIFE AFFAIRS ENACT FUTURE NEXT. IF,ANY, DISCREPANCY OBSERVED IN THEIR BEHAVIOR,WE SHOULD HAVE TAKE ACTION IMMEDIATELY TO RECTIFY THE NEGATIVE FLASHING THOUGHT&ACTIONS OF OUR KIDS ON WAR FOOT SPIRIT WITHOUT ANY FURTHER COMPROMISE AND DELAY. IT IS OUR BIRTH FUNDAMENTAL RESPONSIBILITY AS PARENTS OF CHILDREN CONCERNED,

IF ANY THING GOES WRONG &FOUND ABNORMAL WORST WITH RESPECT TO CHILDREN CHARACTER MORALITY& ETHICS ASPECT POINT OF VIEW AND FINALLY JUDGED BY COURT OF LAW. THE MOTHER WHO HAS HAD GIVEN BIRTH TO CHILDREN BY BEARING NINE MONTH IN HER BELLY.HAVING CENT PERCENT LEGAL RIGHTS TO HANG OR SHOOT TO MURDER THE CULPRIT KID CONCERNED FOR THE SAKE OF SOCIETY, COUNTRY &WORLD MORAL VALUES SHIELD POINT OF VIEW BY INTERNATIONAL COURT OF LAW. """""


సర్వేజనాసుఖినోభవంతూ. 

ఓం 

22, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

వాస్తు ప్రకారం ఇంటి అలంకరణ - Vastu Prakaram Inti Alankarana - Vastu Home Decor

వాస్తు ప్రకారం ఇంటి అలంకరణ - Vastu Prakaram Inti Alankarana - Vastu Home Decor
ఇంటి అలంకరణలో వాస్తు ప్రకారం వస్తువులు ఎలా పెట్టుకోవాలి?

ఇంటి నిర్మాణంలోనే కాదు ఇంటీరియర్‌ డిజైనింగ్‌లో కూడా వాస్తును పాటించడం ద్వారా ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహించేలా చేసుకోవచ్చు. మనం ఉండే ఇంట్లో మనకు సానుకూలమైన దిక్కులు, ప్రతికూల దిక్కులూ ఉంటాయి. సానుకూలమైన వాటిని సాధ్యమైనంత తేలికగా ఉంచడం మంచిది. ఇంట్లో ఫర్నిచర్‌ సర్దుకునేప్పుడు భారీగా ఉండే దానిని ప్రతికూల ప్రాంతంలోనూ, తేలికపాటివి సానుకూల ప్రాంతాల్లోనూ సర్దుకోవడం మంచిది. సాధారణంగా ప్రతికూల జోన్లు ఇంటికి దక్షిణంలో, పశ్చిమంలో, నైరుతిలో ఉంటాయి. కనుక ఇంట్లో సామాన్లు ఏవి ఎక్కడ సర్దుకుంటే మంచిదో వాస్తు శాస్తవ్రేత్తలు కొన్ని టిప్స్‌ ఇస్తున్నారు.
 • డ్రాయింగ్‌ రూంలో సోఫాను వేసేటప్పుడు గదిలోని పడమర లేక దక్షిణ దిక్కులో వేసుకోవాలి. ఆ సోఫాలో కూర్చున్న వ్యక్తి తూర్పు లేక ఉత్తర ముఖంగా ఉండాలి.
 • బెడ్‌రూంలో మంచాన్ని నైరుతి మూలను వదిలేసి నైరుతి దిక్కులో వేసుకోవాలి.
 • విలువైన నగలు, డబ్బులు పెట్టే బీరువాలను నైరుతి దిక్కుని వదిలి నైరుతిలోనే పెట్టుకోవాలి. దాని తలుపులు ఉత్తరముఖంగా ఉండేలా పెట్టుకోవాలి.
 • వంటింట్లో కానీ, డైనింగ్‌ హాల్లో కానీ డైనింగ్‌ టేబుల్‌ వేసుకునేటప్పుడు దానిని గదికి వాయువ్య దిక్కులో ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి.
 • స్టడీ టేబుల్‌ను గదికి ఉత్తర లేదా తూర్పు దిక్కున వేసుకోవాలి.
 • అలాగే డ్రాయింగ్‌ రూంలో పెట్టుకునే అక్వేరియంను ఉత్తరం, తూర్పు లేదా ఈశాన్య దిక్కులలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అందులో నీరు ఉంటుంది కనుక...  పైన పేర్కొన్న దిక్కులు నీటికి సంబంధించినవి కనుక.
1. పెయింటింగ్స్‌, శిల్పాలు: ఇంట్లో ప్రకృతి సహజమైన సూర్యోదయం, జలపాతం వంటి చిత్రాలు పెట్టుకోవడం మంచిదని వాస్తు చెప్తుంది. యుద్ధాలకు సంబంధించిన, హింసాత్మకంగా ఉండే చిత్రాలను ఇంట్లో ఉంచకపోవడమే మంచిది. అలాగే బెడ్‌రూంలో దేవుని పటాలు పెట్టుకోకూడదు. చాలామంది వినాయకుడి బొమ్మలను డెకొరేటివ్‌ పీసులుగా వాడుతుంటారు. ఈ బొమ్మలను దేవుని గది లేదా పూజ కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్దేశించిన స్థలంలో ఉంచడం మంచిది. అలాగే ఇంట్లో ఏ గదిలోనైనా ఈశాన్యంలో భారీ శిల్పాలను పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది.

2. విద్యుత్‌ ఉపకరణాలు: ఇంట్లో మనం అనేక ఎలక్ట్రికల్‌ వస్తువులను వాడుతుంటాం. గ్యాస్‌, ఒవెన్లు, మైక్రోవేవ్‌ వంటివాటిని ఆగ్నేయంలో పెట్టుకోవాలి. స్నానాల గదిలో గీజర్‌ను ఆగ్నేయ దిక్కులో పెట్టుకోవాలి. కూలర్‌, ఎసి, ఫ్రిడ్జ్‌ వంటి వాటిని గదికి వాయువ్య దిక్కున ఉంచడం మంచిది. టివిని ఉత్తరం లేదా తూర్పు లేదా ఆగ్నేయంలో పెట్టుకోవాలి. విద్యుత్‌ ఉపకరణాలను ఈశాన్య దిక్కున పెట్టకుండా చూసుకోవడం మంచిది.

వాస్తు ప్రకారం ఇంటి అలంకరణ - Vastu Prakaram Inti Alankarana - Vastu Home Decor
 • కర్టెన్లు: బెడ్‌రూంలో వేసుకునే కర్టెన్లు లేత రంగుల్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. పడకగదిలో ఎరుపు, నలుపు రంగు కర్టెన్లను వాడకపోవడమే మంచిది. ముందురు రంగు కర్టెన్లను లివింగ్‌ రూమ్‌లో వాడడం మంచిది.
 • అద్దం: అద్దాన్ని గదిలో ఉత్తరం లేదా తూర్పు గోడకు పెట్టుకోవడం మంచిదని వాస్తు చెబుతోంది. స్టడీ రూంలోనూ, బెడ్‌రూంలో పడక ఎదుట అద్దం పెట్టకపోవడమే మంచిది.
 • ఇన్‌డోర్‌ ప్లాంట్స్‌: ఇంట్లో మొక్కలను పెట్టుకోవడం ఇప్పుడు ఫ్యాషన్‌గా మారింది. అయితే మొక్కను ఎంచుకునేప్పుడు మాత్రం ముళ్ళగా ఉండే కాక్టస్‌ మొక్కలను ఎంచుకోవద్దని వాస్తు విద్వాంసులు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంటికి ఈశాన్య దిక్కులో పెద్ద మొక్కలను పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది.
 • పెయింట్‌ : లేత రంగుల పెయింట్లు వాస్తు ప్రకారం మంచిది. లేత నీలం, ఆకుపచ్చ, పింక్‌, క్రీమ్‌ కలర్లను గదులకు వాడడం మంచిది. ఇరట్లో ఎరుపు, నలుపు రంగులను వాడకపోవడమే మంచిది.
 • ఫ్లోరింగ్‌: మొజాయిక్‌, సెరామిక్‌ టైల్‌, మార్బుల్‌ వంటివాటిని ఫ్లోరింగ్‌కు ఎంచుకోవడం మంచిది. గదులలో వైట్‌ మార్బుల్‌ను వేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే దీనిని పవిత్రంగా భావిస్తారు. పూజ గదులలోను, ఆలయాలలోనూ దీనిని ఉపయోగించడం మంచిది.
 • సీలింగ్‌: ఫ్లాట్‌ సీలింగ్‌ ఆవాసాలకు మంచిది. అలాగే గది సీలింగ్‌ ఎత్తుగా ఉండకూడదు.
 • లైటింగ్‌: ఇంట్లో వెలుతురు ధారాళంగా ఉండాలి. ఇంట్లో మసక వెలుతురు ఉండడం అక్కడ నివసించే వారికి మంచిది కాదు.
రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

19, ఏప్రిల్ 2018, గురువారం

పురుషుడు ఎలా ఉండాలో ధర్మ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది - Purushudu Elaundalo Cheppabadindi

పురుషుడు ఎలా ఉండాలో ధర్మ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది - Purushudu Elaundalo Cheppabadindi
పురుషుడు ఎలా ఉండాలో కూడా ధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది📚

స్త్రీ ఎలా ఉండాలో అనే కాదు...🚶🏿‍♀
పురుషుడు ఎలా ఉండాలో కూడా ధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది📚

కానీ ఎందుచేతో ఈ పద్యం జన బాహుళ్యం లో లేదు:
కార్యేషు యోగీ, కరణేషు దక్షః
రూపేచ కృష్ణః , క్షమయాతు రామః, భోజ్యేషు తృప్తః,
సుఖదుఃఖ మిత్రం, షట్కర్మయుక్తః ఖలు
ధర్మనాథః (కామందక నీతిశాస్త్రం)📚⚖
1.కార్యేషు యోగీ 💰:
పనులు చెయ్యడంలో ఒక యోగి వలె, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చెయ్యాలి🏹

 2. కరణేషు దక్షః 🤺:-
కుటుంబాన్ని నడపడంలో, కార్యాలను నిర్వహించడంలో  నేర్పుతో, సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. సమర్ధుడై ఉండాలి.🏌🏾

3. రూపేచ కృష్ణః🙏:-
రూపంలో కృష్ణుని వలె ఉండాలి. అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా,
సంతోషంగా ఉండాలి.👌

4.  క్షమయా తు రామః🏹:-
ఓర్పులో రామునిలాగా ఉండాలి.పితృవాక్య పరి
పాలకుడైన రాముని వలె క్షమించేగుణాన్ని కలిగిఉండాలి

5. భోజ్యేషు తృప్తః🍲🥘🍛
భార్య/తల్లి వండినదాన్ని సంతృప్తిగా (వంకలు పెట్టకుండా) భుజించాలి.

6. సుఖ దుఃఖ మిత్రం🤼‍♂:-
 సుఖదుఃఖాలలో కుటుంబానికి మిత్రుని వలె అండగా ఉండాలి. మంచి చెడ్డలలో పాలు పంచుకోవాలి.⛹🏼🎻

ఈ షట్కర్మలు - ఈ ఆరు పనులు సక్రమంగా చేసే  పురుషుడు 🏇🏼ఉత్తమ  పురుషునిగా , ధర్మనాథునిగా కొనియాడబడతాడు.


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

5, మార్చి 2018, సోమవారం

ఎసిడిటీ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ జబ్బు కాదు, దీనికి నివారణ ఉంది. అదేంటో తెలుసుకోండి ! - Acidity is not a digestive system, it is a cure. Learn the same!
"ఇదివరకు ఏం తిన్నా అరాయించుకునే వాళ్లం".." ప్రస్తుతం పరిస్థితి అలా లేదు". " ఏ ఆహారం తీసుకోవాలంటే భయమేస్తుందని" చెప్పే వారి సంఖ్య నానాటికి అధికమవుతోంది. ఏదైనా ఆహారం తీసుకోగానే తేన్పులు, చిరాకు, గుండెలో మంట వంటివి వస్తే.. ఈ పరిస్థితినే అసిడిటీ అంటారు. ఎసిడిటీ అనేది జబ్బు కాదు. జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోతే కడుపులో మంట అన్పిస్తుంది. పొట్టలో ఆమ్లాలు ఉత్పన్నమవుతాయి. రక్తంలో ఆమ్ల, క్షార సమతుల్యత సమపాళ్లలో ఉంటే ఈ సమస్య రాదు.
జీర్ణాశయంలోని జఠర గ్రంధులు జఠర రసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ జఠర రసంలో హైడ్రో క్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది. ఇది జీర్ణాశయంలోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. ఒక్కోసారి ఇది అధికంగా తయారవుతుంది. అలా అధిక ఉత్పత్తి కావడాన్నే ‘ఎసిడిటీ’ అంటారు.
సాధారణంగా మనం తినే ఆహారంవలన, మన జీవన గమనం వలన ఎసిటిడీ వచ్చే వీలుంది. జిహ్వ చాపల్యం అధికంగా వుండేవారికి ఇది దగ్గరి చుట్టం. దొరికింది కదాని.. ఎక్కడపడితే అక్కడ.. ఏది పడితే అది తినేవారికి ఎసిడిటీ సమస్య అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎసిడిటీ వున్నవారికి చాతీలోను, గొంతులోను, గుండెల్లోనూ, జీర్ణాశయంలోనూ మంటగా వుంటుంది. పుల్లటి తేపులతో ఆహారం నోటిలోకి వచ్చినట్లుంది. కడుపు ఉబ్బరించి వాంతి వచ్చినట్లుంటుంది. మలబద్ధకం, అజీర్ణం పెరిగి ఆకలి మందగిస్తుంది.
జీవన విధానం.. మన దైనందిన జీవన విధానం కూడా ఎసిడిటీకి దారితీస్తున్నాయి. ఉద్యోగం, పిల్లలు, పిల్లల చదువులు.. సమాజంలో అవతలవారితో పోటీపడటం, ఉరుకులపరుగుల జీవనం తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ మానసిక ఒత్తిడి ఆరోగ్యంమీద పనిచేసి ఎసిడిటీనీ కలిగిస్తున్నాయి.

దీనినే ఈ విదంగా చెప్పవచ్చును ... Hurry , worry , curry ....... leads to Acidity .
 • ఉపశమనం.. జీవన విధానంలో మార్పులు తీసుకోవటం ద్వారా కొంతమేరకు దీని ఉపశమనం పొందవచ్చు.
 • ఆల్కహాల్, పొగ త్రాగుడు, గుట్కాలు లాంటి పదార్థాలను పూర్తిగా మానివేయాలి.
 • మానసిక ఆందోళనను తగ్గించుకోవాలి.
 • ఎక్కడపడితే అక్కడ ఫాస్ట్ఫుడ్స్ తినకూడదు.
 • మసాలాలతో కూడిన ఆహార పదార్థాలు తినటం తగ్గించుకోవాలి. ప్రతిరోజూ నియమిత సమయంలో, ఆహారాన్ని ఆదరా బాదరాగా కాక ప్రశాంతంగా.. బాగా నమిలి తినాలి.
 • తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
కాబట్టి ఎసిడిటీనీ పెంచుకోవడం కానీ తగ్గించుకోవడం కానీ.. మన అలవాట్లు, ఆహార నియమాలలో వుంది. ప్రతివారూ కాస్త శ్రద్ధ తీసుకొని వీటిని పాటిస్తే.. ఎసిడిటీని తరిమేయవచ్చు.

ఈ అసిడిటీతో బాధపడేవారు తినవల్సిన /తినకూడని పదార్ధములు:
 • పులుపు గా ఉన్న పదార్ధాలు తినికూడదు .
 • పచ్చిగా ఉన్న కాయలు , పండ్లు తినకూడదు.
 • మసాలా వస్తువులు ఎక్కువగా తినకూడదు .
 • తేలికగా జీర్ణం అయ్యే పదార్ధములే తినాలి.
 • కొబ్బరి కోరుతో తయారయ్యే పదార్ధములు తక్కువగా తినాలి .
 • నూనే వంటకాలు మితము గా తీసుకోవాలి (ఫ్రై ఫుడ్స్ ).
అసిడిటీని తగ్గించాలంటే...
ఆయుర్వేదము :
ఆవకూర, మెంతి కూర, పాలకూర, క్యాబేజీ, ముల్లంగి ఆకులు, ఉల్లి కాడలు, తోటకూరలను తరిగి ఒకటిన్నర లీటరు నీళ్లలో వేసి బాగా మరిగించాలి. తరువాత అందులో ఉప్పు, అల్లం రసం, నిమ్మరసం, రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నలిపి కలియబెట్టాలి. అసిడిటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ సూప్ తాగితే ఒంట్లో తేలిగ్గా ఉంటుంది.

అల్లోపతి:
యాంటాసిడ్ మాత్రలు గాని , సిరప్ గాని ఉదా: tab . gelusil mps or sy.Divol --3-4 times for 4 days
యాసిడ్ ను తగ్గించే మాత్రలు : cap. Ocid -D.. 2 cap / day 3-4 days.
-----------------------Or. cap.Rabest-D.. 1 cap three time /day 3-4 days. వాడాలి .

అసిడిటీ మందులు దీర్ఘకాలం వాడొద్దు!
అజీర్ణం, పుల్లటి త్రేన్పులు, ఛాతీలో మంట వంటివి తరచుగా కనిపించే సమస్యలే. ముఖ్యంగా వృద్ధుల్లో ఎంతోమంది వీటితో బాధపడుతుండటం చూస్తూనే ఉంటాం. వీటి నుంచి తప్పించుకోవటానికి చాలామంది ఒమెప్రొజాల్‌ వంటి ప్రోటాన్‌ పంప్‌ ఇన్‌హిబిటార్స్‌ (పీపీఐ) మాత్రలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. డాక్టర్లు సిఫారసు చేయకపోయినా సొంతంగా కొనుక్కొని వాడేవాళ్లూ లేకపోలేదు. అయితే వీటిని ముట్లుడిగిన మహిళలు దీర్ఘకాలం వాడటం మంచిది కాదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీంతో ఎముకల పటిష్ఠం తగ్గి.. తుంటి ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం పెరుగుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. బోస్టన్‌లోని మసాచుసెట్స్‌ జనరల్‌ ఆసుపత్రికి చెందిన డాక్టర్‌ హమీద్‌ ఖలీల్‌ బృందం ఇటీవల ఒక అధ్యయనం చేసింది. నెలసరి నిలిచిపోయిన 80 వేల మంది మహిళలను పరిశీలించింది. మొత్తం ఎనిమిదేళ్ల పాటు చేసిన ఈ అధ్యయనంలో.. పీపీఐలు వాడేవారిలో తుంటిఎముక విరిగే ముప్పు 35% పెరిగినట్టు గుర్తించారు. ఇక పొగతాగే అలవాటుంటే ఇది మరింత ఎక్కువవుతుండటం గమనార్హం. ఈ మందులను ఆపేస్తే ఎముక విరిగే ముప్పు రెండేళ్లలోనే మామూలు స్థాయికి చేరుకుంటోంది కూడా. బరువు, వయసు, వ్యాయామం, పొగ తాగటం, ఆహారంలో క్యాల్షియం మోతాదు, క్యాల్షియం మాత్రల వాడకం వంటి అంశాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ ముప్పును లెక్కించారు. ఆహారం ద్వారా నియంత్రించ గలిగే సమస్యలకూ డాక్టర్లు చాలాసార్లు పీపీఐలను సిఫారసు చేస్తున్నారని ఖలీల్‌ చెబుతున్నారు. వీటిని కొన్నాళ్లు వాడాక ఆపేయటమే మంచిదని.. అయితే వెంటనే మానేస్తే త్రేన్పులు, ఛాతీలో మంట వంటివి తిరగబెట్టే అవకాశం ఉన్నందువల్ల నెమ్మదిగా తగ్గించుకుంటూ రావాలని సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా ముట్లుడిగిన వారికి క్యాల్షియం మాత్రలనూ సిఫారసు చేస్తుంటారు. అయితే పీపీఐలు మన శరీరం క్యాల్షియాన్ని గ్రహించే ప్రక్రియను అడ్డుకుంటాయి. దీంతో క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకున్నా ప్రయోజనం కనబడటం లేదు. అందువల్లే క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకుంటున్న వారిలోనూ తుంటిఎముక విరిగే ముప్పు అలాగే ఉంటోందని ఖలీల్‌ పేర్కొంటున్నారు.

హెచ్చరిక:
పై నుదహరించిన చికిత్సావిధానాలు మనిషి అవగాహన కోసం వివరించిన ప్రధమ చికిత్స మాత్రమే మంచి చికిత్స కోసం తగిన వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి ...

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

4, మార్చి 2018, ఆదివారం

ప్రతిదినం మాతృదినోత్సవమే కదా - మరి మాతృమూర్తికి ఒక రోజంటూ ఎందుకు ఈ తిక్క సన్నాసులు పెట్టారు? - Mother's Day ?

Mother's Day

ఇప్పుడు మీ ఈ శరీరంలో మీ తల్లి గర్భం నుంచి సంక్రమించింది దాదాపు లేనట్లే, అది చాలా వరకు బయటికి వెళ్లిపోయింది. మీరు మోస్తున్న మీ శరీర బరువంతా భూమాత నుండి గ్రహించినదే. ఇలా మాట్లాడి నేను మీకు జన్మనిచ్చిన తల్లిని కించపరచట్లేదు. మీరు ఆధ్యాత్మికాన్వేషకులు అయితే, ప్రతిదానిని సరైన దృష్టి కోణంతో అర్థం చేసుకోవడం అత్యంత అవసరం. మీరు కనుక ఏ విషయాన్నైనా మీ మనస్సు లేదా మీ మనోభావాలతో ఎక్కువ చేసి చూస్తే, మిమ్మల్ని మీరు తప్పుదోవ పట్టించుకుంటారు. తద్వారా చాలా విలువైన మీ సమయాన్ని, జీవితాన్ని వ్యర్ధం చేసుకుంటారు.

ఉదాహరణకు, మీరు ఎవరినైనా ప్రేమిస్తుంటే దానిని పదింతలు ఎక్కువ చేసి చూపిస్తారు. ఎవరినైనా ద్వేషించినా అంతే చేస్తారు. అలాగే ఇష్టపడినా ఎక్కువ చేసి చూపిస్తారు. ఇష్టం లేకపోయినా అలాగే చేస్తారు. ఎక్కువ చేసి చూపడమంటే అర్థం, అప్రయత్నంగానో లేక ప్రయత్న పూర్వకంగానో మీరు వాస్తవం నుంచి ప్రక్కకు వెళుతున్నారు. వాస్తవం నుంచి ప్రక్కకు వెళ్ళడమంటే మీకు మీరే వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నట్టు. తనకు తానే వ్యతిరేకంగా పనిచేసుకుంటున్న వ్యక్తికి వేరే శత్రువులు అవసరం లేదు. దీనినే తనకు తానే సహాయం చేసుకోవడం అంటాం. మీ జీవితంలోని అందం ఇదే. అంటే మీరు సంపూర్ణ స్వయం సమృద్ధులు.
మనం ఇద్దరి పట్ల, అంటే మన తల్లి, భూమాతల పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాము. ఇద్దరినీ అభినందిస్తాము. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అంటే అది ఆ ఇద్దరి తల్లుల చలువే. 
అందువల్ల మనం ఇద్దరి పట్ల, అంటే మన తల్లి, భూమాతల పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాము. ఇద్దరినీ అభినందిస్తాము. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అంటే అది ఆ ఇద్దరి తల్లుల చలువే. మీరు ఈ రోజు మీ జీవితం ఇలా ఉండడానికి సహాయపడ్డ ప్రతిదానినీ, ప్రతివారినీ ప్రతిరోజు అభినందించాలి. మీ శ్రేయస్సుకి కావాల్సిన సర్వం సృష్టికర్త చూసుకుంటున్నాడు. ప్రతిక్షణం మీరు వేసే ప్రతి అడుగుకి భూమి బ్రద్దలై, మీ కాళ్ల కింది నుండి తొలిగిపోవటం లేదు. మీరు తీసుకునే ప్రతి శ్వాసకి, గాలి వాతవరణం నుంచి తప్పించుకుని మీకు శ్వాసకు అందకుండా పోవడం లేదు. ఇలా లక్షలాది మాతృత్వ, పితృత్వ శక్తులు నిరంతరం మీ జీవితంలో పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. మీరు వీటిని కావాలని అడగలేదు. అలాగే వాటి కొరకు ఏ మూల్యం చెల్లించడం లేదు. కాని సహజంగానే అవన్నీ మీ కోసం అలా ఏర్పరచబడ్డాయి.

మరి అటువంటప్పుడు ఈ ప్రకృతికి, మీ చుట్టూ ఉన్న వారు మీకు అందిస్తున్న ప్రతి దానికి మీరు తలవంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపవలసిన అవసరం లేదా? మీరు కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ఎందుకంటే అడగకుండానే సహకారం అందిస్తున్న ఈ శక్తుల సహాయం లేకుండా మీరు మీ జీవితాన్ని కొనసాగించలేరు. అటువంటి వీటిని మీరు అభినందించకపోతున్నారంటే, మీరు వాటి పట్ల అసలు స్పృహతో లేరంటే, దానికి కారణం మీ బుర్రలో జరుగుతున్న ఏవో వ్యర్ధమైన వాటితో  మీరు బిజీగా ఉండటమే. ఇదంతా గమనించ లేకపోవడానికి అదొక్కటే కారణం. మీ గురించి మీరు చాలా ఎక్కువగా భావించడం వల్లే మీ బుర్రలో జరిగేది మీకు ముఖ్యం అనిపిస్తుంది.

నిశితంగా గమనించినట్లయితే ఈ సృష్టిలో ఏ ఒక్కటి కూడా మీకు అవసరం లేకుండా సృష్టించబడలేదు. ఆందుకే మిమ్మల్ని నేను ప్రతిదానిలోను ఒక తల్లిని చూడమంటున్నాను. ఈ రోజు వృక్షమాతృ దినోత్సవం, రేపు పర్వతమాతృ  దినోత్సవం, ఆ పై మీకు జన్మనిచ్చిన తల్లికి సంబంధించిన మాతృ దినోత్సవం. ఇలా ప్రత్యేకమైన రోజులను పెట్టింది ఎందుకంటే అవి లేకపోతే ప్రజలు తమ మాతృమూర్తులను అసలే గుర్తుతెచ్చుకోరు. సంస్కృతి అలా తయారైపోయింది. కాని కొంచెం స్పృహతో, మీకు మీరే ఈ విషయాలను గుర్తు చేసుకొని, “ఓఁ, ఈ చెట్లు నాకు ప్రాణవాయువును ఇస్తున్నాయి. ఇవి ప్రతి క్షణం నాకు సహాయపడుతున్నాయి”  అని తలచుకుంటే, ఇలా దీనిని మీరు ప్రతి విషయంలో, మీరు వేసే ప్రతి అడుగులో గుర్తించగలిగితే, మీరు చైతన్య మూర్తులవుతారు.  ....సద్గురు

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

పొట్ట లో కొవ్వు పెరుగుదల, అనర్దాలు మరియు నివారణా మార్గాలు - Fat growth, preservation and prevention paths in the stomach

బొజ్జ : వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ పొట్ట కూడా పెరగటం సహజమే. పురుషులు పెద్దగా పట్టించుకోకపోవచ్చు గానీ ఇది ఎంతోమంది స్త్రీలకు పెద్ద సమస్యగానే పరిణమిస్తుంది. శరీరాకృతినే మార్చేసి మరింత వయసు ముదిరినట్టు చేస్తుంది మరి. ఇది అందానికే కాదు ఆరోగ్యానికీ చేటు కలిగిస్తుంది. శరీరంలో మిగతా భాగాల్లోని కొవ్వు కన్నా పొట్ట మీద పేరుకునే కొవ్వు చాలా ప్రమాదకరమైంది తెలుసా? ఇది గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు రావటానికీ దోహదం చేస్తుంది. అలాగని బాధ పడుతూ కూచోకుండా జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవటంతో పాటు కొన్ని రకాల వ్యాయామాలు చేయటంతో దీనిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయటం చాలా అవసరం.

సైనికులు , పోలీసులు ప్రతి రోజూ కవాతు చేస్తారు . సైనికుల్లో ఎవరికైనా పొట్ట ,బొజ్జ రావడము చూడము కాని కొంతమంది లేకా పోలీసులందరికీ బొజ్జ కనబడుతూ ఉంటుంది. కారణము వారి శిక్షణ , ఆహార నియమావళి , క్రమబద్ధమైన వ్యాయామము .

పొట్ట లో కొవ్వు ఎందుకొస్తుంది?
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ జీవక్రియలు మందగిస్తుంటాయి. దీంతో శరీరంలో కొవ్వు మోతాదూ నెమ్మదిగా పెరుగుతూ వస్తుంది. పురుషుల్లో కన్నా స్త్రీలల్లోనే ఇది ఎక్కువ. మెనోపాజ్‌ అనంతరం చేతులు, కాళ్లు, తొడల వద్ద కొవ్వు తగ్గిపోతూ పొట్ట దగ్గర పేరుకుపోవటం ప్రారంభిస్తుంది. కడుపుని పట్టుకున్నప్పుడు చర్మం కింద చేతికి తగిలే కొవ్వు కన్నా.. లోపల అవయవాల చుట్టూ పేరుకునే కొవ్వు ఇంకా ప్రమాదకరం. ఇది వంశ పారంపర్యంగానూ రావొచ్చు. ముట్లుడిగిన తర్వాత కలిగే హార్మోన్ల మార్పు కూడా దీనికి దోహదం చేస్తుంది. బరువు పెరగకుండా బొజ్జ పెరుగుతున్నా ప్రమాదకరమే.

పొట్ట కొలుచుకుంటే సరి
ఎత్తు బరువుల నిష్పత్తిని (బీఎంఐ) బట్టి అధిక బరువును గుర్తించొచ్చు గానీ దీంతో శరీరంలో కొవ్వు శాతాన్ని తెలుసుకోలేం. నడుం చుట్టుకొలత ద్వారా పొట్ట భాగంలో కొవ్వు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్న విషయాన్ని పసిగట్టొచ్చు. దీన్ని ఎలా చూడాలో తెలుసా?
 • * ముందు బొడ్డు భాగంలో కడుపు చుట్టూ టేపుని చుట్టండి.
 • * శ్వాస మామూలుగా తీసుకోండి. కడుపుని లోపలికి పీల్చొద్దు.
 • * చర్మం నొక్కుకుపోయేలా టేపుని మరీ బిగుతుగా కూడా బిగించరాదు.
 • * నడుం చుట్టు కొలత 35 అంగుళాలుంటే అదుపులోనే ఉన్నట్టు.
 • * 35 అంగుళాలకు మించితే అనారోగ్యకర కొవ్వు పేరుకుందనే అర్థం.
తగ్గించుకునేదెలా?

కొన్ని రకాల వ్యాయామాలు, ఆహారంలో మార్పులతో పొట్టను తగ్గించుకోవచ్చు.

1. వ్యాయామం: బొజ్జను తగ్గించుకోవటానికి రోజూ వ్యాయామం చేయటం అన్నింటికన్నా ఉత్తమమైన మార్గం. దీంతో బరువుతో పాటే పొట్ట కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. బరువులు ఎత్తే వ్యాయామాలూ పొట్ట తగ్గటానికి ఉపయోగపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాల్లో తేలింది. అయితే ఎంతసేపు, ఏయే రకాల వ్యాయామాలు చేయాలన్నది వారి శారీరక శ్రమ, పనులను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరికేది అవసరమో వైద్యుల సలహా మేరకు నిర్ణయించుకోవాలి.

2. ఆహారం: ఆహార పదార్థాలు కొనేటప్పుడు సంతృప్త కొవ్వులకు బదులు పాలీ అసంతృప్త కొవ్వులు ఉండేవి ఎంచుకోవాలి. మామూలు పిండి పదార్థాలు గల పాలిష్‌ పట్టిన బియ్యం, గోధుమలు, బ్రెడ్‌, శుద్ధిచేసిన పాస్తాలకు బదులు సంక్లిష్ట పిండి పదార్థాలు ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. తక్కువ తినటంతో పాటు కేలరీలనూ తక్కువగా తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు.

పొట్తను (కొవ్వును) తగ్గించే కొన్ని ఆహారపదార్ధాలు :
 • గుడ్డులోని తెల్లసొన ,
 • అన్ని రకాల పండ్లు ,
 • పచ్చిగా తినగలిగే కాయకూరలు ,
 • ఆవిరిమీద ఉడికే కాయకూరలు ,
 • యాపిల్ పండ్లు ,
 • కాల్సియం ఎక్కువగా ఉండే పాలు , పెరుగు , మజ్జిక , రాగులు.
3. పొట్ట కండరాలను దృఢ పర్చటం: మామూలు వ్యాయామం, ఆహార నియమాలతో బొజ్జ తగ్గకపోతుంటే.. పొట్ట కండరాలను దృఢం చేసే వ్యాయామ పద్ధతులు అనుసరించాలి. ముఖ్యంగా పొత్తి కడుపు, కడుపులోపలి కండరాలను పటిష్ఠం చేయటంపై దృష్టి సారించాలి.

4. హర్మోన్‌ చికిత్స: అరుదుగా కొందరికి మెనోపాజ్‌ అనంతరం హార్మోన్‌ రిప్లేస్‌మెంట్‌ చికిత్స (హెచ్‌ఆర్‌టీ) తీసుకోవటం కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

అనర్థాలు--బొజ్జ మూలంగా రకరకాల జబ్బులు దాడి చేసే ప్రమాదముంది. అవి:
 • గుండె జబ్బులు
 • రొమ్ము క్యాన్సర్‌
 • మధుమేహం
 • జీవక్రియల అస్తవ్యస్తం
 • పిత్తాశయ సమస్యలు
 • అధిక రక్తపోటు
 • పెద్దపేగు క్యాన్సర్‌
పొట్ట వద్ద పేరుకునే కొన్ని కొవ్వు కణాలు ఇన్స్‌లిన్‌ నిరోధకతను ప్రేరేపించే హార్మోన్లనూ ఉత్పత్తి చేస్తాయని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఇది మున్ముందు మధుమేహానికి దారి తీయొచ్చు. మరికొన్ని కణాలు మెనోపాజ్‌ తర్వాత ఈస్ట్రోజెన్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దీంతో రొమ్ము క్యాన్సర్‌ ముప్పు పొంచి ఉంటుంది.

బొజ్జ తగ్గించుకునే కొన్ని చిట్కాలు : 
అల్పా హారము తప్పనిసరి :  ప్రతి రోజూ ఉదయము అల్పాహారము తీసుకోవడము తప్పనిసరి . ఉదయము ఎమీ తినకపోవడమంటే ఎవరికి వారు శిక్ష విధించుకోవడమే. ఉదయము నిండి సాయంత్రమువరకూ చేసే పనులన్నింటికీ తగిన శక్తినిచ్చేది . . . ఆ అల్పాహారమే . అల్పాహారమువలన శరీరము బరువు , ఆకృతి అదుపులో ఉంటాయి .

ఉప్పు తగ్గించాలి : ఎవరైతే  తక్కువ ఉప్పు తింటారొ వారు లవెక్కరు . ఉప్పుకు శరీరములో నీటిని , కొవ్వును నిలవా చేసే గుణము ఉన్నది . ఫలితము వా బరువు పెరుగుతారు .చలాకీతనము తగ్గుతుంది. అందుకే రోజుకు 6 గ్రాములకు మించి ఉప్పు వాడకుండా ఉంటే పొట్ట తగ్గుతుంది.

మూడు పూట్లా తినండి : బరువు తగ్గాలి అనగానే ఆహారము తీసుకోవడము మానేస్తారు. ఇటు వంటి డైటింగ్ ప్రమాదకరము . లావు తగ్గాలన్నా , పొట్ట కరగాలన్నా మూడు పూటలా ఆహారము తీసుకోవాలి . ఆ తినే ఆహారము విషయము లో జాగ్రత్తపడాలి . శరీరానికి అవసరమైన పోషక పదార్ధాలు సమపాళ్ళలో లభించేలా ఆహారము తీసుకోవాలి. పరిమితమైన ఆహారము తీసుకోవాలి.

నడక అవసరము : నదక సహజ వ్యాయామము . ఇతర వ్యాయామాలు చేసేవారు కూడా నడాల్సిందే . 1.5 కిలోమీటర్లు పావుగంట కాలము లో వేగము గా నడిచేవిధముగా సాధనచేయాలి . రోజుకు సుమారు 3 కి.మీ నడిస్తే మంచిది.

ఎత్తుపల్లాల్లో పరుగు : కాళ్ళకు బలాన్నిస్తుంది పరుగు . కొవ్వును బాగా కరిగిస్తుంది. ఎత్తు పల్లాలో కొండలమీదికి నడక , పరుగు , ఎక్కి దిగ గలిగితే పాదము నేలమీద తాకే సమయము బాగా తగ్గుతుంది. ఫ్యాట్ కరిగేందుకు దోహదపడుతుంది . గుండెజబ్బులున్నవారు కొండలెక్కడము మంచిది కాదు .

వేపుళ్ళు వద్దు : రుచికి బాగుంటాయని ఎక్కువమంది వేపుడు కూరలు తింటారు .. కాని ఆరోగ్యరీత్యా వేపుడు కూరలు మంచివి కావు . ఉడికించిన కూరలు తింటేనే శరీరరూపము మెరుగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి కూర లన్నింటినీ సగం మేర ఉడికించి తర్వాత కొంద్దిగా వేయించి తినడం ద్వారా రుచి, ఆరోగ్యము రెండూ లభిస్తాయి.

సాయంకాల సమయ ఆహారము : సాయంకాలము లో ఏదో ఒకటి తినాలి . ఆకలి తో ఉండకూడదు . ఎండిన పళ్ళు, కొవ్వులేని ఆహారపదార్ధములు, తాజా పండ్లు తినాలి. నూనెలో ముంచి తేలిన చిప్స్ , నూడిల్స్ , కురుకురేల వంటివి అస్సలు తినకూడదు .

నీరు బాగా త్రాగాలి : నీరు మన దాహానికి తగ్గట్టుగా తాగుతూ ఉండాలి . నీరు తాగడము వలన ఆహారము తీసుకోవడము తగ్గుతుంది. జీవ పక్రియ మెరుగవుతుంది. నీరు శరీరానికి అవసము . తగినంత ఉంటే ఆలోచనలు స్పస్టముగా ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకోవడము లో అటు ఇటు అవ్వదు .

శ్వాసతీరు  మార్చుకోవడము : సైనికులకు శ్వాస వ్యాయామము ప్రత్యేకము గా చేయిస్తారు. శ్వాసక్రియను చాతీకి పరిమితం చేయక  కిందనున్న పొట్టను పైకిలాగుతూ శ్వాసను పీల్చి వదలడము చెయ్యాలి. ఇది పరుగెడుతున్నప్పుడు చేయాలి . ఉదరబాగముతో కలిపిన శ్వాసక్రియవల్ల శరీర రూపములో మార్పువస్తుంది . పొట్ట లోపలికి పోతుంది.

బరువుతో పరుగు : పరుగు చ్క్కని వ్యాయామము . అయితే పొట్ట బాగ తగ్గాలంటే వీపుకు ఏధనా బరువును కట్టుకొని పరుగెట్టడము మంచిది. సైనికులు తమ అవసరాలకు సంబంధించిన సామానులతో కూడిన సంచి వీపుకు తగిలించుకొని పరిగెడు తుంటారు దీనివలన కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కొత్తగాకొవ్వు చేరనివ్వదు .

పరుగు తీరు : మేము ప్రతిరోజూ పరిగెడుతున్నాము . . . కాని శరీరములో మార్పు కనిపించడము లేదంటారు. పరిగెత్తేటపుడు త్లల ఎత్తి ఉంచాలి . ముందుకు చూస్తూఉండాలి . వీపును వెనక్కి నెట్టినట్లుగా , మోచేతులు శరీరానికి పక్కగా ఉంచి పరుగెత్తాలి .దీనివల్న పరుగు వేగము అందుకుంటుంది ... కొవ్వు కరిగే అవకాశాలు ఎచ్చువ అవుతాయి.

తగినంత నిద్ర : నిద్ర వలన రెండురకాల లాభాలున్నాయి. ఒకటి కండరాలు అలసటనుండి తేరుకుంటాయి. నిద్రలో ఎక్కువ కాలరీలు కరుగుతాయి. నిద్ర తగినంత పోకపోతే బలహీన పడతారు. కొవ్వు అదనము పేరుకుపోయి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.

వ్యాయామములో మార్పు : ఒకే తరహా కసరత్తు నెలల తరబటి చేయకుండా రకరకాల పద్దతులలో వ్యాయామము మార్చి చేస్తూ ఉండాలి .దీనివలన కొత్త ఉత్సాయము , కొత్త లాబాలు శరీరానికి చేర్చిన వారవుతారు.

రిలాక్ష్ అవ్వాలి : నిరంతము టెన్సన్‌ మంచిది కాదు . ఒత్తిడిలో ఉన్నవారు ఆహారము అధికము గా తీసుకుంటారు. వారి హార్మోనులు సమతుల్యము తప్పుతాయి. సరియైన సమయానికి అవసరమైన పని చేస్తూ మిగతా సమయాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. గాబరా గాబర గా ఏదో ఒకటి తింటూ ఎల్లప్పుడు పని ఒత్తిడిలో ఉండకూడదు . వీరు ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ నే తీసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. . . ఇవి కొవ్వును అధికం చేస్తాయి.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

10, జనవరి 2018, బుధవారం

ఋణానుబంధం అంటే అర్ధమేంటో మీకు తెలుసా ! - Runanubhandam

ఋణానుబంధం అంటే అర్ధమేంటో మీకు తెలుసా ! - Runanubhandam
ఎన్నటికీ వీడనిది ఋణానుబంధం

"పువ్వు తొడిమనుండి విడిపోతుంది, పండు చెట్టునుండి రాలిపోతుంది, కానీ ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ పిల్లలను విడిచిపెట్టరు’ అని మహాభారతం చెబుతోంది. పిల్లలపై తల్లిదండ్రులకున్న అనుబంధం ఎలాంటిదో కృష్ణుని ఎడబాటును భరించలేని యశోదానందుల హృదయావేదనను ఒక్కసారి తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుంది.

శ్రీకృష్ణుడు మధురకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎడబాటును సహించలేక తల్లి యశోద దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోయింది. దుఃఖంతో కుమిలిపోతున్న యశోదను చూసి నందుడు కూడా ’కన్నయ్య లేకుండా మేము బ్రతకలేం’ అని కన్నీరుమున్నీరు కాసాగాడు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు కూడా తల్లిదండ్రులను వదిలి మధురకు వచ్చినప్పుడు అవ్యక్తావేదనతో యశోదమ్మను తలచుకుంటూ ఉద్ధవునితో, "ఉద్ధవా! నాకన్నయ్య భోజనం చేస్తే గానీ నేను పచ్చి మంచినీళ్ళైనా ముట్టను’ అని మొండి పట్టుదలతో కూర్చొనే నాతల్లి యశోదమ్మను నేను మరువలేకున్నాను" అని చెబుతూ కృష్ణుడు విలపించసాగాడు.

కంసుని చెరాలనుంచి దేవకీ వసుదేవులను విడిపించిన తరువాత బలరామకృష్ణులు వారికి పాదాభివందనాలు చేసి, వారి పట్ల కృతజ్ఞతాభావాన్ని ఇలా వ్యక్తపరిచారు:
మాకు నిన్నాళ్ళు లేదయ్యె మరియు వినుడు
నిఖిల పురుషార్థ హేతువై నెగడుచున్న
మేనికెవ్వార లాఢ్యులు మీరు కారె
యా ఋణము దీర్ప నూరేండ్లకైన జనదు (దశమస్కంధం - పోతన భాగవతం).
’అమ్మా! నాన్నా! మేము ఇన్నాళ్ళూ మీ ప్రేమ, ఆప్యాయతలను పొందే అదృష్టానికి నోచుకోలేదు. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే పురుషార్థాలు సాధించడానికి అవసరమైన ఈ దేహాన్నిప్రసాదించిన వారు మీరు. అలాంటి దుర్లభమైన మానవదేహాన్ని ఇచ్చిన మీ ఋణం తీర్చడానికి మాకు నూరేళ్ళైనా సాధ్యం ాదు.’

బలరామకృష్ణులు పలికిన మాటల వల్ల తల్లితండ్రుల స్థానం ఎంతటి మహోన్నతమైనదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిరంతరం తల్లిదండ్రులు మన చెంత ఉండడం వల్ల వారి విలువ ఏమిటో మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. అందువల్ల వారిపట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరినీ, నిర్దాక్షిణ్యాన్నీ చూపుతున్నాం. తల్లిదండ్రులే ఇలలో ప్రత్యక్షదైవాలనీ, వారి ఋణం ఎన్ని జన్మలైనా తీర్చలేనిదనీ నిరూపించిన వినాయకుడు, శ్రీకృష్ణుడి జీవితాలు మనకు ఆదర్శం కావాలి.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

9, జనవరి 2018, మంగళవారం

" సంకల్పం " చేసుకోండి ఇలా ! - Determination - Sankalpam Yela cheyali


సంకల్పం చేసుకోండి:

సుమారు రెండువేల సంవత్సరాల క్రిందట పురాతన గ్రంధములలో ఉల్లేఖించబడిన ఒక కధ వున్నది. ఆ కధ ఏమంటే - అది కధ అయినా దాని వలన ఒక ప్రేరణ మనకు ప్రాప్తిస్తుంది- శ్రీ గౌడపాదాచార్యులవారు తన గ్రంధంలో దీనిని ఉదహరించారు.
ఒక గబ్బిలం వుండేది. పై కప్పుకు కాళ్ళు పెట్టుకుని రాత్రిపూట తలక్రిందులుగా వేలాడబడి వుంటుంది. ఎక్కువగా చీకట్లో, గుహల్లో వున్నట్లుగా వర్ణన వుంటుంది. 
అది సముద్రపు ఒడ్డున తన గుడ్లు పెట్టుకుంది. ఒకరోజు సముద్రంలో అలలు పొంగి ఆ గుడ్లు కొట్టుకుని పొయాయి. అప్పుడు ఆ గబ్బిలం ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు. ఓదార్చడానికి వచ్చి పోయే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ కూర్చోలేదు. ఎప్పుడైతే గుడ్లు కొట్టుకు పొయాయో, వెంటనే పని మొదలు పెట్టింది. ఏమి పని మొదలు పెట్టింది. ! తన ముక్కుతో సముద్రపు నీరు నింపుకుని దూరంగా వెళ్ళి నేలపైన వేసేది. తన గుడ్లు కొట్టుకు పోయాయని తెలిసి ఎవరైతే సానుభూతి చూపించడానికి వచ్చారో వారు కూడ అదేపని చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. ఎలాగైనా సముద్రుడిని శుష్కింపచేయాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో ఇఖ వారు ఎవరి మాట వినలేదు.

ఇంత చిన్న పక్షి సముద్రుడిని శుష్కింప చేయగలదా చెప్పండి! కానీ దాని మనసులో ఎంతటి ఉత్సాహం! దృఢత! పౌరుషం! ఎంతటి ప్రయత్నం. దాని రోమరోమంలో నిండిపోయింది. దేశ దేశాలనుండి పక్షులు రావడం మొదలు పెట్టాయి. మా బంధు మిత్రుడు (పక్షి జాతి) ఒకడు సముద్రుడినే శుష్కింపజేసే దృఢసంకల్పం చేసుకున్నాడట. ఇంత పెద్ద సంకల్పం అంత చిన్నప్రాణి మనసులో ఎంత ఉత్సాహం! ఈ సమాచారం గరుత్మంతుడికి తెలిసింది. గరుడుడు పక్షులకు రాజు. సముద్రుడిని శుష్కింపజేయటానికి కోట్లాది పక్షులు ఆ పనిలో నిమగ్నమైవున్నాయట. "పద నేను చూస్తాను" అని గరుడుడు కూడా వచ్చాడు. దీని అర్ధం ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మానవుడు తన పనిని దృఢతా పూర్వకంగా చేస్తాడో అప్పుడు సహాయం కూడ తప్పక లభిస్తుంది. యుక్తికూడా దొరుకుతుంది. బుద్ధికూడ స్ఫురిస్తుంది. తన పనిని దృఢంగా చెయ్యగలగటమే కావలసినది. సహాయం చేసేవారు వస్తారు. వివేచన నిచ్చేవాళ్ళు వస్తారు. గరుడుడు వచ్చాడు. అంతా విన్నాక గరుడుడిలా అన్నాడు.

"ఓ సముద్రమా! మా వారంతా ఇన్నిపక్షులు సంలగ్నమై నిన్ను శుష్కింపజేయాలనుకుంటున్నారు. నీవేమో ఇవి నన్నేం చేస్తాయి? క్షుద్రమైన పక్షులు అనుకుంటున్నావా ఇప్పుడు చూడు నా తడాఖా!" అని గరుడుడు సముద్రముపైన తన రెక్కలతో రెండు మూడు సార్లు బలంగా ప్రహారం చేశాడు. అప్పుడు సముద్రుడు ఉద్విగ్నుడైనాడు. గబ్బిలపు గుడ్లను తెచ్చి ఇచాడు. దానికి తన గుడ్లు లభించాయి.దీని అభిప్రాయం ఏమిటంటే ఎంత పెద్ద పనైయిన సరే సంకల్పించి, మన శక్తికొద్దీ ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు నీకు సహాయం చెసేవాళ్ళు, నీకు సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు నీకు లభిస్తారు. అప్పుడు ఆపని చెయ్యడం వలన నీకు సఫలత చేకూరుతుంది. కేవలం నిరుత్సాహంతో ఉండకూడదు. అందుకనే -
భగవంతుడంటాడు - "ఓ బుద్దిశీలులారా! లేవండి! జాగృతులు కండి. మీ జీవితములో అగ్నిని (తేజస్సు) ప్రజ్వలింపజేయండి. తేజోవంతులు కండి. ప్రకాశవంతులు కండి. ఎట్టిపరిస్థితులలోను, నిరుత్సాహితులు కాకండి. పదండి ముందుకు! పదండి ముందుకు!!


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

16, నవంబర్ 2017, గురువారం

స్త్రీ - తల్లి, భార్య, ఎవరు ఎక్కడున్నారు !

stri-thalli-bharya


స్త్రీ పాత్ర - తల్లి, భార్య, ఎవరు ఎక్కడున్నారు:
“యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే, రమంతే తత్ర దేవతాః
యత్రేతాస్తున పూజ్యంతే సర్వాస్తత్రాశురాః క్రియాః ”
మనుస్మృతి
ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవింపబడతారో, ఎక్కడ స్త్రీలను పరదేవతగా భావించి పూజిస్తారో, అక్కడ సర్వ సంపదలూ ఉండడమేకాక రధ, గజ, తురగ పదాదులతో కూడిన లక్ష్మీ దేవి అచంచలయై నిలబడుతుంది.

మనము అమ్మవారి ఆలయానికి వెళతాము అక్కడ అమ్మవారికి పడీ పడీ దండాలు పెడతాము. అప్పుడు అమ్మవారు ఏమనుకుంటారో తెలుసా? నీవు నీవు చేయు ఈ పూజ, ఈ సేవ, ఈ దండాలు నేను కాక ఎవరో నిన్ను చూడాలని చూచి వారు నిన్ను మెచ్చుకోవాలని, లేదా ఏ బంధు ప్రీతి కొరకో లేదా బుధ జన ప్రీతి కొరకో అంతే కానీ నీకొరకు నాకొరకు కాదు. బంధు జనము ప్రీతి చెందుతారేమో కానీ, బుధజనము, నీగురించి తెలిసిన వారు, ధర్మమును ఆశ్రయించినవారు, ధర్మపరులు హర్షించరు. ఎందుకంటే అమ్మవారు అంటారు ఇక్కడకు వచ్చి, పడి పడి దండాలు పెడుతున్నావు. ఇక్కడ నేను సమిష్టి రూపంలో ఉన్నాను. అక్కడ మీ గృహములో వ్యష్ఠి రూపంలో ఉన్నాను. నీకు తల్లిగా, నీకు భార్యగా, నీకు చెల్లిలిగా, నీకు అక్కగా, నీకు ఒక వదినగా, మరదలుగానే కాక, ప్రతి స్త్రీ మూర్తిలోనూ వ్యష్ఠి రూపములో ఉన్నాను, కాబట్టి ముందు అక్కడ నుండి మొదలుపెట్టరా, నీ సేవ, నీ పూజ. అక్కడ అమ్మకు పట్టెడు అన్నం పెట్టవు. అమ్మా నీకు ఆరోగ్యం ఎలా వుంది అని అడిగిన పాపాన పోవు.
కార్యేషు దాసీ, కరణేషు మంత్రీ, రూపే చ లక్ష్మీ క్షమయా ధరిత్రీ, భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభా షట్కర్మ యుక్తా కులధర్మపత్నీ. అని కదా అన్నారు ? మరి అలాంటి ధర్మపత్ని, నీకు, మీ వంశానికి, వంశోద్ధారకుణ్ణి ప్రసాదించి,నిన్ను, నీ ముందు తరతరాలవారినీ, పున్నామనరకము నుండి తప్పించడానికి తన ప్రాణాలనే ఫణముగా పెట్టి యోగ్యమైన సంతానాన్నిచ్చి, మిమ్ములను, మీ వంశన్నీ ఉద్ధరింపచేసే స్త్రీ మూర్తి, నీ సహధర్మచారిణిని, కట్నం తేలేదని లేదా, మీ మామగారు నీ గొంతెమ్మ కోరికలను తీర్చలేదని, నరక యాతనలకు గురిచేయు ధూర్తుడా, నీ వా ఇక్కడకి వచ్చి పడి పడి దండాలు పెడుచున్నావు.
ఇక్కడ ఒకవిషయం ఎవరైనా సరే మనస్పూర్తిగా ఆలోచించాలి మనకు ఆరోగ్యం బాగా లేక
stri-thalli-bharya
పడకవేస్తే, ఆమె బాధపడుతుంది, ఆక్రోశిస్తుంది, అల్లాడి పోతుంది, తల్లడిల్లిపోతుంది, వివిలలాడుతుంది మన అలనా పాలనా చూచి,సమయానికి మందులు, మాత్రలు, సరియైన ఆహారం ఇవ్వడం, మనకు సేవలు చేయడం, కన్నతల్లి లాగా, ఎక్కువగా మనలను సేవించి మనకోసం, మనకుటుంబముకోసం, అన్నీ తానై పాటుపడే సహనమూర్తి, త్యాగశాలి ధ్ర్మపత్ని. అందుకే కదా కార్యేషు దాసీ, క్షమయా ధరిత్రీ, భోజ్యేషు మాతా, ఇత్యాది రూపాలుగా మన పూర్వులు ధర్మపత్నిని గౌరవించి స్త్రీ మూర్తికి అగ్ర తాంబూలం ఇచ్చారు. మరి అలా తల్లిడిల్లినపుడు, బాధతో ఆక్రోశించినపుడు, విలవిలలాడేటప్పుడు, రాత్రంతా నీ మంచము ప్రక్కన కుర్చీలో కూర్చొని కునికిపాట్లు పడుతూ సేవలు చేస్తూ నీకోసం అహోరాత్రము శ్రమిస్తుంది.

మనము బ్రతికి (ఆరోగ్యం కుదుటబడి) బట్టకడితే ఈ జనులు, బుధజనులు ఏమంటారో తెలుసా “ఆ తల్లి మాంగల్యం గట్టిది, ఆతల్లి పూజాఫలము ఆయనకు పునర్జన్మ నిచ్చింది” అంటారే కానీ నీ గొప్పనో లేక నీ అదృష్టమనో అనరు. మన ఆకలిని ఎరిగి తనకు లేకపోయినా తన అమృత హస్తాలతో కొసరి కొసరి వడ్డించి అన్నము పెట్టే నీ సహధర్మచారిణి (భార్య) లో భోజన సమయములో అమ్మ కనిపించడములేదా? అమ్మతనాన్ని చూడలేవా? దాసిగా సేవలు చేయు నపుడు, మన కోపాలను, దుర్భాషలను, రాక్షసప్రవృత్తిని ఆ స్త్రీమూర్తి భరించు నపుడు ఆమె క్షమా గుణంలో భూమాతను దర్శించలేని నీవు, కట్నం తేలేదని లేదా, మీ మామగారు నీ గొంతెమ్మ కోరికలను తీర్చలేదని, నరక యాతనలకు గురిచేయు ధూర్తుడా, నీ వా ఇక్కడకి వచ్చి పడి పడి దండాలు పెడుచున్నావు. ఎవరికి కావాలి ఇలాంటి ఈ నటనల పూజ. ఇక్కడ ఆలయంలో అమ్మవారికి పూజచేస్తూ ఒక సెకను నీ పంచేంద్రియాలను అమ్మవారి పాదముల చెంత ఆవిష్కరించలేవు, పూజ చేస్తూ కూడా పక్కన ఓ అమ్మాయి కనబడ్డా, ఒక స్త్రీమూర్తి కనబడ్డా ఇక్కడే నీ బుద్ధి, మనము వెర్రివేషాలు వేస్తుంటే చూస్తూ అన్నందిస్తావు. పరస్త్రీలో శయనేషు రంభే తప్ప భోజ్యేషు మాతా, కార్యేషు దాసీ, క్షమయా ధరిత్రీ, కనపడదు.పర దేవత అసలు కనపడదు. పరస్త్రీలో పర దేవత ను, తల్లిని దర్శించలేని, నీవు, నీ పూజ, నీవు చేసే ఈ పడి పడి దండాలు ఎవరికి కావాలిరా? ధూర్తుడా! విశ్వాస ఘాతకూడా! అని అమ్మవారు ఛీద రించుకుంటుంది తెలుసా?

ఇవే కాక మన పిల్లలకు తల్లి దగ్గర, నాన్నమ్మ, అమ్మమ్మ దగ్గర ఉండే చనువు, ప్రేమ, విశ్వాసము అపారము అనిర్వచనీ యము. ప్రతీది బిడ్డ తల్లితో చర్చిస్తుంది. తల్లిని అడుగుతుంది. మరియు తల్లులు తన బిడ్డల నడవడి, చేసే పనుల పట్ల తనకు తెలియకుండానే చాలా అప్రమత్తతతో ఉంటారు. ఎందుకంటే అది తన రక్తం, పేగుబంధం కాబట్టి బిడ్డలు ఎక్కడ వున్నాతల్లి ఆ బిడ్డను వేయి కళ్ళతో వారి ప్రతి అలోచనను, ప్రతి అడుగును గమనిస్తూ ఉంటుంది.

stri-thalli-bharya

కావున కేవలం తల్లి కే (ఆ పరదేవతకే) అది సాధ్యం. బిడ్డలు చేసిన పనులను, ఆలోచ నలను, వారి అసంతృప్తు లను, మంచి చెడులు ఎప్పటి కప్పుడు వివరించి, ధర్మాధర్మములను వివరించి, బిడ్డలను తీర్చిదిద్ద కలిగే శక్తి ఒక్క తల్లికి మాత్రమే ఉంది. తండ్రికి కాదు. వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పి వారిని సమాధానపరచ గలదు తల్లి. అందుకే వేద వేదాంగములలో మొదటి నమస్కారము తల్లికే “మాతృదేవోభవ” అన్నారు. ప్రతి తల్లి బాధ్యతలు స్వీకరించింది కావున ఈ సమాజము ధర్మమార్గమునకు, న్యాయ మార్గమునకు మన భారతదేశము ఇతర దేశములకు ఆదర్శముగా పూజనీయ మైనది గౌరవప్రదమైనది. ప్రతి తల్లి బాధ్యతలు స్వీకరించి తన బిడ్డలను ధర్మమార్గంలో నడపగలిగితే ఈ సమాజము ధర్మమార్గమునకు, న్యాయ మార్గ మునకు మన భారతదేశము ఇతర దేశములకు భావితరాలకు కూడా ఆదర్శము కాగలదు.

కాబట్టి ఈ సమాజమును మార్చగలిగే శక్తి ఒక్క స్త్ర్రీమూర్తికి మాత్రమే ఉంది. ఇందు పురుష పాత్ర ధర్మ జీవనం, ధర్మ సంపాదన, ధర్మ వర్తనము (స్త్రీ అయిన పురుషుడైన) కలిగి మన పిల్లలకు మనమే తొలి గురువులు కాబట్టి,మన పిల్లలు మనలను ఆదర్శంగా తీసుకొని, వారి భావి జీవితాన్ని వారి చుట్టు ప్రక్కల సమాజానికి, ఆదర్శపాత్రులైన నాడు, మనం మన బిడ్డలను చూచి, మనము సగర్వంగా గర్వపడతాము. “నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు” కదా మరి ఆలోచించండి గృహస్తాశ్రమము (సంసారజీవనము) లో స్త్రీ పాత్ర ఎంతటిదో. అలాంటి స్త్రీ మూర్తిలో శయనేషు రంభే తప్పభోజ్యేషు మాతా, కార్యేషు దాసీ, క్షమయా ధరిత్రీ, కనపడదు. పర దేవత అసలు కనపడదు. పరస్త్రీలో పర దేవతను,తల్లిని దర్శించలేని, నీవు, నీ పూజ, నీవు చేసే ఈ పడి పడి దండాలు ఎవరికి కావాలిరా? ధూర్తుడా! విశ్వాస ఘాతకూడా!అని అమ్మవారు ఛీద రించుకుంటుంది తెలుసా?

తన ధర్మపత్నిలో పర దేవతను చూచిన మహానుభావులు పుట్టిన దేశంమనది, అంతగొప్ప సంస్కృతి మనది.

ఉదా:- శ్రీ శ్రీ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసగారు తన ధర్మపత్నిలో పరదేవతను చూచిన మహాపురుషుడు.


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

15, నవంబర్ 2017, బుధవారం

మనసు, బుద్ధి ఈ రెండింటిలో దేనిని ఏది సంస్కరించాలి?

manasu-bhuddi-mind-sou

మనసు బుద్ధి దేనిని ఏది సంస్కరించాలి?:

భగవంతుడు కేవలం శరీరమును మాత్రమే సృజింపడు. దానితో పాటు ఒక మనస్సును కూడా ఇస్తాడు. ఈ మనస్సు ఉందే, అది తోకలేని కోతి. ఈ మనస్సు ఎప్పుడూ సంకల్ప వికల్ప సంఘాతమై ఉంటుంది. ఇందులో స్పందన వేరు, కదలిక వేరు, కార్యము వేరు.

ఉదా: ఒక బావిలో కానీ, ఒక కొలనులో కానీ, నీరు చాలా ప్రశాంతముగా ఎలాంటి స్పందన, కదలిక లేకుండా ఉంటాయి. అందులో మనము ఒక రాయి వేస్తే, ఆ రాయి వెళ్ళి నీళ్ళ పై పడినపుడు, ఆ నీళ్ళలో కదలికలు ఏర్పడతాయి. ఆ కదలికల వలన స్పందన కలుగుతుంధి. ఆ స్పందన వలన సంకల్పము జరుగుతుంది. ఎప్పుడూ సంకల్పము జరిగిందో అది కార్యరూపము దాల్చుతుంది. కార్యమైతుంది.

మనసు నిజంగా చిన్నపిల్లవాడు లాంటిది. పిల్లవాడికి, నీటికి-మూత్రమునకు తేడా తెలియదు. అన్నానికి-మలమునకు తేడా తెలియదు. అగ్గికి-చల్లదనమునకు తేడా తెలియదు. మనస్సు కూడా అంతే.
 1. సంకల్పము - పట్టుకోవడం
 2. వికల్పము - విడిచిపెట్టడం
 3. మనస్సు - చిన్నపిల్లవాడు
 4. బుద్ధి - అమ్మ
ఉదా:- చిన్న బిడ్డ తెలియకుండా మట్టిలేదా, మలము తింటుంటాడు. అప్పుడు అమ్మ చూచి బిడ్డను ఒక దెబ్బ కొట్టి దూరంగా తీసుకెళ్ళి, బిడ్డ చేతులు కాళ్ళు శరీరం అంతా శుభ్రంగా కడిగి, ఒక శుభ్రమైన ప్రదేశంలో కూర్చోబెట్టి, తర్వాత బిడ్డ ఉన్నచోట శుభ్రం చేసి తర్వాత వస్తుంది. ఔనా? ఆలోచించండి? ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి. ఆ బిడ్డను మరలా మట్టిగాని మలము తినాలని అనిపించినా దొంగతనంగా తింటాడు ఔనా? ఎందుకు? అమ్మ చూస్తే కొడుతుంది అని. బుద్ధిమంతుడైతే ఇక దానిని ముట్టుకోడు. దాని జోలికి వెళ్ళడు. ఔనా? కాదా? కాబట్టి బుద్ధి (అమ్మ) ఎప్పుడూ మనసు(బిడ్డ) పట్ల సర్వావస్తల యందు జాగృతమై బలంగా ఉండి మనస్సును (బిడ్డను) గమనిస్తూ ఉండాలి. లేదంటే మనస్సును అలా వదిలేస్తే బిడ్డ తినకూడని వన్నీ తిని అనారోగ్యం పాలై చివరకు బిడ్డ దక్కకుండా పోతుంది. ఔనా ఆలోచించండి.

కాబట్టి బుద్ధి బాగా పనిచేస్తే మనస్సు సంస్కరింపబడుతుంది. ఆ మనసు సంస్కరింపబడితే మనసు బుద్ధి రెండూ కలసి మంచి పనులు చేస్తాయి. అందుకే ఒక కవిగారన్నారు.
“గొరుగుచుందురు జుత్తు కొన్నివందల సార్లు
దాని పాపమేమె కానరాదు
అఖిల పాపములకు నిలయమైన
మనసు గొరగడేమి మానవుండు”
చూశారా మనసు పరిస్థితి.

మనసు ముందుకెళ్ళడానికి సాధన అవసరంలేదు. ముందుకు అంటే అనవసర ఆలోచనలకు అరిషడ్వర్గావలంబనకు సాధన సహాయము ఆసరా అవసరం లేదు.

ఉదా:- చిన్న బిడ్డను ఏదైనా అడిగితే “ఆ ఇది నాది” అంటాడు. ఎవరునేర్పారు. అలాగే మనస్సును వెనుకకు సత్యశోధనకు లాగడానికి సాధన కావలయును. హంస అంటే నీటిని, పాలను వేరు చేయగలదు. అవునా?ఎవరైనా హంసను చూచిన దాఖలాలు, చూచినట్లు సాక్ష్యం ఉందా? లేదు. అందుకే పరమహంస అంటే పరమాత్మను,జగత్తును విడకొట్టి సత్యాసత్యములను తెలియజేయునది. ఇది గ్రహిస్తే మనము ఏమిటో, మనకు మన పరిస్థితి తెలుస్తుంది. పూజ ఎందుకో భక్తి ఎందుకో మనకే అర్థమవుతుంది. మనము ఏమి చేయాలి అనే విషయం మనకే తెలుస్తుంది.


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

9, సెప్టెంబర్ 2017, శనివారం

రక్త పోటు, బి.పి - Blood Pressure
గుప్పెడంత గుండె మన ఛాతీలో రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్య పెరికార్డియం అనే పోరని కప్పుకొని నియమం గా , నిశ్చలం గా ఉండే ఓ శరీర అవయవము . ఈ గుండె తన క్రమాన్ని , నియమాన్ని తప్పి ఎక్కువగా కొట్టుకున్నా , తక్కువగా కొట్టుకున్నా అది మన జీవనాన్ని శాసించే వ్యాధి ... గుండె జబ్బు. గుండె జబ్బులలో ఒకటి ఈ రక్తపోటు .

గుండె , రక్త నాళా లలో ఉండే రక్తం వాటి గోడలపై చూపించే వత్తిడి ని రక్తపోటు లేదా బ్లడ్ ప్రజర్ అంటారు . ఇది ముఖ్యం గా రెండు స్థితుల పై ఆశారపడి ఉంటుంది . 1.గుండె కండరాలు పంపు చేసే శక్తి , 2. రక్తనాళాలు పంపు చేసిన రక్తాన్ని ఎంతవరకు తీసుకుంటాయో... ఆ శక్తి .
 • బ్లడ్ ప్రజర్ రెండు స్థితులలో గమనిస్తాము ... గుండె పూర్తిగా ముకులించుకునే (ముడుచుకునే) స్థితి ని " సిస్తొ లిక్ (Systolic)" అని , పూర్తీ గా విచ్చుకునే స్థితిని " డయస్టొలిక్(Diastolic)"అని అంటారు . ఈ రెండిటికీ మధ్య తేడాని " పల్స్ ప్రజర్(Pulse Pressure)" అని వ్యవహరిస్తారు .
 • బ్లడ్ ప్రజర్ ని కొలిచే సాదనం -- స్పిగ్మో మనో మీటర్ (Spygmomanometer) ఇందులో మెర్కురి రకము మంచిది . watch type - గాలినివాడే రకము , ఎలక్ట్రానిక్ రకము -సరిఅయిన కొలతలను (Readings) చూపించడం లేదు .
ఆరోగ్యవంతమైన నడివయసు వారికి 120 సిస్తోలిక్ , 80 డయాస్టోలిక్ ఉంటుంది . పుల్సు ప్రజర్
4౦ ఉంటుంది . ఈ రక్తపోటు అనేక అంశాలమీద ఆధారపడి మారుతూ ఉంటుంది . ఇది 140/90 కంటే ఎక్కువైతే " అధిక రక్తపోటు(Hypertension) హై ప్రజర్ " గాను , 90/60 కంటే తక్కువైతే " అల్ప రక్తపోటు (Hypotension) లో ప్రజర్ " గాను అంటాము . ఈ రెన్దూ ప్రమాదకరమైనవే .

రక్తపోటును ఎక్కువ చేసే పరిస్తితులు:
 • శారీరకంగా , మానసికంగా .. ఎక్కువ శ్రమ పొందినపుడు ,
 • ఆవేశము పడినపుడు ,
 • మానసిక ఆందోళన చెందినపుడు ,
 • ఉరకనే కోపం తెచ్చుకోవడం ,
 • తరచూ నిర్లిప్తతకు లోనుకావడం , భయం , ఆత్రుత .
 • వయసు మళ్ళిన వారికి ,
 • రక్త నాళాల లోపలి పోర గట్టిపడి పోవడం " ఆర్టీరియో స్క్లీరోసిస్" వలన ,
 • మూత్రపిండాల వ్యాధులలోను ,
 • రక్తము లో వచ్చే కొన్ని మార్పులు ,
 • లావుగా ఉండడము ,
 • ఉప్పు , కారాలు ఎక్కువగా తినడం ,
 • పొగ , ఆల్కహాల్ .. ఎక్కువగా తాగడం ,
 • వంశపారంపర్యం గా వచ్చే రకము .
హైపోటెన్సన్-లోబి.పి. (Hypotension) కి దారితీసే పరిస్తితులు:
 1. ఏదైనా దీర్ఘకాలిక జబ్బు పడినపుడు ,
 2. ఎక్కువరోజులు ఉపవాసం ఉండటం ,
 3. మానసిక వ్యాధులకు వాడిన కొన్ని మందులవలన ,
 4. తీసుకున్న కొన్ని మందులు వికటించినప్పుడు ,
 5. ఎక్కువ రక్తస్రావం జరిగినపుడు ,
 6. మధుమేహం ఉన్నప్పుడు ,
వ్యాధి లక్షణాలు :
 • తరచూ తలనొప్పి రావడం ,
 • నడినెత్తి లో బరువు , భారం గా ఉండడం ,
 • తలతిరగడం ,
 • చాతి బరువు , నొప్పి గా ఉండడం ,
 • చూపు మందగించడం .
 • వికారము ,వాంతి అనిపించడం ,
 • మాట తడబడడం ,
 • తరచూ చెమట పట్టడడం ,
చికిత్స :
హై బీపీ నివారణ,High B.P prevention

ఈమధ్యకాలంలో ఎక్కువమంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య హై బీపీ. ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన శైలి, ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన, ఊబకాయం, కిడ్నీ సమస్య, హార్మోన్లలో మార్పులు, ఉప్పు ఎక్కువగా తినడం, వంశ పారంపర్య లక్షణం లాంటి అనేక కారణాలతో హై బీపీ వస్తుంది. కారణం ఏదైతేనేం అధిక రక్తపోటు సమస్య మూత్రపిండాల వ్యాధి, గుండెపోటు లాంటి ఆటుపోట్లకు దారితీస్తుంది. బ్రెయిన్ హామరేజ్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. కనుక హై బీపీని అశ్రద్ధ చేయడానికి వీల్లేదు.

బీపీ అదుపు తప్పకుండా చూసుకోవాలి. అందుకు ఎన్నో సులువైన మార్గాలున్నాయి. వాటిల్లో ఏ కొన్ని పాటించినా హై బీపీ నుండి బయట పడవచ్చు. అలాంటి రెమెడీలు మీ కోసం...
 • రోజూ వ్యాయామం చేయాలి. అందువల్ల రక్తప్రసరణ సవ్యంగా సాగి, హై బీపీ తగ్గుతుంది.
 • పచ్చటి చెట్ల మధ్య అరగంటపాటు వాకింగ్ చేస్తే రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
 • ప్రాణాయామం, వజ్రాసనం, మత్స్యాసనం మొదలైన ఆసనాలు హై బీపీని తగ్గిస్తాయి.
 • తినే పదార్ధాల్లో ఉప్పు బాగా తగ్గించాలి. వత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. అందుకోసం మెడిటేషన్ చేయాలి.
 • సిగరెట్, ఆల్కహాల్ లాంటి అలవాట్లు ఉంటే తక్షణం మానేయాలి.
 • ఉసిరి పొడిని తేనెతో రంగరించి తింటే హై బీపీ తగ్గుతుంది.
 • పుచ్చకాయ జ్యూసు అధిక రక్తపోటును నివారిస్తుంది.
అన్నీ తేలికైన మార్గాలే. వీటిల్లో ఏ కొన్నిటిని పాటించినా హై బీపీ నుండి బయటపడవచ్చు. ఇంత సులువైన మార్గాలను వదిలి ప్రాణాంతకమైన హై బీపీని నియంత్రించడం అలాటు చేసుకోవాలి.

హై బి.పి. కి - అధికారక్తపోటును నియంత్రించుటకు:
 • ఆహార అలవాట్లలో మార్పూ -- ఉప్పు ,కారము , క్రొవ్వు పదార్దములు తక్కువగా తినాలి , వ్యసనాలు (తాగుడు ,ధూమపానము ) మానివేయాలి .
 • క్రమము తప్పకుండ వ్యాయామము చేయాలి .
వాడె మందులు :

central Acting:
adelphan , levo dopa .

periperally Acting :
 • Alpha blockers---Alfuzosin , * Prazosin * Doxazosin * Tamsulosin * Terazosin
 • Beta blockers --, atenolol,metaprolol
 • Calcium chanel blockers,--- depin ,amlodepin
 • ACE inhibitors ,--=eg.-analapril maleate
 • ARBlockers ,---=eg. all sartans - telmisartan
 • Diuretics eg ;--- frusemide , spiranolactone
LowPressure కి మందులు అవసరం ఉండదు .
 • నీరసంగా ఉన్నప్పుడు ... పడుకొని రెస్ట్ తీసుకోవాలి .
 • నీరు , మజ్జిక త్రాగాలి ,
 • అవసరమైతే .. డాక్టర్ సలహాతో సెలైన్ ఎక్కించుకోవాలి .
 • బి .కాంప్లెక్ష్ మాత్రలు వాడితే లోప్రెజర్ అంతగా రాదు .
మందులు వాడె విసయములో మంచి డాక్టర్ ని సంప్రదించి సరియైన మందును .. సరియున మోతాదులో వాడాలి .

రక్తపోటుకు చెక్‌ కి కొన్ని చిట్కాలు :
 • రక్తపోటు సాధారణ స్థాయి 120/80. ఇది చాలామందికి తెలిసిందే. మరి అధికరక్తపోటు
  అంటే... 140/90. అదే చక్కెరవ్యాధి, మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఉన్నవారికైతే అది 130/80కి చేరుకున్నా ప్రమాదంలో పడ్డట్టే. దీని బారి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే జీవనశైలీ ఆహారపుటలవాట్లూ మార్చుకోవాల్సిందే.
 • ఆహారంలో ఉప్పు తగ్గించగానే సరిపోదు, పొటాషియం అధికంగా లభ్యమయ్యే పళ్లూ కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. బొప్పాయి, అరటి, మామిడి, కమలా, స్ట్రాబెర్రీ పళ్లల్లోనూ బంగాళదుంప, టొమాటో, దోస, క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్‌, తాజా క్యారెట్లు వంటి కూరగాయల్లోనూ పొటాషియం అధికం. పచ్చిటొమాటోల్లో ఉండే లైకోపీన్‌ బీపీని తగ్గిస్తుంది. మటన్‌, బీఫ్‌, పోర్క్‌ వంటివాటిని తగ్గించి చేపల్ని ఎక్కువగా తినాలి. వంటల్లో నువ్వులనూనె వాడితే మంచిది. అప్పడాలు, వడియాలు అస్సలు తినొద్దు.
 • రోజుకు ఒక కప్పు మించి కాఫీ తాగొద్దు. అందులో ఉండే కెఫీన్‌ గుండెపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఫలితంగా రక్తపోటు పెరుగుతుంది. పొగతాగడం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. మద్యపానం అలవాటుంటే ఒకటిన్నర పెగ్గుకు మించకూడదు.
 • రోజూ పూలమొక్కల మధ్య కాసేపు నడిస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
 • నిత్యం ధ్యానం చేయడం వల్ల కూడా ఫలితం కనిపిస్తుంది.
  వృద్ధాప్యంలో అధికరక్తపోటు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు:

  వయస్సు పెరిగే కొద్దీ చాలామందిలో అధిక రక్త పోటు ఉంటుంది. 2005 సంవత్సరంనాటి గణాంకాల ప్రకారం అమెరికాలో 6.5 కోట్లమం దికి అధిక రక్తపోటు ఉండగా, వీరిలో చాలా మంది వృద్ధులే.
  • వృద్ధాప్యంలో అధిక రక్తపోటు వల్ల గుండె పోటు, పక్షవాతం, గుండె వైఫల్యం, మూత్ర పిండాల వైఫల్యం మొదలైన సమస్యలన్నీ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
  • వృద్ధుల్లో వయస్సును బట్టి రక్తపోటు కొంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చుననే అపోహ ప్రజల్లో ఉండేది. ఇది సరైన అవగాహన కాదని శాస్త్రీ యంగా నిరూపణ అయింది.
  • 70 సంవత్సరాల వయసు వారిలో సిస్టో లిక్‌ రక్తపోటు 170 ఉండవచ్చుననే అభిప్రాయం సరికాదు. ఏ వయస్సులోని వారికైనా సిస్టోలిక్‌ రక్తపోటు 140, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. డయస్టోలిక్‌ రక్తపోటు 90 అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు.
  • వయస్సు పెరుగుతున్నకొద్దీ 80 ఏళ్ల వరకూ సిస్టోలిక్‌ రక్తపోటు పెరుగుతూ ఉంటుందని, 55 సంవత్సరాల వయస్సు తరువాత డయ స్టోలిక్‌ రక్తపోటు పెద్దగా పెరగదని అనేక అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
  • సిస్టోలిక్‌ రక్తపోటు 140, అంతకంటే ఎక్కువ గానూ, డయస్టోలిక్‌ రక్తపోటు 90 అంతకంటే తక్కువగానూ ఉండటాన్ని ఐసోలేటెడ్‌ సిస్టోలిక్‌ అధిక రక్తపోటు అంటారు. ఈ విధమైన అధిక రక్తపోటు 60 సంవత్సరాల వయస్సు దాటిన అధిక రక్తపోటు రోగుల్లో 65 శాతం మందిలో ఉంటున్నదని సర్వేలు తెలుపుతున్నాయి.
  • సిస్టోలిక్‌ రక్తపోటు సంఖ్యనుంచి డయస్టోలిక్‌ రక్తపోటు సంఖ్యను తీసివేయగా వచ్చిన దానిని పల్స్‌ ప్రెషర్‌ (నాడి ఒత్తిడి) అంటారు.
  • మామూలుగా ఉండవలసిన రక్తపోటు 120/80 కాగా, మామూలు పల్స్‌ ప్రెషర్‌ 40. ఒక వృద్ధుడికి రక్తపోటు 170/90 ఉంటే అతడి పల్స్‌ ప్రెషర్‌ 80 అని చెప్పవచ్చు.
  • ఈ విధంగా వృద్ధాప్యంలో పెరిగే సిస్టోలిక్‌ రక్తపోటు, పల్స్‌ ప్రెషర్‌లు తమ దుష్ప్రభా వాలను ఆ వ్యక్తి గుండె మీద, రక్తనాళాల మీద చూపిస్తాయి.
  హెచ్చరిక:
  పై నుదహరించిన చికిత్సావిధానాలు మనిషి అవగాహన కోసం వివరించిన ప్రధమ చికిత్స మాత్రమే మంచి చికిత్స కోసం తగిన వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి ...

  రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి